Gemeenteavond

 

Wanneer: 28 juni
Waar: Kerkgebouw
Aanvang: 19.30 uur.
Welkom: vanaf 19.15 uur.

 

Ga naar aanmelden
Aanmelden Nieuwsbrief
Ga naar aanmelden
Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

NieuwsFlits

Gemeenteavond
Gemeenteavond

Gemeenteavond 28 juni

Graag willen we met u in gesprek over Irene. Het ons zo vertrouwde gebouw vraagt op korte termijn om besluitvorming over het perspectief ervan. Dat heeft alles te maken met de kosten en baten en hoe we die voor de toekomst op een gezonde manier in balans kunnen houden. Het college van kerkrentmeesters heeft met een werkgroepje hierover nagedacht en wil daarvan graag aan u verslag doen.

Vijf vragen aan….

Hopelijk mist u deze rubriek een beetje in dit kerknieuws. Het is me (Meinske) even niet gelukt om op tijd iemand te vragen, maar volgende maand is deze rubriek vast weer gevuld! Dit geeft wel gelijk de gelegenheid om te vragen: wie zou eens antwoord willen geven op de vijf vragen? Ik hoor het graag.
E-mail: meinskevanderwal@gmail.com, Tel: 0548-54 66 31.
Vijf vragen aan

Meer Nieuws

Boeken-, rommel- en kledingmarkt

Voor een ieder is de coronaperiode een rare periode. Wat kan wel en wat kan niet.

Regionale kerkendag

Die gaat door op zondag 10 oktober in de Lebuinus. Noteert u hem vast.

Ontwikkelingen fusieproces

Meer en meer gaan de versoepelingen de ruimte vergroten om...
 

Aanmelden Nieuwsbrief

 

Agenda

agenda