Dorpskerk

Info

Contact

Mocht u contact willen hebben met één van de kerkelijke vertegenwoordigers of heeft u een vraag dan kunt u dit per e-mail of telefoon doen.

 

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw vraag of reactie bij de desbetreffende personen terecht komt. Uiteraard bent u ook welkom op één van de hieronder aangegeven dagen bij ons op het kerkelijkbureau.

 

Adressen en Informatie

Beheer gebouw Irene
Mevr. I. Groteboer - Pakkert, tel. 06 14 56 12 80
Keuken Irene: 0548 - 70 12 43.
Beamteam leden
Hijn Bondrager, Paul Bruggeman, Willeke Coster, Eva Exterkate,
Walter en Karlijn Hoogenhout, Wim Rensen, Hermi Wesseldijk,
en Gerrit Markvoort (coördinator, M:06 19 92 70 77).
e-mail: Beamteamdorpskerkholten@gmail.com
Beamteam voorbereiders
Reijer Dorresteijn (coördinator), Bernhard Veneklaas Slots, Jochem IJmker en Jan Harmsen.
e-mail: Beamteamdorpskerkholten@gmail.com
Bethanië commissie
Contactpersoon: Wendy Bronsvoort, tel. 0548-36 35 89 / 06-54 79 17 24.
Bloemendienst
Contactpersoon, Oost: Janna Stegeman, tel. 06 21 48 12 24
Contactpersoon, West: Marian Markvoort, tel. 0548 36 10 88.
College van Kerkrentmeesters
Voorzitter:Gerrit Veneklaas, tel. 06 15 58 75 86
e-mail: gjveneklaas@concepts.nl
Secretaris: vacant
e-mail: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Diaconie
Voorzitter: Dini Aalpol , 06 53 34 75 90
2e voorzitter: Henk Veltkamp
Secretaris: Marian Aaltink-Haverslag
Penningmeester: Brenda Vermeul-Pothof
e-mail: diaconie.hervormdholten@gmail.com
Digitale nieuwsbrief
Wekelijks is er een gezamenlijke nieuwsbrief van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk van Holten
U kunt zich aanmelden via email: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl of rechtstreeks via maillijst Dorpskerk
Distributie en klachten Holtens Kerknieuws:
Herman en Bertha Stegeman, Tuinstraat 12 , Holten
Tel. 06 – 53 69 39 88.
Doop:
Een aantal malen per jaar wordt er een doopdienst gehouden. Opgave en informatie bij één van de predikanten
Dijkerhoek/Espelo:
Zondagochtend om 11.00 uur zo mogelijk 2 per maand (uitgezonderd zomerperiode). Kijk hiervoor onder diensten
Gebruik kerk, Consistorie
Kerkelijk Bureau, tel.: 0548 36 17 27
e-mail: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Holtens Kerknieuws
Dit is een gezamenlijk kerkblad van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk van Holten
Redactie: Joke Aanstoot, Willeke Coster-Aaltink, Gert van Herk, Alex de Leeuw van Weenen, Meinske van Sandijk-van der Wal.
e-mail: holtenskerknieuws@gmail.com
Kopij inleveren: Alex de Leeuw van Weenen, Erve Joost 27. Kerkelijk Bureau, Boschkampsstraat 6
holtenskerknieuws@gmail.com
Kerkelijk bureau
Boschkampsstraat 6, 7451 GC Holten, tel.: 0548 36 17 27
Geopend:Dinsdag van 14.00 - 16.00
Telefonisch bereikbaar: ma. en di. 09.00 – 12.30
e-mail: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Administrateur: mevr. I. Stoevenbelt - Schreurs, tel. 0548 36 17 27.
Boekhouding: Hr. Alex Lammers
Ledenadministratie en lokaal beheerder: Hr. Reijer Dorresteijn en Karlijn Hoogenhout
Allerhande werkzaamheden op het Kerkelijk Bur. : Jeannette Brinks
Kerkdiensten Holten:
Zondagochtend om 09.30 in de Dorpskerk/Kandelaar.
Avonddienst 19.00 uur max. 2 per maand (uitgezonderd juli en augustus) om en om, Dorpskerk/Kandelaar.
Vanaf januari 2023 1 x per maand (uitgezonderd juli en augustus) om en om, Dorpskerk/Kandelaar
Zie voor juiste informatie: Holtens Kerknieuws, digitale nieuwsbrief of website.
Alle kerkdiensten kunt u digitaal volgen op www.kerkdienstgemist.nl
Kerkgebouwen
Dorpskerk , Kerkplein 1, Holten, tel.: 0548 36 17 27
Gebouw Irene , Boschkampsstraat 6, Holten, tel.: 0548 36 17 27
Keuken gebouw Irene , tel.: 0548 70 12 43
Kulturhus Dijkerhoek , Maatmansweg 1, Dijkerhoek (Rijssen - Holten),
tel.: 0548 36 11 64
Buurtschapshuis "Het Trefpunt" , Valeweg 2, Espelo (Rijssen - Holten),
tel.: 0572 32 15 31.
Kerktelefoon/Kerkradio 350 Holten:
Contactpersoon algemeen: Jannie Oolbekkink, (telnr. 0548 36 21 65)
Verzoekprogramma Kerkradio 350 Holten:
contact personen:
Dini Oonk, 0548 - 36 30 62
Bert Tromop, 0548 - 36 20 63
Nu ook eenmaal per 4 weken op zondagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur te beluisteren via Radio 350: te ontvangen via de ether op de FM-band, op de frequentie 92.3 MHz. Verder via de kabel van Ziggo op kanaal 923 en via glasvezel KPN op kanaal 1054 en Tele 2 via menu “Lokale R-TV”.

vervolg Adressen en Informatie

Kindernevendienst & Kinderkerk:
Contactpersoon: Eva Exterkate
e-mail: dekoningeva@gmail.com
Op de laatste zondag van de maand is er Kinderkerk in de consistorie.
Commissie die de kindernevendienst & kinderkerk verzorgt bestaat uit 10 leden.
Kinderoppas
Contactpersoon: Irma Groteboer, tel. 06 42 45 14 39.
Koor Campanella
Contactpersoon: Marjan Lansink, tel. 0548 - 36 11 36 / 06 12 13 53 21
Kosters
R. Dorresteijn, coördinator inzake rouwdiensten, tel. 0548 36 26 20.
e-mail: r.dorresteijn@concepts.nl
Bernhard Veneklaas Slots,algemeen coördinator, tel. 0548 54 62 39.
J. IJmker, tel. 0548 36 16 52.
Jan Harmsen, tel. 0548 36 74 87.
Jeugdouderlingen
Mail: jeugd@hervormdholten.nl
Leonie Jansen tel. 06 10 83 75 78
Mirjam van Langen tel. 06 29 44 37 77
Peter en Marieke de Boer tel. 06 14 40 40 76
Jeugdplatform:
In het Jeugdplatform werken de drie kerken van Holten samen. Het platform coördineert het jeugdbeleid van de gezamenlijke kerken.
Voor vragen kunt u terecht bij de jeugdouderlingen. Wilt u meer weten, dan kunt u bij uw ouderling terecht.
Oppasdienst:
Elke zondag tijdens de ochtendienst is er in gebouw Irene oppas voor de allerkleinsten. Contactpersoonen: Irma Groteboer, telnr. 06 42 45 14 39
Organisten
Jan van Dijk, tel. 0570-54 58 23
Franske Veltkamp, tel. 0548 36 38 94
Ouderenpastoraat
Ouderlingen:
Mevr. A. Leurink-Aaltink
Mevr. A. Pannekoek, 0548 78 55 48
Predikanten
Ds. M.J. van Sandijk, tel. 0548 54 66 31
e-mail: m.j.van.sandijk@hervormdholten.nl
Ds. S.M. Roozenboom, tel. 0548 36 10 18
e-mail: s.m.roozenboom@hervormdholten.nl
Rouwdiensten/Trouwdiensten:
Hiervoor kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau en/of predikant.
Symbolisch bloemwerk
Contactpersoon: Jannie Meijer, tel. 0548 36 35 73.
Voorzitter en scriba Grote en Kleine kerkenraad
voorzitter: dhr. Rik Aangeenbrug, Erve Wiegmannink 2, 7451 WD Holten,
tel.: 06 – 29 33 22 11; e-mail: rik.aangeenbrug@gmail.com
scriba: mevr. Gerrie Jansen-Brinkman, Jeurlinksweg 18, 7451 CL Holten,
tel.: 0548 – 36 33 34; e-mail: scriba.hervormdholten@outlook.com
Webmaster
e-mail: webmaster
Wijdingsdiensten Diessenplas:
Elke donderdagmiddag om 15.00 uur in de recreatiezaal van de Diessenplas.
Ziekenhuisbezoek:
wordt door de predikanten gedaan, dus altijd ziekenhuisopname aan hen (laten) doorgeven, indien u tenminste hun bezoek op prijs stelt.
Zondagsschool
Dijkerhoek: Contactpersoon: Joke Veneklaas, tel. 0548 36 48 19.
Helhuizen/Espelo: Contactpersoon: Wilma Nijenhuis ,
tel. 057 32 07 11.
e-mail: wilmanijenhuis@hotmail.com
Rekeningnummers van onze kerk
College van kerkrentmeesters: NL61 RABO 0373 7227 88
Diaconie/Zending: NL49 RABO 0328 5009 25

Dorpskerk huren?

U kunt bij passende evenementen de Dorpskerk afhuren. De Dorpskerk in Holten is een unieke locatie voor diverse optredens, voorstellingen en presentaties. Capaciteit 400 personen. Nieuw in 2014 is de modern ingerichte beameropstelling. In overleg met u worden prijzen, soort activiteit en mogelijkheden verder besproken.

 

Inlichtingen/afspraken (telefonisch):
Ma. en di. 09.00 – 12.30: Kerkelijk Bureau N.H kerk, Boschkampsstraat 6, Holten. tel. 0548 36 17 27
of mail naar: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl