NieuwsFlits

25 jaar Holten

klik op foto

 

Afgelopen zondag 11 maart 2018 werd tijdens de dienst stil gestaan bij het feit dat ds. Siebe Roozenboom al 25 jaar predikant in Holten is. Samen met zijn vrouw Femmie en de dochters Janine en Joska werden zij in het zonnetje gezet door de voorzitter van de kerkrentmeester Johan Veneklaas Slots. Na afloop van de dienst was er koffie en gebak (zie foto).

Paasproject kindernevendienst

Ook dit jaar heeft de kindernevendienst een leuk Paasproject uitgezocht. ‘Ik zorg voor jou’, zegt God tegen de mensen. In de Bijbelverhalen van de veertigdagentijd zien we hoe God dat doet. Lees meer

HVD Paasmaaltijd voor ouderen

In de week voor Pasen organiseert de HVD weer Paasmaaltijden voor ouderen vanaf 70 jaar. Voor de pauze is er een liturgie met schriftlezing, gedichten, samenzang en een overdenking. Lees meer

Stille week

Evenals voorgaande jaren worden ook dit jaar tijdens de Stille Week weer bijzondere vieringen gehouden. Deze vieringen worden ook wel “vespers” genoemd. In de vroege kerk was dat een avondgebed. Lees meer

Kinderviering Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag, 30 maart, is er een Goede vrijdag viering om 13.30 uur in ‘de Kandelaar’. Dit is een kinderviering en iedereen is welkom. Medewerking zal verleend worden door kinderkoor “Mozaïek” en ds. Rozenboom. Lees meer

Goede vrijdag – welk kruis draag jij?

Op Goede Vrijdag staat het Kruis in het middelpunt. Jezus is gestorven als ultieme daad van liefde voor alle mensen die Hem nodig hebben. Daar staan we bij stil op Goede Vrijdag. Maar welk kruis draag jij? Lees meer

Paasontbijt

1e Paasdag Paasontbijt in de ontmoetingsruimte van de Kandelaar

 

Net als voorgaande jaren willen wij ook dit jaar 1e Paasdag beginnen met een ontbijt voor jong en oud. Het ontbijt zal plaatsvinden in de Kandelaar. Lees meer

Paasviering en paasontbijt Dijkerhoek

Op Eerste Paasdag om 09.30 uur organiseren wij een Paasviering met paasontbijt - voor jong en oud - in het Kulturhus van Dijkerhoek. Om alle voorbereidingen goed te laten verlopen, willen wij je vragen om je aan te melden voor 27 maart a.s. Lees meer

NieuwsFlits

Nieuwe predikant

Dominee Mark van Sandijk uit Balkbrug heeft het beroep naar Holten aangenomen. De intrede staat gepland voor zondag 27 mei. Hoe dan ook, nu begint een nieuw stukje Holtense kerkgeschiedenis. Hierbij dank aan alle leden van de beroepingscommissie voor hun zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van dit stukje kerkenwerk: proficiat met dit resultaat!

Van de redactie

Als redactie schrijven we niet vaak zelf een artikel in het Holtens Kerknieuws. Dat we het dit keer wel doen heeft een reden. We willen onze vaste schrijvers, maar ook onze incidentele schrijvers, vragen om medewerking. Ik hoor u al denken, we werken als schrijvers van artikelen toch al mee? Lees meer

Open Deurkring

Nog één keer dit seizoen hebben we deze kring en wel op woensdag 4 april. We zullen het paasnummer van de Open Deur onder de loep nemen. Wat betekent Pasen voor ons dagelijks leven? Gaat het vooral om een feit, een gebeurtenis of is het ook een gevoel dat met je meegaat?
Aanvang: 20.00 uur in de zijzaal van Irene.

Tienerdienst 15 april

Een paar keer per jaar houden we een jeugddienst. Dit keer op zondag 15 april om 10.00 uur – dus een half uurtje later dan anders. Het thema is: Geld, geld, geld…Lees meer

Vervanging predikant bij afwezigheid

In tijden van vakantie of nascholing van ds. Roozenboom is mevr. Ans Steunenberg-Aaftink bereid gevonden pastorale assistentie te verlenen en begrafenissen te leiden. We zijn daar als kerkenraad erg blij mee. Lees meer

Themabijeenkomsten: Kinderen en geloofsopvoeding

De Dorpskerk en de Kandelaar nodigen alle ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar uit voor drie themabijeenkomsten op 8 maart, 11 april en 16 mei om met elkaar in gesprek te gaan rondom het thema ‘Kinderen en geloofsopvoeding’. Vanuit het Jeugdplatform hebben we orthopedagoog Bert Reinds uitgenodigd om ons hierbij te begeleiden. Lees meer

Krabbeldienst

Op zondag 25 maart is er weer een krabbeldienst. Er volgt voor de peuters en kleuters nog een uitnodiging maar de papa's en mama's kunnen deze datum alvast noteren! 😊 Zien we jullie allemaal weer om 11.00u in de Dorpskerk? Tot dan!

Vakanties met aandacht

Diaconale vakantieweken
De interkerkelijke Stichting voor diaconaal vakantiewerk organiseert in nauwe samenwerking met de Protestantse Kerken in Nederland het diaconaal vakantiewerk voor personen, die om verschillende redenen niet zelf op vakantie kunnen gaan. Lees meer

Oppassers gezocht!!!

Wie wil er met ons spelen?
Maximaal 3 keer per jaar iets doen voor de kerk?
Lees meer

 

Agenda

agenda
maandag 26 maart 2018 14.30 uur: Paasmaaltijd West in het Bonte Paard en Paasmaaltijd Oost in Irene

Verder in de stille week...

elke dag een vesper om 19..30 uur in de Dorpskerk (Goede Vrijdag in de Kandelaar)

Geef voor je kerk