Dorpskerk
Activiteiten

Gespreksgroepen

Gespreksgroep 25-35 jaar

Deze gespreksgroep komt elke 4-6 weken bij elkaar, bij iemand thuis. De onderwerpen wisselen en worden of door ons zelf voorbereid.

 

Huiskamergesprekken

Deze gesprekken worden gehouden in De Kandelaar voor al diegenen die zich gemeld hebben tijdens de enquête voor huiskamergesprekken.

Jeugdwerk: Hé, doe je mee?

Hieronder geven we een overzicht van de kinder- en jongerenactiviteiten die we in de kerken aanbieden. Deze activiteiten zijn allemaal vrij toegankelijk, je mag vrienden en vriendinnen meenemen. De leeftijden die erbij staan zijn een richtlijn dus geen grens. De activiteiten worden georganiseerd door de gezamenlijke kerken die in 2024 één gemeente gaan vormen. Volg het maandelijks Holtens kerknieuws en de wekelijks nieuwsbrieven voor actuele info en data van de activiteiten.

 

Oppas
0 - 5 jaar
Afhankelijk van waar de kerkdienst plaatsvindt (Dorpskerk of Kandelaar) is er oppas voor de jongere kinderen (tot ca 4 jaar) van 09.15 uur tot het einde van de dienst.

 

Krabbeldienst
3 - 7 jaar
Krabbeldiensten zijn diensten georganiseerd voor kinderen van 3 t/m 7 jaar. Tijdens de krabbeldienst staat een thema centraal waarbij we liedjes zingen, bidden en naar een verhaal luisteren. En we gaan iets leuks doen. Iedereen is welkom! Broer(s) zus(sen), papa, mama, opa en oma. De krabbeldiensten zijn afwisselend in de Dorpskerk of Kandelaar zo’n 5x per jaar, om 11.00 uur. Dit staat duidelijk op de uitnodiging of in de nieuwsbrieven. Je kunt ons ook volgen op FB via @krabbeldienst Holten.

 

Kindernevendienst
4 - 13 jaar
Afhankelijk van waar de kerkdienst plaatsvindt (Dorpskerk of Kandelaar) is er elke zondagochtend kindernevendienst voor de basisschoolkinderen. We gaan tijdens de kerkdienst samen naar onze eigen ruimte om te luisteren naar en praten over bijbelverhalen die voor ons niveau geschikt zijn. We leggen de link naar het hier en nu, doen proefjes, gaan even puzzelen, iets kleins knutselen of doen een spel, binnen en bij mooi weer buiten!

 

Kinderkerk
4 - 13 jaar
Eens per maand is er kinderkerk van 9.30 tot 10.30 uur. We beginnen dan gelijk in de consistorie, dus niet in de kerk. We gaan samen bidden, zingen, luisteren naar een verhaal, in gesprek, knutselen, spelletjes spelen enz. Omdat we pas net voor de zegen teruggaan naar de kerkdienst, hebben we lekker lang de tijd. We sluiten het jaar altijd af met een leuk uitje, waar we ook beginnen met een Bijbelverhaal.

 

Vakantie Bijbeldag
4 - 12 jaar
Elke eerste woensdag van de (zomer) schoolvakantie organiseren we een ochtend en middag vol plezier en gezelligheid voor alle basischoolkinderen. Knutselen, spelen en zingen met (een beetje) inhoud, en zonder kosten, wie wil dat nu niet? Uitnodigingen voor dit spektakel volgen via de scholen en de wekelijkse nieuwsbrief.

 

Kidzart
9 - 12 jaar
Houd je van lekker creatief bezig zijn? Dan is KidzArt wat voor jou! Elke tweede vrijdag van de maand gaan we op een vrijdagavond wel 2 uur lang uitgebreid knutselen of doen we een leuk actief spel. Daarnaast leggen we een link naar het geloof. Omdat we ook het elkaar ontmoeten erg belangrijk vinden, eten we gezellig samen. Vriendjes en vriendinnetjes mag je gezellig meenemen!

 

Solid Friends
12 - 14 jaar
Een heuse ouderwetse club. Dit seizoen zullen we 7x, 1 keer in de maand op een vrijdag een clubavond organiseren. We doen dit aan de hand van het Solid Friends programma. Solid Friends bevat veel korte spellen en programma onderdelen, om zo op speelse wijze het geloof te ontdekken. Deze avonden zijn ook leuk om vrienden en vriendinnen mee te nemen.

 

Gespreksgroep
rondom 20
Ben je rond de 20 jaar en lijkt het je leuk én zinvol om af en toe met leeftijdsgenoten een goed gesprek te hebben? Van harte welkom! We komen met onze gespreksgroep elke twee maanden bij elkaar op een zondagavond. We proberen het geloof te verbinden met het gewone leven en leren elkaar beter kennen.
Voor info bel of app: 06 29 40 07 85.

 

Tienercatechese
12 - 16 jaar
Zou je wel iets meer willen weten over geloven? Over de Bijbel of over God? En zou je daar ook met leeftijdgenoten over in gesprek willen gaan? Voor jongeren van 12 t/m 16 jaar is er ook dit seizoen een catechese-gespreksgroep. We gaan samen het gesprek aan over het geloof, en met elkaar op zoek naar de betekenis van Bijbelse woorden, begrippen en thema’s. Ook mogen jullie zelf je eigen vragen en thema’s inbrengen. Het is bij het maken van deze folder nog niet bekend wanneer de catechese zal starten. Jongeren tussen 12 en 16 jaar krijgen hier later bericht over.

 

Ouders van kinderen
en tieners
De jonge oudergroep is een plek waar we met elkaar nadenken over de geloofsopvoeding. Eens per jaar organiseren we een avond (of een reeks avonden) waarin we het gesprek aangaan met elkaar over een bepaald onderwerp. Daarnaast organiseren we een samenzijn waarbij we informeel met elkaar kunnen bijpraten en de kinderen met elkaar kunnen spelen.

 

Kofferproject gezin
Met het kofferproject hopen we als kerken de geloofsopvoeding thuis op een laagdrempelige manier te ondersteunen. We hebben twee koffers aangeschaft en daarin zitten allerlei materialen voor kinderen in de basisschoolleeftijd, tieners en hun ouders. Er zitten o.a. verschillende kinderbijbels, dagboekjes, spelletjes en verdere inspiratie voor ouders in. De koffers gaan door de gemeente heen en gezinnen krijgen de mogelijkheid om hier ongeveer 3 weken mee te experimenteren. Iemand van het kofferteam maakt een afspraak om dan langs te komen voor een gesprek over de ervaringen met de koffer. Daarna gaat de koffer naar een ander gezin.

 

 

Jeugdouderlingen
Voor dit seizoen zijn dit: Peter en Marieke de Boer, Bert Eefting, Mirjam van Langen, Leonie Jansen. Mailadressen: