Actueel-/Algemeen nieuws
Actueel- /Algemeen nieuws

Actueel nieuws

Laatste zondag kerkelijk jaar

Deze laatste zondag, ook wel ‘Christus Koning’ (van het heelal) genoemd, staat in het teken van de gedachtenis van de overledenen. Bij de katholieken is die gedachtenis op 1 november (Allerheiligen = alle heiligen) en 2 november (Allerzielen = alle gestorvenen), bij protestanten op de zondag voordat de adventsperiode begint, dus op 25 november. Ook nu zullen de namen van hen, die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen, worden genoemd met een lichtje en een bijbehorend steentje. Koor Campanella verleent weer medewerking en zal passende liederen ten ge-hore brengen. Na afloop kunnen we elkaar ontmoeten en ook geestelijk bemoedigen bij de koffie in de consistorie. De kerkenraad heeft de families, waarin zich een sterfgeval heeft voorgedaan, een uitnodiging gestuurd en als ge-meente staan we op deze zondag om hen heen. Dat doen we in het geloof dat onze geliefde doden niet ‘weg’ zijn, maar rusten in de hand van God. Dit geeft een onzegbare troost. Maar het is ook mooi als de namen van overledenen, die deel hebben uitgemaakt van onze dorpsgemeenschap, nog eens publiekelijk worden genoemd. Zo leven zij voort in ons midden.

Open deur kring

Donderdag 29 november hebben we onze tweede bijeenkomst, vanaf 20.00 uur in de zijzaal van Irene. Het zal gaan over ‘Voltooid leven’. Dat is een actueel onderwerp. Het klinkt mooi: mijn leven is voltooid. Een gaaf leven, als een mooie ronde cirkel. Maar kan een mensenleven wel voltooid zijn? Is er niet altijd iets onaf, niet geleefd? Juist in deze donkere maanden voor kerst, waarin het vallende blad van de bomen ons herinnert aan de tijdelijkheid van ons bestaan, en we in de kerk onze doden herdenken, willen we nadenken wat ‘voltooid’ eigenlijk betekent. Als leeshulp fungeert het Open Deurblad van november.

Lessons and Carols

Op zondag 16 december zal Campanella, net als twee voorgaande jaren, een aanzienlijke bijdrage leveren aan een feestelijke avonddienst in de Dorpskerk: ‘Het Festival of Nine Lessons and Carols’. Het eerste Festival of Lessons and Carols werd bijna 100 jaar geleden voor het eerst gezongen in Cambridge. Behalve in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten is ook in Nederland op veel plaatsen het Festival een opmaat geworden naar het Kerstfeest.

 

Lessons and Carols bestaat uit een afwisseling van koorzang, samenzang van traditionele Engelse kerstliederen en korte lezingen in verhaal of dichtvorm. Campanella zingt onder andere twee carols van de Britse componist John Rutter: Nativity Carol en Christmas Lullaby.
Andere carols deze avond zijn: Still a Bach Christmas, Child of Peace and Love en Gabriel’s Message; het laatstgenoemde lied, een Baskische carol, ademt een wel heel bijzondere sfeer.

HVD - Kerstmiddag voor ouderen

In de week voor Kerst organiseert de HVD weer advent/kerstmiddagen voor ouderen vanaf 70 jaar. Voor de pauze is er een liturgie met schriftlezing, gedichten, samenzang en een overdenking. Na de pauze wordt een kerstverhaal verteld. De middagen worden gehouden voor:
  • Wijk Oost op maandag 17 december ’s middags om half drie in gebouw Irene,
  • Wijk West op woensdag 19 december eveneens om half drie in Irene.
U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging en wij hopen u op een van de middagen te mogen begroeten.

 

Hartelijke groeten, namens alle HVD-medewerksters, Jannie Rietberg

Theaterstuk “De Omzieners”

Donderdag 22 November 2018 : Theaterstuk “De Omzieners” door de Joseph Wresinski stichting Deze theaterproductie wordt gebracht door een multicultureel collectief van mensen die leven in ernstige achterstand, i.s.m. ervaren theatermakers en productieleiding.

 

De OmZieners is geïnspireerd op de kwetsbaarheid die armoede met zich meebrengt op eigenlijk elk levensterrein; arbeidsparticipatie, gezondheid, scholing, huisvesting etc. Met De OmZieners brengen ervaringsdeskundigen die kwetsbaarheid op een indringende manier en met een gezonde dosis humor over het voetlicht. Daarmee maken zij het leven van de mensen invoelbaar en brengen een gesprek op gang over de vraag hoe de samenleving een betekenisvolle plaats kan bieden aan mensen in kwetsbare situaties.

 

De Kandelaar, de kerkzaal, zal worden omgetoverd tot een echt theater.
Aanvang 20.00 uur ( koffie om 19.45 uur)
Vrije gift bij de uitgang voor de Wresinski stichting.

 

Interkerkelijke commissie Vorming en Toerusting

Algemeen nieuws

Uitnodiging waarderingsavond voor vrijwilligers, ook van de kerken

Bedankt! De gemeente Rijssen-Holten kent zóveel verschillende vrijwilligers die zich elk jaar weer belangeloos inzetten voor een ander, voor een organisatie of voor een vereniging. Dat is in één woord geweldig! Om u hiervoor te bedanken organiseert ViaVie Welzijn in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten een speciale avond om u te laten ontspannen en te genieten. Dit jaar bieden we twee avonden aan: op dinsdag 11 december in het Kulturhus te Holten en woensdag 12 december in het Parkgebouw te Rijssen.

 

We starten gezamenlijk en Thea Kroese, bekend van RTV Oost, haar kookprogramma's en haar lezingen in het Twents, zal voor ons de aftrap verzorgen. Na de pauze gaan we dan uiteen en kunt u zelf kiezen waar u bij aanwezig wilt zijn:
  • Sonne Copijn, ook wel genoemd de Bijenkoningin. Ze is imker, trainer en verteller en vertelt over onze gevleugelde vrienden.
  • De medewerkers van de Oudheidkamer zullen ons deze avond van alles vertellen met betrekking tot de geschiedenis van Holten (11 december).
  • Medewerkers van het Rijssens Museum vertellen over de geschiedenis van Rijssen (12 december).
  • Wilfried Finkers, broer van de bekende Herman, verzorgt een onderhoudend programma.

 

Van deze drie aangeboden onderdelen kunt u er één bijwonen, maar we vragen u wel om een voorkeur aan te geven van 1 t/m 3 zodat wij u makkelijker in kunnen delen. Wij proberen natuurlijk zoveel mogelijk met uw 1ste voorkeur rekening te houden.

 

Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 21 november. Als u zich met meer personen wilt aanmelden graag per persoon één aanmeldingsformulier invullen. Het aanmeldingsformulier kunt u HIER downloaden en mailen naar spv@viaviewelzijn.nl of sturen naar ViaVie Welzijn, t.a.v. Hannie Nijkamp, Rozengaarde 75A, 7461 DA Rijssen of afgeven bij ons kantoor in Holten (Smidsbelt 6. Telefoon: 0548 36 27 55 | E-mail: nijkamp@viaviewelzijn.nl).

Kerkbalans 2019

kerkbalans 2019 Wat betekent de kerk voor u? Dat is zeker een interessante vraag. Of u nu wel of geen regelmatige bezoeker van de kerk bent, de kerk kan een plek van betekenis voor u zijn. De kerk is een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Voor veel mensen is de kerk ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving.

 

Het thema van actie kerkbalans 2019 is dan ook:
Geef voor je kerk

 

Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken. Is de kerk voor u ook een plek van verbinding, ontmoeting en inspiratie? Dan vragen wij u om te geven aan uw kerk, geef aan Actie Kerkbalans. De Actie Kerkbalans wordt gehouden van zaterdag 19 januari tot en met zaterdag 2 februari 2019. Wij rekenen er wederom op dat onze gemeenteleden het kerkenwerk blijven ondersteunen, zodat de huidige activiteiten behouden blijven, of nog beter, kunnen worden uitgebreid. Het vele werk dat er in onze kerken gebeurt, wordt mogelijk gemaakt door uw steun!

 

De beide Colleges van Kerkrentmeesters

Rijssen-Holten doet!

Op zaterdag 9 maart 2019 vindt de eerste editie van ‘Rijssen-Holten Doet!’ plaats. Dit is een lokaal initiatief gericht op het helpen van een ander. Verschillende partijen, kerken en organisaties doen hieraan mee.

 

Wat gaat er gebeuren?
Samen zetten we ons in voor een ander. Dit kan betekenen met een groepje een klus uitvoeren bij iemand die dit zelf niet meer kan, een gezellige verwenmiddag verzorgen voor ouderen die wel eens in het zonnetje gezet mogen worden enz.

 

Wat is het doel hiervan?
Allereerst het stimuleren van het sociale netwerk. Op deze manier kun je bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan het verminderen van eenzaamheid. Daarnaast is het laagdrempelig vrijwilligerswerk en wordt de samenwerking tussen organisaties gestimuleerd. En natuurlijk help je ook heel praktisch een ander!

 

Inmiddels is er vanuit de burgerlijke gemeente een stuurgroep gevormd met vertegenwoordigers uit alle maatschappelijke groepen. Die inventariseert welke klussen er te doen zijn en welke vrijwilligers die kunnen gaan uitvoeren.

 

Wilt u ook de handen uit de mouwen steken voor een hulpklusje in de brede zin van het woord op zaterdag 9 maart 2019? U kunt zich opgeven door een van onze diakenen aan hun jasje te trekken. Zij verbinden u dan door met de organiserende stuurgroep.

Naberorgel: even bijpraten

Afgelopen maanden is er door orgelmakerij Reil hard gewerkt om het orgel te restaureren. Met enkele mensen hebben wij de orgelmakerij bezocht. En met eigen ogen aanschouwd wat voor monniken werk zij leveren. Tevens werden wij met de neus op de feiten gedrukt dat restauratie van dit orgel echt hard nodig was. Bedrijf Reil is inmiddels zover dat de eerste delen al teruggeplaatst kunnen worden in onze kerk. Deze week (5-11) o.a. worden de windlades in de kerktoren terug geplaatst.

 

Maar buiten het orgel om werden wij als kerkrentmeesters helaas geconfronteerd met nog wat tegenvallers. Het eerste was dat de ruimte in de kerktoren (plaatsing van de windlades) geheel geïsoleerd afgeleverd moest worden. Tevens dichten van alle gaten en kieren. Een klus van twee weken door bouwbedrijf Pinkert. Tweede was dat wij geconstateerd hadden dat het orgel mogelijk wat scheef stond. Na meting bleek het orgel aan de rechterzijde 5 cm verzakt te zijn. Wat kan de oorzaak zijn? Vele technici hebben zich er over gebogen. Met deze rapportage heeft het College van kerkrentmeesters besloten om de gehele vloer onder de pilaren van het orgelzolder weg te breken om te kijken of de oorzaak van de verzakking onder de vloer zat. Achteraf bijna de beste beslissing ooit door het College genomen. Want, wat bleek; de pilaren waren aan de onderkant bijna geheel verrot. Conclusie: alles vervangen door metalen pilaren met daaronder een volledig nieuw fundament. Ook dit is inmiddels gerealiseerd. Een flinke domper in de kosten en uitstel van restauratie. Desondanks zijn we trots dat dit besluit wel genomen is.

 

Doel is nu dat dit jaar het orgel nog terug geplaatst wordt en bijna volledig wordt geschilderd. Het starten van schilderen van de kerk hebben wij verschoven naar de eerste week van januari. Voor nu lijkt alles weer onder controle, maar het waren niet de meest makkelijke maanden voor het College.

Gastgezinnen gevraagd

De Stichting Hulp aan Tsjernobylkinderen heeft als doel kinderen uit Wit Rusland –die in radioactief besmet gebied wonen uit te nodigen voor een verblijf in Rijssen en Holten. Door acht weken in een gezonde omgeving te zijn neemt zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid van de kinderen flink toe. Met de hulp van gastouders willen wij deze kinderen dit graag aanbieden en ze een onvergetelijke tijd geven.

 

In de periode van 17 november 2018 tot begin januari 2019 hopen we weer een groep kinderen naar Rijssen/ Holten te laten komen. Daarom zijn wij op zoek naar gastgezinnen die een kind liefdevol voor deze periode in hun gezin willen opnemen. De kinderen worden begeleid door twee leerkrachten en een tolk. Overdag gaan de kinderen naar school, waar ze ’s ochtends les krijgen van hun eigen leerkracht, ’s middags wordt er een activiteiten programma voor de kinderen georganiseerd. Na schooltijd en in de weekends zijn de kinderen thuis bij hun gastgezin. Natuurlijk worden de gastouders tijdens deze periode met raad en daad bijgestaan door het stichtingsbestuur. Ook wordt naschoolse opvang aangeboden. Van de gastouders wordt verwacht dat zij één of twee kinderen voor deze periode een warm thuis bieden. Er zijn geen extra kosten verbonden voor de gastouders aan het verblijf, behalve de maaltijden en het halen en brengen van en naar school. Voor rekening van de stichting zijn de overige kosten zoals het vervoer vanuit Wit Rusland en terug, de verzekering, de activiteiten, etc. Ook wordt gezorgd voor een kledingbeurs waar de kinderen gratis kleding kunnen uitzoeken.

 

Bent u/ben je geïnteresseerd: kom dan naar de informatieavond op woensdag 23 mei a.s. om 20.00 uur in De Kandelaar, Stationsstraat te Holten. Op deze avond wordt achtergrond informatie gegeven, vertelt een (voormalige) gastouder over de ervaringen en kunnen vragen worden gesteld. Wil je vooraf al meer informatie: kijk dan op onze website: www.tsjernobylholten.nl of telefonisch via nummer 06 51 28 28 74.

Gebouw Irene of Dorpskerk huren?

Zoekt u een (tijdelijke) ruimte in Holten voor een bijeenkomst (tot 100 personen), vergaderlocatie of een klein feestje dan bent u van harte welkom in gebouw Irene aan de Boschkampsstraat. Gebouw Irene heeft een grote zaal voor ongeveer 100 personen en een aantal kleinere vergaderruimtes. Alles is doelmatig ingericht.

 

Bij elke huurmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van de volgende faciliteiten: horeca (koffie, thee, div. dranken, lunches), beamer en toneel. Alles zowel overdag als in de avond. Huurprijzen per arrangement (vanaf € 32,50 per dagdeel), maar ook voor langdurige overeenkomsten.

 

Ook kunt u bij passende evenementen de Dorpskerk afhuren. De Dorpskerk in Holten is een unieke locatie voor diverse optredens, voorstellingen en presentaties. Capaciteit 400-500 personen. Nieuw in 2014 is de modern ingerichte beameropstelling. In overleg met u worden prijzen, soort activiteit en mogelijkheden verder besproken.

 

Inlichtingen/afspraken:
Maandag, dinsdag: Kerkelijk Bureau N.H kerk, Boschkampsstraat 6, Holten. tel. 0548-361727 of mail naar: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Geef voor je kerk