Dorpskerk Holten
Contact
Mocht u contact willen hebben met één van de kerkelijke vertegenwoordigers of heeft u een vraag dan kunt u dit per e-mail of telefoon doen.

 

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw vraag of reactie bij de desbetreffende personen terecht komt. Uiteraard bent u ook welkom op één van de hieronder aangegeven dagen bij ons op het kerkelijkbureau.

 

  • Geopend: di van 14.00 - 16.00 uur
  • Telefonisch bereikbaar: ma en di 09.00 – 12.30
  • kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
  • 0548 36 17 27

Predikant

Vacant

Kerkenraad

Voorzitter: Rik Aangeenbrug, tel. 06 29 33 22 11
E: rik.aangeenbrug@gmail.com
Scriba: Gerrie Jansen - Brinkman, tel. 0548 36 33 34
E: scriba.hervormdholten@outlook.com

Digitale nieuwsbrief

Wekelijks is er een gezamenlijke nieuwsbrief van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk van Holten.
Kopij voor de nieuwsbrief graag aanleveren voor do. 17.00 uur via e-mail.
E: pknholtenrn@omega-ict.nl

 

Aanmelden om ook de nieuwsbrief wekelijks te ontvangen kan via email:
kerkrentmeesters.holten@solcon.nl of rechtstreeks via maillijst Dorpskerk.

Holtens Kerknieuws

Dit is een gezamenlijk kerkblad van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk van Holten.
Redactie: Joke Aanstoot, Willeke Coster-Aaltink, Alex de Leeuw van Weenen.
E: holtenskerknieuws@gmail.com
Kopij inleveren: Alex de Leeuw van Weenen, Erve Joost 27. Kerkelijk Bureau, Boschkampsstraat 6 holtenskerknieuws@gmail.com
Distributie en klachten Holtens Kerknieuws: Herman en Bertha Stegeman, Tuinstraat 12 , Holten T: 06 – 53 69 39 88.

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: Gerrit Veneklaas, tel. 06 15 58 75 86
E: gjveneklaas@concepts.nl
Secretaris: vacant
E: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl

Diaconie

Voorzitter: Dini Aalpol , tel. 06 53 34 75 90
2e voorzitter: Henk Veltkamp
Secretaris: Marian Aaltink-Haverslag
Penningmeester: Brenda Vermeul-Pothof
E: diaconie.hervormdholten@gmail.com

Kerkelijk bureau

Boschkampsstraat 6, 7451 GC Holten, tel. 0548 36 17 27
Geopend: dinsdag van 14.00 -16.00
Telefonisch bereikbaar: ma. en di. 09.00 – 12.30
E: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Administrateur: mevr. I. Stoevenbelt - Schreurs, tel. 0548 36 17 27.
Boekhouding: Hr. Alex Lammers
Ledenadministratie en lokaal beheerder: Hr. Reijer Dorresteijn en Karlijn Hoogenhout
Allerhande werkzaamheden op het Kerkelijk Bureau : Jeannette Brinks

Kosters

Bernhard Veneklaas Slots (coördinator), tel. 0548 54 62 39
Jochem IJmker, tel. 0548 36 16 52
Reijer Dorresteijn, tel. 0548 36 26 20
Jan Harmsen, tel. 0548 36 74 87

Beheer Irene

Ina Groteboer, tel. 06 14 56 12 80
Keuken Irene, tel. 0548 701243
 
contact