NieuwsFlits

Gospelkoor Reach Out

Zondagavond 23 juni zingen en vertellen wij “The Story”. Een prachtig en indrukwekkend verhaal met zang, muziek en film. Dit Verhaal presenteert Gods verlossingsplan voor Zijn volk van Genesis tot Openbaring. Het stuk richt zich op de schepping, Adam en Eva, Gods verbond met Abraham, koninkrijk van David, de geboorte, het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus.Lees meer

Bevestigingsdienst 09 juni 2019

Kijk bij lees meer voor foto's m.b.t. bevestigingsdienst van 09/06/19Lees meer

Regionale kerkendag 6 oktober

Schrijf de datum van zondag 6 oktober vast in uw agenda. Dan wordt namelijk in Deventer de eerste regionale kerkendag gehouden, georganiseerd door de omliggende gemeenten waaronder ook Holten. Deze kerkendag is een direct uitvloeisel van het ringverband van Deventer Zuid waartoe wij behoren, samen met Bathmen-Okkenbroek, Colmschate, Diepenveen en Deventer. Al deze kerken dragen dus een steentje bij aan dit evenement.Lees meer

Muzikant meld je …. voor de startzondag van 8 september!!!

We willen graag een gelegenheidsband en een gelegenheidskoor op zondag 8 september, de gezamenlijke startzondag van Dorpskerk, de Kandelaar en de parochie. Daarom zoek we zo snel als mogelijk allereerst muzikanten. Lees meer

Afsluiting jeugdwerk!

Na vele jeugdactiviteiten dit kerkelijk jaar is het tijd om dit jaar gezellig af te sluiten. We kijken terug op hele gezellige momenten zoals de tieneravonden, tienerdiensten en Kidzart, maar we zijn ook elk jaar weer blij dat de oppas en kindernevendiensten draaien. Lees meer

Krabbeldienst

Krabbeldienst 23 juni – “Een ark vol dieren” Zondag 23 juni is er weer een krabbeldienst. Het thema voor deze krabbeldienst is “een ark vol dieren”! Lees meer

Een baby in de Pastorie

Zoals u inmiddels ongetwijfeld hebt gehoord, is op zaterdag 1 juni onze zoon geboren, Bart Marcus van Sandijk. Zijn roepnaam is Bart. Ten tijde van schrijven gaat alles gelukkig goed, met zowel onze pasgeboren zoon als zijn moeder.Lees meer

Vervanging

Tijdens mijn verlof t/m 18 augustus is ds. Roozenboom aanspreekpunt bij ziekte, overlijden of wanneer u vanwege ingrijpende levensgebeurtenissen graag een gesprek met een pastor wilt (zijn tel.: 0548-36 10 18, zijn mailadres: s.m.roozenboom@hervormdholten.nl).

 

Hij zal dan in overleg met ds. Mark van Sandijk en mevrouw Ans Steunenberg bekijken wie mij op dat moment kan vervangen. Mocht u ds. Roozenboom niet kunnen bereiken, dan mag u contact opnemen met ds. Mark van Sandijk (tel.: 0548-546631).

 

Hartelijke groet,
ds. Meinske van der Wal

NieuwsFlits

Openluchtdienst

Op zondagmiddag 30 juni organiseert de Open Deur weer een viering in de tuin van de Diessenplas. Hopelijk is het net zulk mooi weer als vorig jaar. Lees meer

Zomervieringen op De Borkeld

Evenals vorig jaar worden ook deze zomer zomervieringen op de Borkeld gehouden. Tijdens deze vieringen wordt de preek gehouden door een leek. Ook wel “preek van de leek” genoemd. Lees meer

Alpha-cursus Holten start in september

“Is er meer in het leven?”
“Wat is de zin van mijn leven?”
“Bestaat God eigenlijk wel?”
“Wie is Jezus?”

 

Zomaar wat levensvragen die we allemaal weleens stellen. Tijdens een Alpha-avond ga je op zoek naar een antwoord op deze en soortgelijke vragen. Elke bijeenkomst beginnen we met een maaltijd. Op deze manier leer je elkaar op een informele en leuke manier kennen. Lees meer

Stage op Bermuda

Bermuda is een klein eiland dat midden in de Atlantische Oceaan ligt. Vorig jaar was ik daar op vakantie en omdat de mensen daar zo aardig zijn, wilde ik graag iets voor hen terugdoen. Daarom besloot ik om te proberen of ik mijn stage voor school op Bermuda kon doen. Het was tot op het laatst spannend of dat zou gaan lukken, totdat Jenita - onze gastvrouw op Bermuda - met het idee van het Leger des Heils kwam. Lees meer

Service Diaconie: vervoer naar de kerk

Wilt u graag zondags naar de kerk, maar is het vervoer een probleem? Dan mag u bellen naar Theo Mollink 06 537 35 548. Wel graag voor zaterdag een afspraak maken, dan kunnen wij regelen dat u met de auto gehaald en thuis gebracht wordt.

Gezocht!!!!!

Chauffeurs, Oppassers, Beamerbedieners en Begeleidster. Lees meer

 

Agenda

agenda
zondag 23 juni 2019
19.00 uur: jeugddienst vanuit het JPF in de Kandelaar. In deze dienst zal Gospelkoor Reach Out uit Wierden “The Story” zingen en vertellen. Het is een prachtig en indrukwekkend verhaal met zang, muziek en film. De dienst zal een uur duren zonder onderbreking.

Geef voor je kerk