Actueel-/Algemeen nieuws
Actueel- /Algemeen nieuws

Actueel nieuws

Update van de kerkdienst

In de kerkenraad zijn we bezig met een bezinning op de eredienst. Die kan, wat vorm en inhoud betreft, wel een ‘makeover’ gebruiken. De visiegroep heeft hier een jaar geleden al een aanzet voor gegeven. Maar we willen verder denken in hun spoor. Er leven ideeën om de preek wat korter en aanschouwelijker te maken, meer liederen uit andere bundels te gebruiken, meer mensen iets te laten doen in de eredienst zodat niet de dominee de hele tijd aan het woord is (hoe goed bedoeld ook, het verveelt een keer). Ook om vaker een koor medewerking te laten verlenen. Het genereren van nieuwe ideeën ligt voor een deel op het gebied van de eredienstcommissie. Maar we zouden graag meer en ook andere mensen hierin willen betrekken. Daarom: wie wil meedoen en nadenken over vernieuwing van de liturgie? Schiet u een kerkenraadslid aan om u hiervoor op te geven. Uzelf aanmelden bij de koffie na de kerkdienst is ook een goed moment!

Rijssen-Holten doet!

Op zaterdag 9 maart 2019 vindt de eerste editie van ‘Rijssen-Holten Doet!’ plaats. Dit is een lokaal initiatief gericht op het helpen van een ander. Verschillende partijen, kerken en organisaties doen hieraan mee.

 

Wat gaat er gebeuren?
Samen zetten we ons in voor een ander. Dit kan betekenen met een groepje een klus uitvoeren bij iemand die dit zelf niet meer kan, een gezellige verwenmiddag verzorgen voor ouderen die wel eens in het zonnetje gezet mogen worden enz.

 

Wat is het doel hiervan?
Allereerst het stimuleren van het sociale netwerk. Op deze manier kun je bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan het verminderen van eenzaamheid. Daarnaast is het laagdrempelig vrijwilligerswerk en wordt de samenwerking tussen organisaties gestimuleerd. En natuurlijk help je ook heel praktisch een ander!

 

Inmiddels is er vanuit de burgerlijke gemeente een stuurgroep gevormd met vertegenwoordigers uit alle maatschappelijke groepen. Die inventariseert welke klussen er te doen zijn en welke vrijwilligers die kunnen gaan uitvoeren.

 

Wilt u ook de handen uit de mouwen steken voor een hulpklusje in de brede zin van het woord op zaterdag 9 maart 2019? U kunt zich opgeven door een van onze diakenen aan hun jasje te trekken. Zij verbinden u dan door met de organiserende stuurgroep.

Zomervieringen op de Borkeld

Evenals vorig jaar worden ook nu weer zomervieringen op de Borkeld gehouden. Tijdens deze vieringen wordt de preek gehouden door een leek. Ook wel “Preek van de Leek” genoemd. De bedoeling is dat er nu eens niet een theoloog, een predikant, op de preekstoel staat maar gewoon een leek, iemand die zijn of haar sporen in de samenleving verdiend heeft en met die ervaring de preek houdt. De viering is oecumenisch, in de traditie van een christelijke eredienst, maar met geheel eigen accenten. Vorig jaar verhaalde Hans Stam zijn ervaring op zijn pelgrimspad naar Santiago en Arend Spijker verbeeldde het wonder van de schepping.

 

Op 12 augustus houdt burgemeester Arco Hofland de preek en dan wordt de liturgie verzorgd door Ans Steunenberg. Beide vieringen worden gehouden bij de dagcamping en het informatiecentrum ’n Witten van Staatsbosbeheer, gelegen in het natuurgebied De Borkeld tussen Holten, Markelo en Rijssen, aan de rand van de Friezenberg. Borkeldweg 17 Markelo. Het is een plek midden in de natuur, waar Schepping en Woord bij elkaar komen. De vieringen beginnen om 10.30 uur. Route

 

De Open Deur heet u van harte welkom.

Startzondag: ‘Een goed gesprek’

Het landelijk thema dit jaar is ‘Een goed gesprek’. Om met elkaar in gesprek te kunnen gaan is het belangrijk om elkaar te ontmoeten. De startzondag op 16 september geeft daar alle gelegenheid toe. We hebben een leuk programma samengesteld, waarbij we aan jong en oud gedacht hebben. De activiteiten vinden plaats in en rond de Kandelaar. Het wordt een ‘ouderwets’ gezellige dag met spelletjes (voor jong en oud!), springkussens, diverse workshops, knutselmogelijkheden en pannenkoeken! Deelname aan deze dag is gratis, maar we kunnen nog wel een beetje hulp gebruiken bij het volgende:

 

Na de dienst bij de koffie is er een groot taart- en koekjesbuffet! We zouden het leuk vinden als iedereen iets meeneemt; taart, koekjes, brownies, een chocolaatje; het maakt niet uit!

 

We organiseren diverse workshops. Voor de workshop ‘liturgisch bloemschikken’ moet u zich vooraf opgeven. Dit kan door een mail te sturen naar: startzondagholten@gmail.com. Aan deze workshop kunnen maximaal 10 personen deelnemen.

 

We willen graag samen pannenkoeken eten! Hiervoor zijn we op zoek naar pannenkoekenbakkers en andere helpers.
Graag een berichtje naar startzondagholten@gmail.com

 

Samenvattend
Startzondag met als landelijk thema: ‘Een goed gesprek’
16 september om 9.30 uur in de Kandelaar
Voorgangers ds. Mark van Sandijk en Lonneke Gunnink,
diverse activiteiten voor jong en oud, gezamenlijke afsluiting rond 15.00 uur.
Meer informatie: startzondagholten@gmail.com

Veiling en Boekenmarkt

Zaterdag 6-10-2018!

 

Na het geweldige succes van vorig jaar (opbrengst €20.000,--) organiseert de veilingcommissie van de Nederlands Hervormde Gemeente te Holten op zaterdag 6 oktober 2018 alweer de 21e veiling en boekenmarkt in en om het gebouw Irene. Het doel voor dit jaar is: “De (oudere) jongeren hebben de toekomst!” Wij merken dat met name de doelgroep 18-40 jaar in de Holten wat moeilijker te bereiken is voor de kerken en haar omgeving. Wat kunnen wij hier aan doen?

 

Een nieuwe predikant met een frisse blik, die o.a de opdracht heeft om extra aandacht te geven aan het jeugdwerk van de gezamenlijke kerken. Dit willen wij graag financieel ondersteunen om e.e.a te kunnen organiseren. Zingen, spelen, toneel, muziek, zeg het maar. Hoe kunnen wij elkaar ontmoeten, waar ligt de behoefte, wat kunnen wij doen? Werken aan een toekomst waar jong en oud in Holten en omgeving elkaar kunnen vinden om “samen kerk te zijn” in welke vorm dan ook.

 

Voorbereiding
De voorbereiding voor de veiling en de boekenmarkt loopt al weer als een trein. Zoals bekend (zie laatste bladzijde van dit kerknieuws, de colofon ‘Ook goed om te weten’) zijn er op de woensdagmorgen altijd vrijwilligers aanwezig in de opslagloods, voor inname van goederen/kleding i en voor verkoop. Met name mooie veilinggoederen zijn altijd wel-kom.

 

De lotenverkoop is al van start gegaan. Tientallen vrijwilligers gaan de komende weken “de wijk in” om 6000 loten te verkopen. Stel hen niet teleur.

 

Boeken
Op donderdag 13 september kunt u weer uw boeken kwijt. Op deze dag kunt u d.m.v de bekende folder (binnen de bebouwd kom) achter het raam aangeven of u boeken be-schikbaar heeft. Dit jaar kunt u alleen boeken aanbieden. Goederen worden NIET meegenomen.

 

Noteer de datum alvast in uw agenda!

 

Inlichtingen : Algemeen: Johan Veneklaas Slots tel: 0548-36 40 67
Goederen: Sietse Meinsma tel: 0548-36 36 37
Boekenmarkt: Jaap Bogaard: tel: 0548-36 23 98
Kleding: Mieneke Bosschers tel: 0548-36 46 77

 

Veiling- en Boekenmarktcommissie

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Op zondag 2 september zal de wisseling van de wacht in de kerkenraad weer plaatsvinden. Aftredend zijn de volgende personen: mw. Tineke Kraan-Wedda (ouderling), mw. Marietje Haverslag-Haverslag (ouderling Diessenplas) en mw. Gerrie Vorkink-Oolbekkink (diaken). Na zoveel jaar mogen ze ook wel een keer stoppen. Ze hebben het lang genoeg gedaan. Chapeau vertrekkers en dank voor al het goede werk!

 

Maar deze keer, en dat is echt bijzonder, zijn er meer aankomende dan vertrekkende ambtsdragers! Nieuw in de functie van jeugdouderling komen mw. Leonie Jansen-Kruithof en Mirjam van Langen-Heurneman het jeugdwerk versterken. Ze zijn al gepokt en gemazeld in het jeugdwerk, resp. in het nevendienstteam en het JPF. Dus lag een door-stroom een keer voor de hand. Verder begroeten we dhr. Theo Mollink in de diaconie (ook een oude bekende) en dhr. Erik Markvoort uit de Flishoek bij de kerkrentmeesters. We prijzen ons gelukkig met deze nieuwe, frisse deelnemers.

 

Dan zijn er nog ambtsdragers die hun termijn verlengen. Ze vinden het in de kerk zo leuk dat ze nog een tijdje doorgaan: mw. Ina Aaftink-Zwiers, dhr. Rolph Markvoort, mw. Rientje van Iperen-Esseboom, mw. Ria Baltes-Roelvink, dhr. Dirk Jansen, dhr. Gerrit Veneklaas en dhr. Wim Stevens.

 

Zij delen te meer in onze waardering!

Algemeen nieuws

Geen ouderlingen bij de rouwdiensten

Het is u misschien het afgelopen jaar al opgevallen: er verschijnen geen ouderlingen meer bij rouwdiensten. Dat is vorig jaar september in de kerkenraad besloten, maar nog niet bij iedereen bekend. Deze beslissing is helaas uit nood geboren: we hebben te weinig ouderlingen. En rouwdiensten zijn er helaas te veel… Natuurlijk blijft de ambtelijke vertegenwoordiging in de persoon van de predikant of kerkelijk werker die de plechtigheid leidt. De kerk blijft aanwezig en wil dat ook blijven in situaties van afscheid en rouw. Dat is altijd zo geweest. Maar de aanwezigheid van een ouderling zal dus achterwege blijven. Nu is dat in deze diensten niet strikt noodzakelijk en kerkordelijk ook niet voorgeschreven, maar we ervaren het wel als een tekort. Helaas, het is niet anders. Maar we moeten zuinig zijn met de tijd van onze ambtsdragers en ze niet inzetten waar dat niet echt nodig is. Wilt u als familie toch dat er voor aanvang van de dienst een gebed wordt uitgesproken, dan kunt u dat altijd aan de voorganger vragen. Er zijn ook situaties geweest waarin een familielid voorstelde dat zelf te doen. Dat mag natuurlijk ook en dat strekt tot aanbeveling. Zo lossen wij het met elkaar op en gaan samen het uur van herdenking in.

Vervangen antependia avondmaalstafel Dorpskerk

Op het liturgisch centrum is de preekstoel klaar, de avondmaalstafel is geschuurd en opnieuw gebeitst en dus zijn nu de antependia aan de beurt. De afgelopen winter hebben we een begin gemaakt, nadat de kerkenraad toestemming heeft gegeven, met het vervangen van de antependia op de avondmaalstafel.

 

De antependia zijn de 2 tafellopers die over de avondmaalstafel hangen en de liturgische kleuren van het kerkelijk jaar hebben. Er zijn 4 liturgische kleuren te weten groen, wit, paars en rood. Rood wordt gebruikt met Pinksteren en de bevestiging van ambtsdragers of lidmaten. Paars ligt er op de adventszondagen, 40-dagentijd zondagen en kan gebruikt worden bij een gedachtenisdienst. Het wit ligt er met Pasen en de zondagen daarna tot Pinksteren. Met Kerst en dan tot en met Drie Koningen en tijdens trouwdiensten. Wit kan ook bij een gedachtenisdienst worden gebruikt. De rest van het jaar is groen de liturgische kleur.

 

De oude antependia zijn z’n 40 jaar geleden gemaakt en waren zo goed als op. De groenen waren al zo versleten en verkleurd dat deze zo’n 6 jaar terug al eens gekeerd zijn. Met drie mensen is de stof uitgezocht bij Slabbink, een be-drijf in Almere dat ook toga’s, stola’s en antependia maakt.

 

Er zijn nu twee sets antependia klaar. De rode hebben met de bevestiging van ds. van Sandijk op de avondmaalstafel gelegen en de groenen liggen er vanaf zondag 1 juli. De klus is dus voor de helft geklaard.

 

We maken gebruik van de emblemen van de oude antepedia. Telkens werken we, in 1 week, met drie mensen aan een set antependia en onze vaste naaister is Mini Louws die alle 2 x 4 kleden knipt, de vlieseline erin maakt en ze weer in elkaar zet. Dini Müller, Annie Rensen en ondergetekende halen de emblemen van de oude antependia af en naaien met een gouddraad deze weer op de nieuwe. In totaal zijn we er met z’n drieën in 1 week ongeveer 25 uur mee bezig. De kast waarin de antependia hangen is door Henk Rensen aangepast. De laatste twee kleuren maken we in september – november klaar. U zult zien dat de nieuwe antependia langer en iets breder zijn dan de oude en de kleuren passen beter bij de stola’s van de beide predikanten.

 

Jannie Meijer

Alpha cursus 2018

Vanaf 5 september 2018 gaat er weer een nieuwe Alpha cursus van start in de Fakkeldrager (Enterstraat 94) te Rijssen!

 

Vraag je je af of er meer is? Ben je op zoek naar de zin van je leven? Loop je rond met andere levensvragen of wil je meer te weten komen over God, Jezus, Heilige Geest en het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou/u! Alpha is met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven.

 

Tijdens circa tien interactieve en gezellige woensdagavonden (19.00- 21.30u) ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. We beginnen met een gezellige maaltijd, daarna is er een korte inleiding waarna we in groepjes uiteen gaan om verder te praten. De laatste avond is 6 december.

 

Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. Denkt samen na over vijftien inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Daar is alle ruimte voor. De Alpha is voor mensen vanaf 18 jaar, helemaal vrijblijvend en gratis!

 

Is dit wat voor u/jou, dan is aanmelden of inlichtingen opvragen nu al mogelijk op de volgende manieren;

 

Via e-mail: alpharijssen@outlook.com

 

Of bellen met:
Rianne Nijsink, tel. 0548 - 51 92 10
Ingrid Podt, tel. 0547-38 53 72

Vakanties met aandacht

Diaconale vakantieweken
De interkerkelijke Stichting voor diaconaal vakantiewerk organiseert in nauwe samenwerking met de Protestantse Kerken in Nederland het diaconaal vakantiewerk voor personen, die om verschillende redenen niet zelf op vakantie kunnen gaan. Er zijn vakantieweken voor ouderen, met enige begeleiding bij de verzorging, maar er zijn ook vakantieweken voor als u, of uw partner, veel hulp nodig heeft. Er zijn vakantieweken voor (echt)paren met een thuiswonende dementerende partner, zorg wordt verleend aan de dementerende partner, waardoor de begeleidende partner de gelegenheid heeft om zich te ontspannen en er op uit te gaan.

 

Er zijn vakanties voor gasten met een visuele beperking en voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Ook zijn er speciale creatieve weken en in het voorjaar is er een muziekweek. De locaties waar de vakantieweken plaatsvinden zijn: Vakantiehotel Nieuw Hydepark te Doorn, vakantiehotel Dennenheul te Ermelo, Vakantiecentrum de Imminkhoeve te Lemele, het vakantieschip de Prins Willem-Alexander, Vakantiehotel de Heerenhof in Mechelen- Limburg, Vakantiehotel IJsselvliedt in Wezep, Hotel de Vrije Vogel in Elslo en hotel de Rijper Eilanden in De Rijp. In deze fantastische verblijven kunt u even loskomen van het dagelijkse leven, en andere mensen ontmoeten.

 

De vakanties zijn vol pension incl. koffie en thee en ze onderscheiden zich door de sfeer, de gastvrijheid, de gezelligheid en de wederzijdse verbondenheid tussen gast en vrijwilliger. Alle weken die mogelijk worden gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers, dragen een open, protestants-christelijk karakter. Dat is terug te vinden in de aanwezigheid van een pastor, tijdens iedere week. Daarnaast kunt u op zondag een kerkdienst bijwonen in “eigen huis”. Gedurende een vakantieweek zijn er allerlei activiteiten waar u aan mee kunt doen, zoals een muziekavond, wandelen, met de bus naar b.v. een museum en nog veel meer. Wilt u lekker een boek lezen? Prima, het is uw vakantie! Verpleegkundige zorg is bij de arrangementen inbegrepen. Vrijwilligers zorgen ervoor dat u, ook als u intensieve verzorging en begeleiding nodig heeft, een heerlijke vakantie beleeft.

 

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over uw persoonlijke mogelijkheden, aarzel dan niet om contact op te nemen met de ambassadeuren voor het vakantiebureau in Holten. Er kan meer dan u denkt!!

 

Er liggen brochures op de leesplank in de Kandelaar en in Irene, neem er gerust één mee. Gerry Meijerink-Stam, T: 0548 36 17 90
E: gjhmeijerink@solcon.nl
Bertus Bronsvoort, T: 0548 36 17 24
E: bertusbronsvoort@hotmail.com

Gastgezinnen gevraagd

De Stichting Hulp aan Tsjernobylkinderen heeft als doel kinderen uit Wit Rusland –die in radioactief besmet gebied wonen- uit te nodigen voor een verblijf in Rijssen en Holten. Door acht weken in een gezonde omgeving te zijn neemt zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid van de kinderen flink toe. Met de hulp van gastouders willen wij deze kinderen dit graag aanbieden en ze een onvergetelijke tijd geven.

 

In de periode van 17 november 2018 tot begin januari 2019 hopen we weer een groep kinderen naar Rijssen/ Holten te laten komen. Daarom zijn wij op zoek naar gastgezinnen die een kind liefdevol voor deze periode in hun gezin willen opnemen. De kinderen worden begeleid door twee leerkrachten en een tolk. Overdag gaan de kinderen naar school, waar ze ’s ochtends les krijgen van hun eigen leerkracht, ’s middags wordt er een activiteiten programma voor de kinderen georganiseerd. Na schooltijd en in de weekends zijn de kinderen thuis bij hun gastgezin. Natuurlijk worden de gastouders tijdens deze periode met raad en daad bijgestaan door het stichtingsbestuur. Ook wordt naschoolse opvang aangeboden. Van de gastouders wordt verwacht dat zij één of twee kinderen voor deze periode een warm thuis bieden. Er zijn geen extra kosten verbonden voor de gastouders aan het verblijf, behalve de maaltijden en het halen en brengen van en naar school. Voor rekening van de stichting zijn de overige kosten zoals het vervoer vanuit Wit Rusland en terug, de verzekering, de activiteiten, etc. Ook wordt gezorgd voor een kledingbeurs waar de kinderen gratis kleding kunnen uitzoeken.

 

Bent u/ben je geïnteresseerd: kom dan naar de informatieavond op woensdag 23 mei a.s. om 20.00 uur in De Kandelaar, Stationsstraat te Holten. Op deze avond wordt achtergrond informatie gegeven, vertelt een (voormalige) gastouder over de ervaringen en kunnen vragen worden gesteld. Wil je vooraf al meer informatie: kijk dan op onze website: www.tsjernobylholten.nl of telefonisch via nummer 06 51 28 28 74.

Cursus TVG Twente start 11 september met een nieuwe groep

In Twente wordt al jarenlang de driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden gegeven. Vrijwel alle cursisten die de intensieve cursus volgen en hebben gevolgd zijn daar erg enthousiast over. De groepsgesprekken, het samen op zoek zijn, de enthousiaste docenten, het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren.

 

Op dinsdag 11 september 2018 start een nieuwe groep, wanneer zich tenminste 10 cursisten aanmelden. De maxi-male groepsgrootte is 15. De cursus wordt vanaf september gegeven op de nieuwe locatie: Waterstaatskerk, Deldenerstraat 18 in Hengelo.

 

De eerste avond is een introductie- en kennismakingsavond. Op 18 september starten de reguliere lessen en begint ook de 3e-jaars groep. Lestijden: 19.30-20.45 1e lesuur, 20.45-21.00 pauze, 21.00-22.15 2e lesuur. Vanaf 19.00 uur staat er koffie/thee klaar.

 

De cursus is bestemd voor iedereen die meer wil weten van geloof, kerk en theologie. Eerlijk is eerlijk, het is een stevige cursus. De cursus TVG is als het ware een soort uittreksel van de studie Theologie met kernvakken als Oude en Nieu-we Testament, kerkgeschiedenis, geloofsleer en ethiek, maar ook praktisch-theologische vakken als liturgiek, pasto-raat en diaconaat. Daarnaast worden een aantal andere vakken onderwezen zoals spiritualiteit, filosofie, contextuele theologie (bijv. feministische theologie, vredestheologie) en overige wereldgodsdiensten (Jodendom, Islam). Per avond wordt les gegeven in 2 vakken.

 

Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk, het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn: kerkelijk of niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde is van harte welkom! Per seizoen worden er ongeveer 30 avonden les gegeven, per avond 2 lessen van 5 kwartier. De kosten zijn €220,- per seizoen. Opgave gaat per cursusjaar.

 

Nadere informatie en aanvraag aanmeldformulier bij Ina ter Kuile, cursuscoördinator; tel. 074-2774288 of email: kuile@hetnet.nl

Gebouw Irene of Dorpskerk huren?

Zoekt u een (tijdelijke) ruimte in Holten voor een bijeenkomst (tot 100 personen), vergaderlocatie of een klein feestje dan bent u van harte welkom in gebouw Irene aan de Boschkampsstraat. Gebouw Irene heeft een grote zaal voor ongeveer 100 personen en een aantal kleinere vergaderruimtes. Alles is doelmatig ingericht.

 

Bij elke huurmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van de volgende faciliteiten: horeca (koffie, thee, div. dranken, lunches), beamer en toneel. Alles zowel overdag als in de avond. Huurprijzen per arrangement (vanaf € 32,50 per dagdeel), maar ook voor langdurige overeenkomsten.

 

Ook kunt u bij passende evenementen de Dorpskerk afhuren. De Dorpskerk in Holten is een unieke locatie voor diverse optredens, voorstellingen en presentaties. Capaciteit 400-500 personen. Nieuw in 2014 is de modern ingerichte beameropstelling. In overleg met u worden prijzen, soort activiteit en mogelijkheden verder besproken.

 

Inlichtingen/afspraken:
Maandag, dinsdag: Kerkelijk Bureau N.H kerk, Boschkampsstraat 6, Holten. tel. 0548-361727 of mail naar: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Geloof in het leven