Hervormd Holten
digitaal
Digitaal naar de kerk
Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Digitaal en fysiek naar de kerk

Hoe zijn de zondagse diensten te volgen?
De voorgangers van de beide ‘protestantse kerken’ gaan bij toerbeurt voor in de gezamenlijke diensten die we uitzenden via kerkdienst gemist.
(U kunt de app kerkdienst gemist downloaden via Google Play of App Store)
Dit denken we te blijven doen tot het eind van de zomermaanden.
We zenden om en om uit en beginnen altijd om 9.30 uur. Je kunt wel eerder inschakelen.
De diensten vanuit de Dorpskerk zijn te volgen/bekijken via Kerkdienstgemist Dorpskerk.
De diensten vanuit de Kandelaar zijn te volgen/bekijken via Kerkdienstgemist Kandelaar.

Aanmelden om kerkdienst bij te wonen.
U kunt zich aanmelden om de kerkdienst bij te wonen via onderstaande linken.
Aanmelden kan van zondag 12.00 t/m donderdag 20.00
Dit kan ook via: Kerkdienst Kandelaar    Kerkdienst Dorpskerk

Digitale Nieuwsbrief
We werken met een digitale nieuwsbrief die de kerkbrief gaat vervangen. De inhoud van de kerkbrief wordt aangevuld met een blokje “medeleven” en met actueel nieuws. In de vakantieperiode willen we samen met de Kandelaar één nieuwsbrief maken.

Voor dat het blokje “medeleven” kunnen namen worden doorgegeven en/of voorbede gevraagd voor mensen die het moeilijk hebben door verschillende levenssituaties. U mag ook voor uzelf die boodschap doorgeven. Met het oog op de privacy zal daarvoor altijd eerst toestemming worden gevraagd bij de betrokkenen.

We hebben goed gekeken naar de privacyregels, zowel voor kerkdienstgemist als voor de digitale nieuwsbrief. Er zijn duidelijke richtlijnen voor beschreven. Die zullen we ook vertalen naar ons eigen privacydocument. Belangrijk is dat namen van personen alleen vermeld mogen worden met persoonlijke toestemming van betrokkenen.

De Bloemengroet
Het coronavirus heeft ook invloed op onze bloemendienst. Wekelijks werden er drie boeketten bezorgd en schreef de dienstdoende dominee daar een kleine boodschap op een kaartje bij. Nu we fysiek contact zo veel mogelijk vermijden hebben we besloten dit anders te gaan doen. Van de diakonie zal Jannie Oolbekkink de taak op zich nemen om er voor te zorgen dat via de bloemenwinkel een boeket bezorgd zal gaan worden. Eens in de twee weken krijgt ook het boeket uit de kerk een goede bestemming. Van leden die een extra steuntje, aandacht of een bijzondere gelukwens nodig hebben kan men de naam en adres doorgeven aan Jannie Oolbekkink, tel. 06-17547045

Momenten van bezinning en orgelspel
In de zomermaanden worden er geen nieuwe opnames gemaakt. De oude opnames kunt u nog steeds beluisteren.
Kijk hiervoor op Bezinning. De tekst is ook te downloaden.

We wensen en bidden voor veel moed en vertrouwen voor alle Holtenaren in deze ongewone tijd. Heb je vragen of behoefte aan gesprek neem dan vooral contact met ons op.

Namens De Kandelaar en de Dorpskerk

Ds. Gert van Herk
06 4473 0150
gertvherk@gmail.com

Ds. Siebe Roozenboom
0548- 36 10 18
s.m.roozenboom@hervormdholten.nl

Ds. Mark en Meinske van Sandijk
0548 54 66 31
m.j.van.sandijk@hervormdholten.nl