Hervormd Holten
klok
Gemeente-zijn een hele uitdaging
Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Beste mensen

In deze bijzondere tijd is het vorm geven aan gemeente-zijn een hele uitdaging.

Rouwdiensten
Ook voor de uitvaart van dierbaren zijn de regels behoorlijk aangescherpt. Zo mogen er niet meer dan 30 personen de dienst bijwonen. Er is geen mogelijkheid tot condoleren (wel digitaal) en er is geen koffie en broodmaaltijd. We wensen de gezinnen die hiermee te maken krijgen veel sterkte toe.

Heer, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.

Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.

Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw Woord en sacrament.

Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.

Blijf bij ons
in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.

Amen.