Dorpskerk Holten

Veiling, boeken-, rommel- en kledingmarkt Holten 25 jaar

Zaterdag 30 september wordt er weer de bekende veiling, boeken-, rommel- en kledingmarkt georganiseerd door de Dorpskerk, een jubileumjaar. Dit jaar houden wij voor de 25e keer een veiling, boeken-, kleding-, en rommelmarkt. Waar blijft de tijd? In 1997 broedde een paar mensen op het idee om buiten de begroting van de kerk om extra financiële ondersteuning te bieden aan leuke zaken rondom het kerkzijn, zoals theater, in Irene aanpassing keuken, uitbouw rookruimte, opleuken van de kerk (kroonluchter, aanbouw consistorie, preekstoel, Naber orgel etc). Hoe pak je dat aan? Gedacht werd aan een veiling en verkoop van boeken.
Meer lezen

Download Folder / Flyers

Activiteiten
Folder
Boekenmarkt
Flyer
Kerkendag
Flyer
Gebakjesactie
Flyer

Komende Diensten

Zondag 24 september
Dorpskerk 09.30 ds. F. Buitink, Heino
Kandelaar 19.00 Preek van de leek, Wim de Just
Zondag 1 oktober
Kandelaar 09.30 ds. B. Versteeg, Wezep

Agenda

  • 17 september - Startzondag
  • 30 september - Boeken-, rommel-, kledingmarkt
  • 20 oktober - Inspiratie festival, Terschelling
  • 21 oktober - Inspiratie festival, Terschelling
  • 22 oktober - Inspiratie festival, Terschelling

Kerkdienstgemist

Een dienst terugkijken of een dienst gemist? Via onderstaande link kunt u de desbetreffende dienst terugkijken.
Kerkdienstgemist
 
actueel
 

Onze gemeente

maakt sinds 1 mei 2004 deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en voelt zich nauw betrokken bij de wereldwijde oecumenische beweging. Omdat bij de grote brand in Holten in 1829 alle archiefwerk verloren is gegaan, is het niet helemaal duidelijk wanneer de kerk in Holten is gesticht. Als meest waarschijnlijk wordt het jaar 1384 genoemd. In 1832 werd het huidige kerkgebouw in gebruik genomen.

Het Jeugdplatform

In samenwerking met de Kandelaar is het jeugdplatform(JPF) opgezet. Het JPF organiseert verschillende activiteiten voor de jeugd. Deze activiteiten zijn allemaal vrij toegankelijk, je mag vrienden en vriendinnen meenemen.

 

De meeste activiteiten worden georganiseerd door de gezamenlijke kerken. Volg het maandelijks Holtens kerknieuws en de wekelijkse nieuwsbrieven voor actuele info en data van de activiteiten.

Activiteiten

Naast de kerkdiensten worden er nog meer activiteiten georganiseerd. Zo zijn er verschillende gespreksgroepen voor mn. jong volwassenen.

 

Daarnaast zijn er een aantal werkgroepen die ook activiteiten organiseren zoals o.a. Interkerkelijke Commissie Vorming & Toerusting, Werkgroep voorbereiding Stille Week
 
kerk
 

Nieuws en Actualiteit

Hieronder staan de actuele berichten. Via de, Lees verder link, kunt u het eventuele vervolg van deze berichten en meer nieuws lezen.

Zat 30 sep – Fruit ruilen

Voor wie fruit over heeft en graag wil ruilen of anderen blij wil maken met die lekkere appels, peren of …….? De diaconie is ook dit jaar weer present op de boeken- en rommelmarkt om uw appels, peren, walnoten of ………. te ruilen of te delen.

Vanuit de kerkenraden

Namens de PKN kerken van Holten kunnen wij jullie meedelen dat de kerkenraden van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk op maandag 28 augustus 2023 hebben besloten samen te gaan tot één Protestante Gemeente in Holten.

Huiskamergesprekken

Op woensdag 27 september (20 uur tot uiterlijk 21.30 uur) wordt er een groepsbijeenkomst gehouden in De Kandelaar voor al diegenen die zich gemeld hebben tijdens de enquête voor huiskamergesprekken.

Gezocht: redactieleden

De redacties van zowel het Holtens Kerknieuws als de Nieuwsbrief raken wat onderbezet en kunnen dus ver-sterking gebruiken. Heeft u / heb jij interesse?

Preek van de Leek

Op zondagavond 24 september a.s. wordt er een “preek van de leekdienst” gehouden in het kerkelijk centrum de Kandelaar. De preek wordt gehouden door organist Wim de Just uit Raalte.

Hoe nu verder zonder dominees?

Tja, daar staan we dan vanaf 11 september zonder do-minees! Hoe zorgen we met elkaar er voor dat het pastoraat voortgang houdt? Met het begrip pastoraat wordt aangegeven dat iemand geestelijke verzorging krijgt.