Aanmelden Nieuwsbrief
Ga naar aanmelden
Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

NieuwsFlits

Ruilen en delen

Zes zaterdagen in juli en augustus stond de diaconie met een kraam bij Irene om met name groenten uit eigen tuin te ruilen en te delen.
ruilenendelen
Ruilen en delen
activiteitenfolder
Activiteitenfolder

Activiteitenfolder

U kunt de activiteitenfolder van De Kandelaar en De Dorpskerk downloaden.

Meer Nieuws

Kerkdienstgemist

De beamerteams en kosters van beide kerken hebben de afgelopen periode veel werk verzet.

Boeken-, rommel- en kledingmarkt

Voor een ieder is de coronaperiode een rare periode. Wat kan wel en wat kan niet.

Regionale kerkendag

Die gaat door op zondag 10 oktober in de Lebuinus. Noteert u hem vast.
 

Aanmelden Nieuwsbrief

 

Agenda

agenda
2 oktober : Boeken-, Rommel- en Kledingmarkt
10 oktober: Regionale kerkendag