Commissies/Gedenkzuil
Commissies /Gedenkzuil

Commissies

1. Eredienst commissie

De Eredienst commissie is een commissie die door de kerkenraad is geïnstalleerd. De commissie heeft naar de kerkenraad toe een adviserende en voorbereidende taak over alles wat met de eredienst en liturgie te maken heeft. Dit kan zijn advies over liederen, opzet van liturgieën.

 

We helpen o.a. bij de voorbereiding van de diensten in de Stille Week, Laatste Zondag Kerkelijk Jaar en indien nodig bij de zangdiensten

 

Ook kunnen we zelf met nieuwe voorstellen naar de kerkenraad komen. Hierbij kun je denken aan: liturgische ontwikkelingen / vernieuwingen.

 

We komen vijf tot zes keer, in een jaar, bij elkaar.

 

Voorzitter: Vacant.
Leden: Henny Markvoort (contactpersoon), Wim Stevens, Dini Teeselink.

 

Hebt u suggesties voor onze commissie dan kunt u altijd een van de commissieleden aan het jasje trekken.

2. Hervormde vrouwendienst (HVD)

Naast de contactpersonen werkt in de wijk ook de Hervormde Vrouwen Dienst (H.V.D)
De H.V.D is een zelfstandige organisatie, die haar werk doet in de twee pastorale secties en zes pastorale wijken. Waarbij zij onderstaande taken uitvoeren:

 

 1. Nieuw ingekomen bezoek, bevindingen geven zij door aan de predikant of kerkelijk bureau.
 2. Geboortebezoek en jubileabezoek
 3. Per pastorale sectie organiseren zij Kerst-, Paas- of andere bijeenkomsten voor personen van 70 jaar en ouder.

 

De H.V.D.sters zijn onderdeel van de verschillende wijkteams en hebben daarnaast hun eigen organisatie.

Oost:
voorzitter: Hermi Wesseldijk, telnr.: 51 31 23
secretaris: Jannie Rietberg, telnr.: 36 16 34

West:
voorzitter: Miny Ulfman, telnr.: 36 17 08
secretaris: J. Ulfman, telnr.: 32 13 01

3. Open deur

Het Open Deur werk in Holten dateert al vanaf ± 1965 en is een gezamenlijke opzet van de drie Holtense kerken:
 1. Hervormde gemeente
 2. Gereformeerde kerk
 3. Rooms Katholieke parochie

 

Het is opgezet met de bedoeling om op een aansprekende manier het evangelie te brengen en om een brug te slaan tussen de kerk en hen die regelmatig kerkbezoek niet/niet meer gewend zijn.

 

De activiteiten bestaan uit een aantal onderdelen:
 1. Het beleggen van Open Deur diensten waar, vaak met muzikale ondersteuning, wordt ingegaan op een bepaald actueel thema. Meestal is dit het thema uit het Open Deur blad van de voorgaande maand. Deze diensten worden aangemerkt als officiële kerkdiensten. Afwisselend gaan daarbij voorgangers uit de drie organiserende kerken voor. Elke dienst wordt voorbereid door een ad hoc werkgroepje, samen met de voorganger.
  Elk jaar wordt ook een volkskerstzang en kerstnachtdiensten georganiseerd.
 2. Elke maand worden er ongeveer 500 Open Deur (en Open Vensters) bladen verspreid in Holten, door ongeveer 50 vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers helpt ook bij het voorbereiden van de kerkdiensten. Het blad de Open Deur is ook in gesproken vorm te bestellen, evenals in groot letter formaat.
 3. Maandelijks is er een medewerkersbijeenkomst waar naast zakelijke besprekingen, ook van gedachten wordt gewisseld over de inhoud van het Open Deur blad. Ervaringen worden uitgewisseld.
 4. Jaarlijks wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor alle vrijwilligers om elkaar eens te ontmoeten en om te kunnen reageren op diverse zaken rond het Open Deur werk.
 5. Al enkele jaren heeft de Open Deur groep een kinderkerkenpad georganiseerd voor alle kinderen uit groep 8 van de basisscholen in Holten. Dit om de kinderen iets te vertellen en te laten zien wat er in de kerken gebeurt. Veel kinderen hebben op deze manier met de drie kerken kennis gemaakt.

 

Naast de vrijwilligers is er een bestuur samengesteld uit vertegenwoordigers van de drie kerken.

 

Per januari 2007 ziet dit bestuur er als volgt uit:

 

Ds. S.M. Roozenboomvoorzitter
Marry Kruimelaar vice-voorzitter
Greetje Schutterpenningmeester
Hannie Meijerinksecretaris
Bennie Vehoflid (namens katholieke parochie)
Hannie Bielemanlid
Annie Nijkamplid

4. Speciaal Pastoraat

Deze commissie werd voorheen de Lathmercommissie genoemd.
Het werk van deze commissie richt zich met name op de bewoners van de sociowoningen van “Zozijn” aan de Haarstraat en de Schoolstraat.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Jeanet Aanstoot, medewerkster van de stichting "Zozijn",
 • Truus Beldman,
 • Erna Kolkman,
 • Gerda Meijer, (contactpersoon telnr: 36 21 44).

5. Interkerkelijke Commissie Vorming & Toerusting

vorming en toerusting De Interkerkelijke Commissie Vorming en Toerusting in Holten heeft als doel het organiseren van bijeenkomsten rond diverse thema’s op het raakvlak van kerk en maatschappij. De avondbijeenkomsten zijn voor alle belangstellenden toegankelijk en worden aangekondigd in de plaatselijke kerkbladen en regionale pers. De commissieleden zijn afkomstig uit de plaatselijke Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Rooms-katholieke Parochie.

 

De leden rapporteren over hun activiteiten aan de verschillende kerkenraden en het parochiebestuur. Mocht u suggesties hebben voor een bepaald onderwerp dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Commissie Henk Bijl, telefoon 0548 – 36 46 00.

 

Informatie en/of suggesties
Voor meer informatie over deze lezingen verwijzen wij u graag naar de artikelen in kerkbladen en kranten. U kunt ook contact opnemen met de een van de commissieleden. Ook voor het aandragen van onderwerpen voor avonden (suggesties zijn altijd zeer welkom!), kunt u hen bellen:

 

Ook kunt u allerlei informatie vinden in onze website

 

Henk Bijl,
Voorzitter
Velddijk 5 0548 36 46 00
Hans Hoekman,
PR en publiciteit
Ab Jansenstraat 24 0548 36 54 66
Dini Aalpol,
Penningmeester
Beusebergerweg 76 0548 76 90 35
Gerrit Markvoort,
Lid
Erve Wiegmannink 12 06 19 92 70 77
Erna Nijkamp,
Lid
Borkeldsweg 85 0548 36 29 96
Programma 2019 - 2020

Gedenk - en doopzuil

 

Als liturgie commissie hebben we dit bedacht en de uiteindelijke vormgeving en uitvoering is van Theo Verboom van atelier “Oud Ittersum” uit Zwolle. Het resultaat mag er zijn, vind ik.

 

Wat is de bedoeling? Als er een dode wordt afgekondigd, dan legt de ouderling of een familielid een steen met de naam van de overledene en de geboorte en sterfdatum op één van de glazen plateaus. Ik had graag ronde witte stenen gehad, maar die kreeg ik niet te pakken, want zeiden de tuincentra die krijgen we weer in het voorjaar. Uiteindelijk kwam ik bij een groot steenbedrijf in Enter en die hadden stenen, maar verkopen niet aan particulieren. Toen zei ik: u hoeft ze ook niet te verkopen, ik wil ze wel zo meenemen. En ik legde hem uit waarvoor ze waren. Hij gaf mij een tasje en zei zoek maar uit en neem maar mee. Aardig he?

 

Waarom stenen? Dat is een joods gebruik. Bij het bezoek aan een graf of gedenkplaats legt men een steentje neer. Uiting van respect en van het feit dat zij die voorbij zijn niet zijn vergeten. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar mag de familie de steen van hun overledene meenemen. Dat is persoonlijker dan een kaarsje, want de naam staat er op.

 

En de stenen zijn wit omdat in Openbaring 2: 17 staat: Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam.

 

Het doopboek wordt bij de doop ingeschreven. Wij vragen altijd hoe wilt gij dat u kind genoemd staat. En als dan de naam geklonken heeft, zeggen we dat die naam gegrift mag worden in de palm van Gods hand. Maar dus ook in het doopboek, dat we verplicht zijn bij te houden, maar dat nu in het digitale tijdperk haar functie heeft verloren. Maar op deze manier dus niet haar liturgische.

 

We bedanken Theo voor zijn fijne werk en hopen nog vele jaren hier in de kerk te vieren, onze doden te gedenken en de gedoopten in te schrijven

 

Klik op foto.

Geef voor je kerk