NieuwsFlits

Laatste zondag kerkelijk jaar

Deze laatste zondag, ook wel ‘Christus Koning’ (van het heelal) genoemd, staat in het teken van de gedachtenis van de overledenen. Bij de katholieken is die gedachtenis op 1 november (Allerheiligen = alle heiligen) en 2 november (Allerzielen = alle gestorvenen), bij protestanten op de zondag voordat de adventsperiode begint, dus op 25 november. Lees meer

Open deur kring

Donderdag 29 november hebben we onze tweede bijeenkomst, vanaf 20.00 uur in de zijzaal van Irene. Het zal gaan over ‘Voltooid leven’. Dat is een actueel onderwerp. Het klinkt mooi: mijn leven is voltooid.Lees meer

Lessons and Carols

Op zondag 16 december zal Campanella, net als twee voorgaande jaren, een aanzienlijke bijdrage leveren aan een feestelijke avonddienst in de Dorpskerk: ‘Het Festival of Nine Lessons and Carols’. Lees meer

HVD - Kerstmiddag voor ouderen

In de week voor Kerst organiseert de HVD weer advent/kerstmiddagen voor ouderen vanaf 70 jaar. Voor de pauze is er een liturgie met schriftlezing, gedichten, samenzang en een overdenking. Na de pauze wordt een kerstverhaal verteld. Lees meer

Theaterstuk “De Omzieners”

Donderdag 22 November 2018 : Theaterstuk “De Omzieners” door de Joseph Wresinski stichting Deze theaterproductie wordt gebracht door een multicultureel collectief van mensen die leven in ernstige achterstand, i.s.m. ervaren theatermakers en productieleiding. Lees meer

Onze rekeningnummers van de SKG gaan wijzigen

CvK Hervormde Gemeente Holten NL28FVLB0635810360 wordt NL14RABO0373722761
CvK Hervormde Gemeente Holten inz. Kerkbalans NL74FVLB0699770459 wordt NL61RABO0373722788.
Deze rekeningen worden/zijn opgeheven:
CvK Hervormde Gemeente Holten NL90FVLB0699767164
CvK Hervormde Gemeente Holten inz. Generale Kas NL18FVLB0699767490.

NieuwsFlits

Uitnodiging waarderingsavond voor vrijwilligers, ook van de kerken

Bedankt! De gemeente Rijssen-Holten kent zóveel verschillende vrijwilligers die zich elk jaar weer belangeloos inzetten voor een ander, voor een organisatie of voor een vereniging. Dat is in één woord geweldig! Om u hiervoor te bedanken organiseert ViaVie Welzijn in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten een speciale avond om u te laten ontspannen en te genieten. Dit jaar bieden we twee avonden aan: op dinsdag 11 december in het Kulturhus te Holten en woensdag 12 december in het Parkgebouw te Rijssen. Lees meer

Kerkbalans 2019

Wat betekent de kerk voor u? Dat is zeker een interessante vraag. Of u nu wel of geen regelmatige bezoeker van de kerk bent, de kerk kan een plek van betekenis voor u zijn. De kerk is een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Voor veel mensen is de kerk ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving. Lees meer

Rijssen-Holten doet!

Op zaterdag 9 maart 2019 vindt de eerste editie van ‘Rijssen-Holten Doet!’ plaats. Dit is een lokaal initiatief gericht op het helpen van een ander. Verschillende partijen, kerken en organisaties doen hieraan mee. Lees meer

Naberorgel: even bijpraten

Afgelopen maanden is er door orgelmakerij Reil hard gewerkt om het orgel te restaureren. Met enkele mensen hebben wij de orgelmakerij bezocht. En met eigen ogen aanschouwd wat voor monniken werk zij leveren. Tevens werden wij met de neus op de feiten gedrukt dat restauratie van dit orgel echt hard nodig was. Lees meer

Gastgezinnen gevraagd

De Stichting Hulp aan Tsjernobylkinderen heeft als doel kinderen uit Wit Rusland –die in radioactief besmet gebied wonen uit te nodigen voor een verblijf in Rijssen en Holten. Door acht weken in een gezonde omgeving te zijn neemt zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid van de kinderen flink toe. Met de hulp van gastouders willen wij deze kinderen dit graag aanbieden en ze een onvergetelijke tijd geven. Lees meer

Gezocht!!!!!

Chauffeurs, Oppassers, Beamerbedieners en Begeleidster. Lees meer

 

Agenda

agenda


dinsdag 20 november 2018
20.00 uur: bijeenkomst contactpersonen en HVD Oost in gebouw Irene


Geef voor je kerk