Download het Adoptieformulier of vul het hierin.

NieuwsFlits

Cantate ‘Nun komm, der Heiden Heiland’

Deze cantate componeerde Bach speciaal voor de eerste Adventszondag en werd voor het eerst opgevoerd op 2 december 1714. De Bachbeweging Twente is een ensemble o.l.v. Frank Deiman. Lees meer

Brook Duo in de Dorpskerk

Op vrijdagavond 8 december treed het Brook Duo kerkentour op met een nieuwe voorstelling in de Dorpskerk. De Kerkentour van het Brook Duo trok in een aantal seizoenen meer dan 20.000 bezoekers naar de kerken om te luisteren naar de winterse vertellingen en liedjes in het dialect. Het zijn streekromanachige belevenissen van plattelandsfamilies die lief en leed met elkaar delen. Verhalen waar de kerk en het kerstverhaal een centrale rol vervullen. Lees meer

Vorming en toerusting

Woensdag 29 November: Waardig leven/waardig sterven in samenwerking met de huisartsenpraktijk Holten, aanvang 20.00 uur in de Kandelaar ( koffie om 19.45 uur) Begrippen zoals o.a. euthanasie/palliatieve sedatie/voltooid leven doen nogal eens het nodige stof opwaaien. Lees meer

Krabbeldienst

"Samen op weg naar de Stal"
Zondag 17 december om 11.00 uur in de Dorpskerk Lees meer

HVD Kerstmiddag voor ouderen

In de week voor Kerst organiseert de HVD weer advent/kerstmiddagen voor ouderen vanaf 70 jaar. Voor de pauze is er een liturgie met schriftlezing, gedichten, samenzang en een overdenking. Na de pauze wordt een kerstverhaal verteld. Lees meer

Alpha cursus 2018

De Alpha cursus is voor iedereen! Bijvoorbeeld voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof, of voor mensen die hun geloof nog eens van het begin willen doordenken.Lees meer

NieuwsFlits

Kerstbakjes

In december brengen we weer kerstbakjes rond naar ouderen en zieken. Tot op heden was het zo dat gemeenteleden vanaf 80 jaar een bakje kregen.Lees meer

Financiën Hervormde Gemeente Holten

De gemeente is in financiële termen rijk en arm te gelijk. Rijk omdat wij de nodige bezittingen hebben zoals de kerk, gebouw Irene, de pastorieën en landbouwgrond. Arm omdat we elk jaar net kunnen rondkomen, maar onvoldoende opzij zetten voor benodigd toekomstig groot onderhoud van gebouwen en orgel. Voor groot onderhoud zijn dan soms extra geldwervingsacties nodig.Lees meer

Voortgang beroepingscommissie

Eind maart jl. is de beroepingscommissie, bestaande uit Henk Bijl, Rik Aangeenbrug, Wim Stevens, Tineke Kraan, Hermi Wesseldijk, Jeroen Haverslag, Hannie Klein Ikkink en Eva de Koning, voor het eerst bij elkaar gekomen om de zoektocht naar een nieuwe predikant te beginnen. Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en zijn we een mooi eind gevorderd. Lees meer

Red het Naber Orgel

Klik op foto

Red het Naber Orgel

 

In het kader van de actie: Red het Naber Orgel zijn nu de flessen wijn te koop bij De Echte Bakker Nijkamp Dorpstraat 16 te Holten. Prijs € 10,00.

Stand van zaken: Adopteer een orgelpijp!

Afgelopen maand hebben wij in kranten en het kerkblad aandacht gevraagd voor onze actie: Restauratie Naberorgel. Eén van onze acties is het adopteren van een orgelpijp met het uiteindelijke doel om € 100.000 in te zamelen. Lees meer Download het Adoptieformulier of vul het hier in.

Oppassers gezocht!!!

Wie wil er met ons spelen?
Maximaal 3 keer per jaar iets doen voor de kerk?
Lees meer

 

Agenda

agendaGeloof in het leven