Dorpskerk

Feestdagen bijbel

De Feestdagenbijbel pak je erbij als er iets te vieren is! Binnenkort is het bijvoorbeeld Aswoensdag en begint de Veertigdagentijd. In deze inspirerende kinderbijbel vind je de Bijbelverhalen die horen bij de bekende en minder bekende feestdagen.
Feestdagen bijbel
Feestdagen bijbel
Wie zeg jij dat Ik ben?
Wie zeg jij dat Ik ben?

Wie zeg jij dat Ik ben?

Veertigdagentijd 2023

 

Zeven weken lang lees je teksten uit het Oude en Nieuwe Testament, die allemaal hun eigen licht werpen op de vraag wie Jezus was en voor ons wil zijn. De korte uitleg en reflectievragen helpen je om op zoek te gaan naar je eigen antwoord op die vraag.

Gemeentegesprekken

Vieren en Pastoraat
In november 2022 zijn vijf gezamenlijke gemeentegesprekken gehouden over Vieren en Pastoraat in de nieuwe Protestantse Kerk Holten.
Gemeentegesprekken
Gemeentegesprekken
Kerstwandeling
Kerstwandeling

Kerstwandeling

Op 18 december was de kerstwandeling. Al twee jaar wilden we deze organiseren, maar door de coronamaatregelen kon dat steeds niet.

Bezoekproject 18-30 jarigen

Even een kleine update over het project om alle 18-30 jarigen kort te ontmoeten. Inmiddels ben ik begonnen in het buitengebied.
Heb je een halfuurtje?
Project 18-30 jarigen
gespreksgroep
Gespreksgroep

Gespreksgroep

Woensdag 1 februari begint om 20.00 uur in de consistorie van de Dorpskerk de volgende avond van deze gespreksgroep.

Kofferproject uitgebreid met TienerTas

Al een poosje gaan er twee koffers rond in de gemeente. De koffer zit vol met kinderbijbels, spelletjes, lectuur voor ouders etc.
Kofferproject uitgebreid met TienerTas
TienerTas
enquete
Enquête

Enquête

Dit jaar ontvangt u samen met de Kerkbalans een enquête pastoraat en diaconie.

Tienercatechese

Ook in het nieuwe jaar komen we weer wat avonden bij elkaar met jongeren van 12 tot 16 jaar.
Tienercatechese
Tienercatechese

Veertigdagentijdkalender 2023

Vraag de kalender nu gratis aan!

Op 22 februari start de Veertigdagentijd, voor veel mensen een tijd van bezinning. De Petrus-veertigdagentijdkalender helpt je om deze periode bewust te beleven. Voor iedere dag is er een bijbeltekst met een korte overdenking, afgewisseld met vastentips, gebeden en liederen. Bestel de kalender nu gratis!

 

Bestel de kalender
40dagentijdkalender2023
 

Collecte Werelddiaconaat

5 februari 2023 voor Pakistan
Op 2 februari is het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond.

Vakantieweken

Het vakantiebureau in Doorn organiseert al ruim 50 jaar diaconale vakanties.

Vrijwilligers

Ook in 2023 zijn er weer, van mei tot en met september, de diaconale vakantieweken voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen gaan.