Hervormd Holten
Nieuwste berichten/foto's zien? Ververs de webpagina's d.m.v. Ctrl f5 of soms alleen f5.
Heeft u behoefte aan contact of u zit met een dringende vraag om praktische hulp dan kunt u contact opnemen met één van de personen onderaan de website.
digitaal
Digitaal naar de kerk
Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Digitaal naar de kerk

Kerk-zijn in een anderhalve meter setting
Er is weer uitzicht op kerkdiensten, bijeenkomsten en vergaderingen. Voorlopig met maximaal 30 personen en later met max. 100. Dat betekent dat we ons als kerkenraad weer oriënteren op mogelijkheden die verantwoord zijn. Dinsdag a.s. vergadert het moderamen en zullen we ook samen met de kosters verkennen wat er mogelijk is binnen de gestelde richtlijnen. We stemmen dat goed af met de Kandelaar, want dit kan consequenties hebben voor de gezamenlijke uitzending. Maar daar zijn de nodige variaties op los te laten.

Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot en met 31 mei 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Vanaf 1 juni kunt u kerkdiensten gaan houden waar maximaal 30 mensen bij aanwezig zijn.
Zie ook Coronavirus
De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn toegestaan als er onderling anderhalve meter afstand genomen kan worden. Het is aan te raden om in de maand juni van deze mogelijkheid gebruik te maken om zo te oefenen voor het kerk-zijn in een anderhalve meter setting. Het lijkt er namelijk op dat vanaf 1 juli 100 mensen zijn toegestaan bij een religieuze bijeenkomst.

Digitale Nieuwsbrief
We werken met een digitale nieuwsbrief die de kerkbrief gaat vervangen. De inhoud van de kerkbrief wordt aangevuld met een blokje “medeleven” en met actueel nieuws. In de vakantieperiode willen we samen met de Kandelaar één nieuwsbrief maken.

Voor dat het blokje “medeleven” kunnen namen worden doorgegeven en/of voorbede gevraagd voor mensen die het moeilijk hebben door verschillende levenssituaties. U mag ook voor uzelf die boodschap doorgeven. Met het oog op de privacy zal daarvoor altijd eerst toestemming worden gevraagd bij de betrokkenen.

Oproep: we zijn op zoek naar iemand die de redactie van de Nieuwsbrief wil gaan voeren. Die taak betreft het wekelijks verzamelen van de copy, het ordenen en doorsturen naar Gert Ribbink die voor de opmaak en de versturing zal gaan zorgdragen. Graag uw/jouw naam doorgeven aan rik.aangeenbrug@gmail.com We zijn heel blij met je reactie. Meerdere namen zijn welkom. Dat maakt het mogelijk om taken te verdelen of bij elkaars afwezigheid de taak over te nemen. Zo’n 80 mailadressen zijn inmiddels doorgegeven aan Ineke Stoevenbelt van het kerkelijk bureau. Maar we hopen en verwachten dat het er nog veel meer gaan worden! Vraag er in je omgeving eens naar en verwijs mensen eventueel naar de oproep mailadressen door te geven. Natuurlijk zijn er ook adressen waar geen computer in huis aanwezig is. We denken dan met name aan ouderen, maar dat hoeft niet persé. Als iemand belangstelling heeft voor de papieren versie van de Nieuwsbrief, omdat men geen computer/laptop/tablet heeft, dan kunt deze naam en adres worden doorgegeven aan: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl. Als je vermoedt dat het iemand in je eigen omgeving betreft, dan kunt je dat ook bij hen navragen en eventueel voor hen doorgeven.

Kerkdienst 31 mei 2020
Voorganger ds. Siebe Roozenboom. Download de liturgie van zondag 31 mei. Voor de kinderen is er weer een werkblad dat u HIER kan downloaden

We hebben goed gekeken naar de privacyregels, zowel voor kerkdienstgemist als voor de digitale nieuwsbrief. Er zijn duidelijke richtlijnen voor beschreven. Die zullen we ook vertalen naar ons eigen privacydocument. Belangrijk is dat namen van personen alleen vermeld mogen worden met persoonlijke toestemming van betrokkenen.

De Bloemengroet
Het coronavirus heeft ook invloed op onze bloemendienst. Wekelijks werden er drie boeketten bezorgd en schreef de dienstdoende dominee daar een kleine boodschap op een kaartje bij. Nu we fysiek contact zo veel mogelijk vermijden hebben we besloten dit anders te gaan doen. Van de diakonie zal Jannie Oolbekkink de taak op zich nemen om er voor te zorgen dat via de bloemenwinkel een boeket bezorgd zal gaan worden. Eens in de twee weken krijgt ook het boeket uit de kerk een goede bestemming. Van leden die een extra steuntje, aandacht of een bijzondere gelukwens nodig hebben kan men de naam en adres doorgeven aan Jannie Oolbekkink, tel. 06-17547045

Momenten van bezinning en orgelspel
Na een eerste experiment krijgt het meditatieve moment een vervolg onder de titel “Bezinning en Muziek, in bijzondere tijden”. Dit is een kort spiritueel moment van een paar minuten omlijst door mooi orgelspel van Jan van Dijk. Laat de klanken van het mooie Naber-orgel ook in de huiskamer klinken! Kijk hiervoor op Bezinning. De tekst is ook te downloaden.

Mededeling namens de Dorpskerk en De Kandelaar

Elke zondag worden er kerkdiensten opgenomen en uitgezonden vanuit ‘De Kandelaar’. We trekken hierin als Dorpskerk en De Kandelaar gezamenlijk op. Dus alle drie protestantse voorgangers zullen bij toerbeurt voorgaan.

U kunt deze diensten rechtstreeks volgen.
De diensten vanuit de Dorpskerk zijn te volgen/bekijken via Kerkdienstgemist Dorpskerk.
De diensten vanuit de Kandelaar zijn te volgen/bekijken via Kerkdienstgemist Kandelaar.
Dit kan met de pc, laptop, tablet en smartphone. De diensten worden ook op de gebruikelijke wijze via de kerkradio uitgezonden.

Voor nieuws en ontwikkeling check onze websites www.hervormdholten.nl en www.kandelaarhoten.nl

We wensen en bidden voor veel moed en vertrouwen voor alle Holtenaren in deze ongewone tijd. Heb je vragen of behoefte aan gesprek neem dan vooral contact met ons op.

Namens De Kandelaar en de Dorpskerk

Ds. Gert van Herk
06 4473 0150
gertvherk@gmail.com

Ds. Siebe Roozenboom
0548- 36 10 18
s.m.roozenboom@hervormdholten.nl

Ds. Mark en Meinske van Sandijk
0548 54 66 31
m.j.van.sandijk@hervormdholten.nl