Actueel-/Algemeen nieuws
Actueel- /Algemeen nieuws

Actueel nieuws

Gospelgroep Promises

Zondag 7 oktober 2018 komt Gospelgroep Promises, uit Rijssen, in De Kandelaar om voor en met ons te zingen. Het thema zal zijn: “We are the World”. Het koor neemt het grootste gedeelte van de dienst voor haar rekening. Het belooft een inspirerende dienst te worden.

 

Aanvang van de dienst is 19.00 uur.

 

Allemaal van harte welkom.

Uitbreiding predikanten

Eind mei dit jaar is Ds. Mark van Sandijk als predikant aangesteld voor 4 dagen in de week (0,8 fte). Destijds is aangegeven dat op wat langere termijn een fulltime predikant financieel niet haalbaar was. In de Grote Kerkenraad is nu besloten om voor de komende maximaal 2 jaar financiën vrij te maken voor aanstelling van een predikant voor 1 dag in de week (0,2 fte). Verheugd kunnen wij mededelen dat deze ruimte nu wordt ingevuld door Ds. Meinske van Sandijk met ingang van 01-11-2018. De onderlinge taakverdeling (afgebakend takenpakket) zal binnenkort besproken worden. Wij komen hier in het volgend kerkblad op terug.

Rijssen-Holten doet!

Op zaterdag 9 maart 2019 vindt de eerste editie van ‘Rijssen-Holten Doet!’ plaats. Dit is een lokaal initiatief gericht op het helpen van een ander. Verschillende partijen, kerken en organisaties doen hieraan mee.

 

Wat gaat er gebeuren?
Samen zetten we ons in voor een ander. Dit kan betekenen met een groepje een klus uitvoeren bij iemand die dit zelf niet meer kan, een gezellige verwenmiddag verzorgen voor ouderen die wel eens in het zonnetje gezet mogen worden enz.

 

Wat is het doel hiervan?
Allereerst het stimuleren van het sociale netwerk. Op deze manier kun je bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan het verminderen van eenzaamheid. Daarnaast is het laagdrempelig vrijwilligerswerk en wordt de samenwerking tussen organisaties gestimuleerd. En natuurlijk help je ook heel praktisch een ander!

 

Inmiddels is er vanuit de burgerlijke gemeente een stuurgroep gevormd met vertegenwoordigers uit alle maatschappelijke groepen. Die inventariseert welke klussen er te doen zijn en welke vrijwilligers die kunnen gaan uitvoeren.

 

Wilt u ook de handen uit de mouwen steken voor een hulpklusje in de brede zin van het woord op zaterdag 9 maart 2019? U kunt zich opgeven door een van onze diakenen aan hun jasje te trekken. Zij verbinden u dan door met de organiserende stuurgroep.

Veiling en Boekenmarkt

Zaterdag 6-10-2018!

 

In het vorige Kerknieuws heeft u bijna alles kunnen lezen omtrent de veiling, rommel-, kleding- en boekenmarkt op zaterdag 6 oktober. Dit jaar al weer voor de 21e keer. Boeken worden huis aan huis opgehaald op donderdag 13 september. Denkt u nog even aan de oproep van augustus. Nog steeds kunnen wij mooie veilinggoederen gebruiken! Meldt u zich a.u.b aan om ook eens "diensten" te schenken. Vorig jaar hadden wij o.a diner voor 4 personen, ochtend ramen wassen, met 3 dames een halve dag tuin opscho-nen, aanbieden van 1 week vakantiewoning, etc etc. Laat uw fantasie eens de vrije loop (aanbieden van hooibalen, aardappelen, eigen gemaakte artikelen....): wat kunt u (of meerdere personen) een ander bieden? Inlichtingen : Algemeen: Johan Veneklaas Slots tel: 0548-36 40 67
mailadres: deslotjes@planet.nl Goederen: Sietse Meinsma tel: 0548-36 36 37
Boekenmarkt: Jaap Bogaard: tel: 0548-36 23 98
Kleding: Mieneke Bosschers tel: 0548-36 46 77

 

Openingstijden 6 oktober
Rommelmarkt : gehele dag (glaswerk Irene: 8.30 uur)
Boekenmarkt : opening 9.00 uur
Kleding : gehele dag
Veiling : goederen bekijken vanaf 9.30 uur
Start veiling: om 13.30 uur
Oliebollen : vanaf 10.00 uur
Trekking loten : 11.30 uur

 

Kom zaterdag 6 oktober naar Irene om daar een bijzondere dag mee te maken!

 

Geldwervingscommissie N.H. kerk

Zondagsschool Dijkerhoek

Op zondag 23 september beginnen wij met ons nieuwe zondagsschoolseizoen. In tegenstelling tot andere jaren beginnen we met een “gewoon” zondagsschooluurtje van 09.30 uur tot 10.30 uur in het Kulturhus van Dijkerhoek.

 

Zondag 30 september is er GEEN zondagsschool.

 

Zondag 7 oktober gaan we met alle kinderen een dagje uit. Waar we naar toe gaan, dat houden we nog even geheim!

 

Uiteraard vinden wij het leuk, wanneer er ook nieuwe kinderen naar de Zondagsschool in Dijkerhoek komen. Vanaf 6 jaar zijn alle kinderen van harte welkom.

 

Hartelijke groet van leiding Zondagsschool Dijkerhoek
Marjan van Bruggen – Erik Wechstapel en Erna Nikkels

Algemeen nieuws

Nieuwe 'Samenleesbijbel Junior' uitgebracht

Voor ouders met jonge kinderen is er vanaf deze week de Samenleesbijbel Junior, een bijbel om samen met kinderen van 5-7 jaar in te lezen. Deze kinderbijbel met 30 bijbelverhalen is een initiatief van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland.

 

De Samenleesbijbel Junior is een vervolg op de Samenleesbijbel uit 2015, waarvoor grote belangstelling bestaat. Deze bijbel nodigt (groot)ouders uit om met hun (klein)kinderen van 8-12 jaar in gesprek te raken over de Bijbel met behulp van gespreksvragen, doeopdrachten en drie leesroutes. ‘Van ouders kregen we de vraag of we ook voor jongere kinderen zo’n bijbel konden maken’, zegt NBG-di-recteur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Met deze junioruitgave kun je al vroeg met kinderen in gesprek gaan om samen te ontdekken wat die oude, soms moeilijke maar altijd inspirerende bijbelverhalen te zeggen hebben.’

 

Ontdekkingsreis

 

De Samenleesbijbel Junior blijft dicht bij de Bijbel en sluit aan bij de verschillende leervoorkeuren van kinderen. Ou-ders en kinderen maken in 30 stappen een ontdekkingsreis door de Bijbel. Elke stap is een bijbelverhaal, bekend (het begin van de wereld, Noach, Pasen) of minder bekend (een psalm, Jesaja, een brief van Paulus). Bij elke stap staat een stukje van het bijbelverhaal afgedrukt uit de Bijbel in Gewone Taal. Verder is er een hervertelling – met een pas-sage die kinderen vanaf 6 jaar zelf kunnen lezen – een weetje of een lied, een gespreksvraag en een doe-opdracht. De Samenleesbijbel Junior is onder andere te verkrijgen bij de christelijke boekhandel en in de webshop van de NGB.

Campanella op zoek naar zangers

Koor Campanella heeft met een goed gevoel het zangseizoen 2017/2018 afgesloten. Onder andere waren er het prachtig uitgevoerde concert op 21 april jl. en medewerking aan de intrededienst van ds. Mark van Sandijk. In het nieuwe seizoen zal er op 30 september een optreden zijn in de St. Johanniskirche te Berlijn (!), worden meegewerkt in de Dorpskerk aan de Gedachtenisdienst (25 november), op 16 december Christmas lessons & Carols worden uitgevoerd èn inbreng zijn in de liturgie op Eerste Kerstdag. Volop repeteren dus, in nazomer en herfst 2018!

 

Voor alle zangliefhebbers dáárom ook deze oproep (aan mannen vooral, maar nieuwe alten en sopranen zijn ook welkom): Kom zingen bij Campanella en ontdek wat een plezier en voldoening het geeft je eigen instrument STEM te ‘bespelen’. Een paar keer op proef meedoen is prima. We zijn inmiddels gestart, op dinsdag 4 september. De repetities zijn wekelijks van 20.00- 22.00 uur in Gebouw Irene.

Kinderkoor Mozaïek

Hoi, hou jij ook zo veel van zingen? Kom dan zingen bij Kinderkoor Mozaïek. Elke donderdag van 18.30-19.30 uur oefenen we in de hal van basisschool de Regenboog. Zit je in groep 3-8 op één van de basisscholen in Holten, kom dan een keertje kijken/meedoen. Kijk voor meer informatie eens op onze website www.kinderkoormozaiek.nl

 

Heb je nog vragen, dan kun je even bellen met de dirigente Eline Paalman 0548-36 15 40.
Wij hopen je gauw te zien.

Terug naar de keet

Daar ben ik de afgelopen anderhalf jaar niet veel geweest vanwege mijn consulentschap voor wijk Oost, door drukte in Holten en het werk in de classis (Kerk 2025). Maar nu is dat allemaal voorbij, heb ik in Mark van Sandijk een nieuwe collega gekregen en is er weer tijd om oude gewoonten op te pakken. Inmiddels is er in het Holtense keetlandschap het nodige veranderd. Keetgroepen komen en gaan. Zo ontdekte ik, langs het Bonte Paard fietsend, dat de keet van Daan er niet meer staat. Opeens verdwenen. En dat terwijl we er voor een paar jaar terug nog een barbecue hadden gehouden en een mooie groepsfoto gemaakt. Ik heb blijkbaar wat gemist. Bij navraag in de omgeving hoorde ik dat die min of meer verplaatst is naar Holterbroek. Reden dus om daar eens poolshoogte te gaan nemen. En in Splo gaat het gerucht dat in de keet van Sander een splitsing heeft plaatsgevonden (het lijken wel kerken!) en zijn er nu twee groepen die los van elkaar samenkomen. Hoe dan ook, ik wil proberen deze traditie weer nieuw leven in te blazen. Eerst maar eens kijken wie we aantreffen op de verborgen locaties en wie mee wil doen.

Vervangen antependia avondmaalstafel Dorpskerk

Op het liturgisch centrum is de preekstoel klaar, de avondmaalstafel is geschuurd en opnieuw gebeitst en dus zijn nu de antependia aan de beurt. De afgelopen winter hebben we een begin gemaakt, nadat de kerkenraad toestemming heeft gegeven, met het vervangen van de antependia op de avondmaalstafel.

 

De antependia zijn de 2 tafellopers die over de avondmaalstafel hangen en de liturgische kleuren van het kerkelijk jaar hebben. Er zijn 4 liturgische kleuren te weten groen, wit, paars en rood. Rood wordt gebruikt met Pinksteren en de bevestiging van ambtsdragers of lidmaten. Paars ligt er op de adventszondagen, 40-dagentijd zondagen en kan gebruikt worden bij een gedachtenisdienst. Het wit ligt er met Pasen en de zondagen daarna tot Pinksteren. Met Kerst en dan tot en met Drie Koningen en tijdens trouwdiensten. Wit kan ook bij een gedachtenisdienst worden gebruikt. De rest van het jaar is groen de liturgische kleur.

 

De oude antependia zijn z’n 40 jaar geleden gemaakt en waren zo goed als op. De groenen waren al zo versleten en verkleurd dat deze zo’n 6 jaar terug al eens gekeerd zijn. Met drie mensen is de stof uitgezocht bij Slabbink, een be-drijf in Almere dat ook toga’s, stola’s en antependia maakt.

 

Er zijn nu twee sets antependia klaar. De rode hebben met de bevestiging van ds. van Sandijk op de avondmaalstafel gelegen en de groenen liggen er vanaf zondag 1 juli. De klus is dus voor de helft geklaard.

 

We maken gebruik van de emblemen van de oude antepedia. Telkens werken we, in 1 week, met drie mensen aan een set antependia en onze vaste naaister is Mini Louws die alle 2 x 4 kleden knipt, de vlieseline erin maakt en ze weer in elkaar zet. Dini Müller, Annie Rensen en ondergetekende halen de emblemen van de oude antependia af en naaien met een gouddraad deze weer op de nieuwe. In totaal zijn we er met z’n drieën in 1 week ongeveer 25 uur mee bezig. De kast waarin de antependia hangen is door Henk Rensen aangepast. De laatste twee kleuren maken we in september – november klaar. U zult zien dat de nieuwe antependia langer en iets breder zijn dan de oude en de kleuren passen beter bij de stola’s van de beide predikanten.

 

Jannie Meijer

Gastgezinnen gevraagd

De Stichting Hulp aan Tsjernobylkinderen heeft als doel kinderen uit Wit Rusland –die in radioactief besmet gebied wonen- uit te nodigen voor een verblijf in Rijssen en Holten. Door acht weken in een gezonde omgeving te zijn neemt zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid van de kinderen flink toe. Met de hulp van gastouders willen wij deze kinderen dit graag aanbieden en ze een onvergetelijke tijd geven.

 

In de periode van 17 november 2018 tot begin januari 2019 hopen we weer een groep kinderen naar Rijssen/ Holten te laten komen. Daarom zijn wij op zoek naar gastgezinnen die een kind liefdevol voor deze periode in hun gezin willen opnemen. De kinderen worden begeleid door twee leerkrachten en een tolk. Overdag gaan de kinderen naar school, waar ze ’s ochtends les krijgen van hun eigen leerkracht, ’s middags wordt er een activiteiten programma voor de kinderen georganiseerd. Na schooltijd en in de weekends zijn de kinderen thuis bij hun gastgezin. Natuurlijk worden de gastouders tijdens deze periode met raad en daad bijgestaan door het stichtingsbestuur. Ook wordt naschoolse opvang aangeboden. Van de gastouders wordt verwacht dat zij één of twee kinderen voor deze periode een warm thuis bieden. Er zijn geen extra kosten verbonden voor de gastouders aan het verblijf, behalve de maaltijden en het halen en brengen van en naar school. Voor rekening van de stichting zijn de overige kosten zoals het vervoer vanuit Wit Rusland en terug, de verzekering, de activiteiten, etc. Ook wordt gezorgd voor een kledingbeurs waar de kinderen gratis kleding kunnen uitzoeken.

 

Bent u/ben je geïnteresseerd: kom dan naar de informatieavond op woensdag 23 mei a.s. om 20.00 uur in De Kandelaar, Stationsstraat te Holten. Op deze avond wordt achtergrond informatie gegeven, vertelt een (voormalige) gastouder over de ervaringen en kunnen vragen worden gesteld. Wil je vooraf al meer informatie: kijk dan op onze website: www.tsjernobylholten.nl of telefonisch via nummer 06 51 28 28 74.

Gebouw Irene of Dorpskerk huren?

Zoekt u een (tijdelijke) ruimte in Holten voor een bijeenkomst (tot 100 personen), vergaderlocatie of een klein feestje dan bent u van harte welkom in gebouw Irene aan de Boschkampsstraat. Gebouw Irene heeft een grote zaal voor ongeveer 100 personen en een aantal kleinere vergaderruimtes. Alles is doelmatig ingericht.

 

Bij elke huurmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van de volgende faciliteiten: horeca (koffie, thee, div. dranken, lunches), beamer en toneel. Alles zowel overdag als in de avond. Huurprijzen per arrangement (vanaf € 32,50 per dagdeel), maar ook voor langdurige overeenkomsten.

 

Ook kunt u bij passende evenementen de Dorpskerk afhuren. De Dorpskerk in Holten is een unieke locatie voor diverse optredens, voorstellingen en presentaties. Capaciteit 400-500 personen. Nieuw in 2014 is de modern ingerichte beameropstelling. In overleg met u worden prijzen, soort activiteit en mogelijkheden verder besproken.

 

Inlichtingen/afspraken:
Maandag, dinsdag: Kerkelijk Bureau N.H kerk, Boschkampsstraat 6, Holten. tel. 0548-361727 of mail naar: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Geloof in het leven