Dorpskerk Holten
Activiteiten

Gespreksgroepen

Gespreksgroep 25-35 jaar

Deze gespreksgroep komt elke 4-6 weken bij elkaar, bij iemand thuis. De onderwerpen wisselen en worden of door ons zelf voorbereid.

 

Huiskamergesprekken

Deze gesprekken worden gehouden in De Kandelaar voor al diegenen die zich gemeld hebben tijdens de enquête voor huiskamergesprekken.

Jeugdwerk

Hieronder geven we een overzicht van de kinder - en jongerenactiviteiten die we in de kerken aanbieden. Deze activiteiten zijn allemaal vrij toegankelijk, je mag vrienden en vriendinnen meenemen. De leeftijden die erbij staan zijn een richtlijn dus geen grens. De meeste activiteiten worden georganiseerd door de gezamenlijke kerken. Volg het maandelijks Holtens kerknieuws en de wekelijkse nieuwsbrieven voor actuele info en data van de activiteiten.

 

Oppas (0-5 jaar)

Zowel in de Kandelaar als de Dorpskerk is er tijdens de ochtenddienst oppas voor de jongere kinderen van 9:15 tot het einde van de dienst.

 

Krabbeldienst (3-7 jaar)

Krabbeldiensten zijn diensten georganiseerd voor kinderen van 3 t/m 7 jaar. Tijdens de krabbeldienst staat een thema centraal waarbij we liedjes zingen, bidden en naar een verhaal luisteren. En we gaan iets leuks doen. Iedereen is welkom! Broer(s), zus(sen), papa, mama, opa, oma. De krabbeldiensten zijn in de Dorpskerk, zo'n 5x per jaar, om 11.00u. Je kunt ons ook volgen op FB via Krabbeldienst Holten.

 

Kindernevendienst (4-13 jaar)

In beide kerken is er elke zondagochtend tijdens de kerkdienst kindernevendienst voor de basisschoolkinderen. We gaan tijdens de kerkdienst samen naar onze eigen ruimte om te iuisteren naar en praten over Bijbelverhaien die voor ons niveau geschikt zijn. We leggen de link naar het hier en nu, gaan even puzzelen, iets kleins knutselen of doen een spelletje.

 

Kinderkerk (4-13 jaar)

Eens per maand is er kinderkerk van 9.30 tot 10.30 uur. We beginnen dan gelijk in de consistorie, dus niet in de kerk. We gaan samen bidden, zingen, luisteren naar een verhaal, in gesprek, knutselen, spelletjes spelen enz. Omdat we pas net voor de zegen teruggaan naar de kerkdienst, hebben we lekker lang de tijd. We sluiten het jaar altijd af met een leuk uitje, alwaar we ook beginnen met een Bijbelverhaal.

 

Parenting children course (Ouders met kinderen van 0 – 10 jaar)

De Parenting Children Course is een serie van vijf bijeenkomsten voor ouders van 0- tot 10-jarige kinderen. Het is een leuke en laagdrempelige manier om met andere ouders ervaringen uit te wisselen en je te bezinnen op de opvoeding van je kinderen. ledere bijeenkomst duurt twee tot tweeënhalf uur. We beginnen met een koffietafel voor ouders en kinderen samen. Daarna splitsen we ons op; voor de kinderen is er dan oppas en ook zijn er voldoende speelmogelijkheden. De ouders kunnen zich rustig verdiepen in een onderwerp en er op verschillende manieren mee bezig zijn. Opvoeden is een heuse uitdaging! Wij denken dat het een goede investering in jezelf en in je kinderen is, als je tijd neemt neemt om hierover bewust samen na te denken.

 

Vakantie Bijbeldag (4-12 jaar)

Elke eerste woensdag van de (zomer) schoolvakantie organiseren we een ochtend en middag vol plezier en gezelligheid voor alle basischool kinderen. Knutselen, spelen en zingen met (een beetje) inhoud en zonder kosten. Wie wil dat niet? Utnodigingen voor dit spektakel volgen via de scholen en de wekelijkse nieuwsbrief.

 

Kidzart (Groep 5 t/m 8 (8 – 12 jaar)

Houd je van lekker creatief Wee“ bezig zijn? Dan is Kids—Art wat voor jou! Ongeveer 6 keer per jaar gaan we op een vrijdagavond wel 2,5 uur lang uitgebreid knutselen of we doen een leuk actief spel. Daarnaast leggen we een link naar het geioof. Omdat we ook het elkaar ontmoeten erg belangrijk vinden, eten we gezellig samen. Vriendjes en vriendinnetjes mag je gezellig meenemen!

 

Zondagsschool

We hebben wel twee zondagsscholen, te weten zondagsschool Dijkerhoek en zondagsschool Espeo/Helhuizen. Er wordt een verhaal gelezen, gezongen en een creatieve verwerking gemaakt. Ook de ontmoeting met elkaar is hier belangrijk.

 

In Dijkerhoek is er voor de basisschoolkinderen vanaf groep 3 ongeveer eens per twee weken van 9.30 - 10.30 uur zondagsschool in het Kulturhus Bethanië. In Espelo is er voor de basisschoolkinderen eens per maand van 10.00 - 11.00 uur zondagsschool in het Trefpunt.

 

Tieneravonden (14-18 jaar)

Geloven is heel zinnig! Als kerken nodigen we je daarom uit om hier meer over te weten komen. We organiseren vier avonden, meestal op zondagavond. Twee van die avonden zijn in ieder geval in spelvorm; Sirkelslag en de Paaschallenge. De andere avonden zullen ook laagdrempelig zijn, leuk om samen met je vrienden naar toe te gaan!

 

Solid Friends (14 – 15 jaar)

Een heuse ouderwetse club. Dit seizoen zullen we 8x, elke 2e vrijdag van de maand een club avond organiseren. We doen dit aan de hand van het Solid Friends programma. Solid Friends bevat veel korte spellen en programma onderdelen, om zo op speelse wijze het geloof te ontdekken... Deze avonden zijn ook leuk om vrienden en vriendinnen mee te nemen.

 

Tienercatechese (12-17 jaar)

Zou je wel meer willen weten over geloven? Over de Bijbel of over God? En zou je daar ook met leeftijdgenoten over in gesprek willen gaan? Voor jongeren van 12 t/m 16 jaar is er dit seizoen daarvoor een catechese-gespreksgroep. We gaan samen het gesprek aangaan over het geloof, en met elkaar op zoek gaan naar de betekenis van Bijbelse woorden, begrippen en thema's. Ook mogen jullie zelf je eigen vragen en thema's inbrengen. Vanaf oktober komen we in totaal 4 of 5 keer bij elkaar o.l.v. ds. Mark en Meinske van Sandijk, op een zondagavond. Wil je meer weten, of je opgeven, mail dan naar ds. Mark van Sandijk (m.j.van.sandijk@hervormdholten.nl)

 

Tienernevendienst (12-17 jaar)

Eens per maand organiseren we tijdens de kerkdienst een bijeenkomst voor de tieners. Het lijkt een beetje op kindernevendienst, maar dan is het alleen voor de tieners. We starten in de kerk en daar gaan we na ongeveer 10 minuten naar hun eigen ruimte. We bespreken onderwerpen op ons eigen niveau en zoeken uit wat de Bijbel er over zegt. We zoeken het leermoment in de koppeling naar ons dagelijks leven.

 

Kofferproject (gezin)

Met het kofferproject hopen we als kerken de geloofsopvoeding thuis op een laagdrempelige manier te ondersteunen. We hebben twee koffers aangeschaft en daarin zitten allerlei materialen voor kinderen in de basisschoolleeftijd, tieners en hun ouders. Er zitten o.a. verschillende kinderbijbels, dagboekjes, spelletjes en verdere inspiratie voor ouders in. De koffers gaan door de gemeente heen en gezinnen krijgen de mogelijkheid om hier ongeveer 3 weken mee te experimenteren. Iemand van het kofferteam maakt een afspraak om dan langs te komen voor een gesprek over de ervaringen met de koffer. Daarna gaat de koffer naar een ander gezin.

 

Transformed (16-28 jaar)

Transformed is de christelijke jongerenbeweging van Twente, opgezet door jongeren voor jongeren en is actief sinds 2005. Het is een plek waar jongeren die Jezus kennen of willen leren kennen bij elkaar komen. De avonden worden gehouden in Ambt Delden. De meetings beginnen om 19 uur en duren tot ongeveer 20.30 uur. De avonden zijn laagdrempelig, er is veel ruimte voor lofprijs en aanbidding met Heartbeat Worship en er is krachtig en persoonlijk onderwijs vanuit de Bijbel. Als alle versoepelingen doorgaan zoals nu gepland willen we graag vanaf Holten weer met een zo groot mogelijke groep richting Ambt Delden. Exacte datums volgen in de nieuwsbrief.

 

Ouders van kinderen en tieners

De jonge oudergroep is een plek waar we met elkaar nadenken over de geloofsopvoeding. Eens per jaar organiseren we een avond (of een reeks avonden) waarin we het gesprek aangaan met elkaar over een bepaald onderwerp. Daarnaast organiseren we een samenzijn waarbij we informeel met elkaar kunnen bijpraten en de kinderen met elkaar kunnen spelen.

 

 

Jeugdouderlingen

Voor dit seizoen zijn dit: Peter - en Marieke de Boer, Bert Eefting, Mirjam van Langen, Leonie Jansen en Hans Heuver.
Mailadressen: