NieuwsFlits

Doop 09 december 2018

Klik op lees meer voor overzicht van de gemaakte foto's van de doop op 9 december 2018 Lees meer

Dorpskerk gesloten van 7-01-2019 t/m 20-01-2019

Langzamerhand komt er zicht in de opbouw van ons Naber orgel. Het orgelzolder is inmiddels voorzien van 2 nieuwe pilaren. Compliment voor Pinkert (Jan Schoolen). Afgelopen week zijn er diverse afspraken gemaakt met Reil (orgelmakerij) en Wolters (schildersbedrijf). Lees meer

Kerstavond en kerstnacht

Op kerstavond 24 december houdt de Open Deur om 19.30 uur een viering voor kinderen en jonge gezinnen in de Dorpskerk. Er zal – voor het eerst – een kerstspel worden opgevoerd voor en door kinderen. Lees meer

HVD - Kerstmiddag voor ouderen

In de week voor Kerst organiseert de HVD weer advent/kerstmiddagen voor ouderen vanaf 70 jaar. Voor de pauze is er een liturgie met schriftlezing, gedichten, samenzang en een overdenking. Na de pauze wordt een kerstverhaal verteld. Lees meer

Opheffing ZWO-commissie en Holtens Fonds Internationale Hulpverlening

In haar vergadering van 8 november jl. heeft de ZWO-commissie besloten om zichzelf op te heffen. Met instemming van de kleine kerkenraad zijn de activiteiten ondergebracht bij de Diaconie. Lees meer

Bijstand in het pastoraat

Verder…
Geniet ik erg van de kennismakingsgesprekken en zoek ik naar wegen om ook zo goed mogelijk in contact te kunnen komen met gemeenteleden, die dementeren.Lees meer

Zondagsschool Dijkerhoek

Uitnodiging:
Onze Kerstviering is op Eerste Kerstdag – 25 december 2018 – om 19.00 uur in de Bethaniëzaal van het Kulturhus. Tijdens de viering zullen we een korte musical van ongeveer 20 minuten opvoeren. Lees meer

Leesrek consistorie Dorpskerk

Het leesrek met informatiefolders en leesbladen (o.a. Open Deur) is vanuit Irene over gebracht naar de consistorie van de Dorpskerk.

 

Kijkt u tijdens het koffie drinken er gerust eens tussen of er iets voor u bij zit om te lezen. Zeker als er meerdere exemplaren in de standaard staan mag u een folder/blad meenemen naar huis.

Onze rekeningnummers van de SKG gaan wijzigen

CvK Hervormde Gemeente Holten NL28FVLB0635810360 wordt NL14RABO0373722761
CvK Hervormde Gemeente Holten inz. Kerkbalans NL74FVLB0699770459 wordt NL61RABO0373722788.
Deze rekeningen worden/zijn opgeheven:
CvK Hervormde Gemeente Holten NL90FVLB0699767164
CvK Hervormde Gemeente Holten inz. Generale Kas NL18FVLB0699767490.

NieuwsFlits

Avonddienst - zondag 6 januari Dorpskerk

In deze dienst zullen we stilstaan bij goede voornemens die de bijbel ons aanreikt. Lees meer

Jeugd

Tieneravond – Kandelaar & Dorpskerk
Ook dit seizoen organiseren we voor de jeugd vanaf 12 jaar weer vier tieneravonden. De eerste twee tieneravonden zijn al geweest, in de Kandelaar. De eerste was op 11 november. Lees meer

Uitnodiging waarderingsavond voor vrijwilligers, ook van de kerken

Bedankt! De gemeente Rijssen-Holten kent zóveel verschillende vrijwilligers die zich elk jaar weer belangeloos inzetten voor een ander, voor een organisatie of voor een vereniging. Dat is in één woord geweldig! Om u hiervoor te bedanken organiseert ViaVie Welzijn in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten een speciale avond om u te laten ontspannen en te genieten. Dit jaar bieden we twee avonden aan: op dinsdag 11 december in het Kulturhus te Holten en woensdag 12 december in het Parkgebouw te Rijssen. Lees meer

Kerkbalans 2019

Wat betekent de kerk voor u? Dat is zeker een interessante vraag. Of u nu wel of geen regelmatige bezoeker van de kerk bent, de kerk kan een plek van betekenis voor u zijn. De kerk is een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Voor veel mensen is de kerk ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving. Lees meer

Rijssen-Holten doet!

Op zaterdag 9 maart 2019 vindt de eerste editie van ‘Rijssen-Holten Doet!’ plaats. Dit is een lokaal initiatief gericht op het helpen van een ander. Verschillende partijen, kerken en organisaties doen hieraan mee. Lees meer

Gezocht!!!!!

Chauffeurs, Oppassers, Beamerbedieners en Begeleidster. Lees meer

 

Agenda

agenda


maandag 17 december 2018
14.30 uur: HVD-kerstmiddag wijk Oost
woensdag 19 december 2018
14.30 uur: HVD-kerstmiddag wijk West


Geef voor je kerk