Actueel-/Algemeen nieuws
Actueel- /Algemeen nieuws

Actueel nieuws

Tienerdienst: 10 maart!

Tot hoever laat jij je meeslepen? Dat is het thema van de komende gezamenlijke tienerdienst. De dienst vindt plaats in de Dorpskerk, op zondag 10 maart om 10:00 uur (let op het tijdstip), en wordt georganiseerd vanuit het JPF. Aan de dienst werken tieners mee, ze hebben het thema bedacht en de muziek uitgekozen. Medewerking wordt verleend door het muzikale duo Qnama, uit Rijssen, dat al eerder in Holten heeft opgetreden. We zullen het in deze ochtenddienst gaan hebben over groepen, groepsdruk, beïnvloeding, en de slechte maar ook goeie kanten daarvan. Een thema, dat voor alle leeftijden herkenbaar zal zijn. Het wordt een tienerdienst, gericht op jongeren tussen de 10 en 20 jaar, maar iedereen is natuurlijk van harte welkom! Tot ziens, op 10 maart!

 

Ds. Mark van Sandijk

Open deur kring

Op maandag 11 maart komt deze gespreksgroep weer bij elkaar, zoals gewoonlijk in de zijzaal van Irene waar we prettig kunnen zitten. De vorige keer bespraken we het geruchtmakende Nashville-document. Daar hadden we de volle tijd wel voor nodig, want het leefde ook in onze zeer divers samengestelde kring. Dit keer verdiepen we ons in de ‘oudste detective’, namelijk het apocriefe verhaal ‘Daniël en Bel’. Dit verhaal is een toevoeging aan het boek Daniël en begint op blz. 256 van uw NBV, vlak vóór het Nieuwe Testament. Een reader is al aan de deelnemers uitgereikt. Maar u kunt er nog bij! Aanvang: 20.00 uur.

Film restauratie Naberorgel

Tienernevendienst en kinderkerk Dorpskerk op 24 februari

De laatste zondag van de maand hebben we (bijna) altijd kinderkerk. Deze ochtend beginnen de kinderen in hun eigen ruimte. Op deze manier is er meer tijd om wat leuks en moois te doen. We beginnen altijd met het verhaal, dan is er een kleine pauze waarna we weer verder gaan met de verwerking. De verwerking kan heel verschillend zijn; van een blote voetenpad lopen tot schilderij maken. We proberen in te spelen op verschillende interesses. Helemaal op het einde van de kerkdienst komen we even in de kerk, dan krijgen we samen met alle andere mensen de slotzegen mee.

 

De tienernevendienst is dezelfde dag maar iets anders van opzet. De tieners beginnen in de kerk en ze gaan na een minuut of 10 naar hun eigen ruimte. Daar volgen ze een programma dat gericht is op hun belevingswereld. Het gaat over wisselende onderwerpen, vaak over normen en waarden gerelateerd aan de bijbel en hun eigen leven. Deze groep hecht veel waarde aan gezelligheid, de pauze is dan ook altijd een feestje.

Paas Challenge 2019

Wil je Pasen met een groep jongeren op een heel andere manier beleven? Hou dan dit voorjaar de Paas Challenge 2019 op zaterdag 20 april en 21 april in de gaten! De Paas Challenge vindt plaats in de nacht voor Pasen. Het bestaat uit een spannend spel, vergelijkbaar met Wie-is-de-Mol. Je speelt het verhaal van de laatste dagen van Jezus voor Pasen na en je beleeft het verhaal op een persoonlijke, diepgaande en uitdagende manier.

 

Het spel is geschikt voor jongeren tussen 13 en 17 jaar. Ideaal om te spelen met jongeren uit je jeugdgroep of met scholieren. Dus save the date!

 

Save the date
zaterdagavond 20 april tot
zondagmorgen 21 april 2019

Algemeen nieuws

Overhandiging cheques van wintercollecte diaconie

Op 7 februari zijn de cheques van de wintercollecte van de diaconie overhandigd ter waarde van €2605,00 aan St. Vrienden van de Diessenplas en aan St. Paardrijden Gehandicapten Rijssen-Holten e.o. (SPG R-H e.o.). ter waarde van €2605.00

 

Vrienden van de Diessenplas
In september 2018 is een fietslabyrint aangeboden aan de bewoners van de Diessenplas door de St. vrienden van de Diessenplas. Cliënten, medewerkers en vrijwilligers zijn zeer enthousiast. Er is al door verschillende cliënten op gefietst .Sommigen waren hierbij zeer ontroerd dat ze bijvoorbeeld door hun geboorteplaats fietsten. Vele herinneringen kwamen boven. Ook zaten er elke keer wel een aantal cliënten bij die de fietstocht mee keken en die er samen een gesprekje over voerden. Al met al ontzettend fijn dat dit fietslabyrint met mototrainer aan de bewoners kon worden overhandigd. Mede door de steun van donateurs en de diaconie. Dus nogmaals dank aan de gevers van de Dorpskerk die dit mede mogelijk gemaakt hebben. Bestuur St. Vrienden van de Diessenplas.

 

Stichting Paardrijden Gehandicapten
De SPG R-H e.o. dankt de Diaconie hartelijk voor het fantastische bedrag dat zij heeft overhandigd aan onze stichting. Het doel van de SPG R-H e.o. is paard – en /of ponyrijden door mensen met een handicap te bevorderen . Dit betreft mensen die verstandelijk, lichamelijk, zintuiglijk of meervoudig gehandicapt zijn. Het uitgangspunt is het welzijn van ruiter en paard en de verantwoorde omgang met paard en pony. Het bestuur van de Stichting streeft ernaar de deelname voor de ruiters laagdrempelig te houden. Daarom is het Bestuur dan ook heel blij met het bedrag van de Diaconie, die dit weer voor geruime tijd mogelijk heeft gemaakt.

Opbrengst Kerkbalans 2019 Dorpskerk

Kerkbalans heeft ook dit jaar weer een mooi bedrag opgeleverd. Vrijdagavond 1 februari om 22.00 uur was alles geteld en stond de teller op € 190.000,-. Dat is € 2.000 meer dan vorig jaar. Wij zijn daar heel erg blij mee. In totaliteit gaan wij er toch iets op achteruit, want zoals afgesproken is het kerkbalans inclusief paas- en dit jaar eindejaarscollecte. Velen van u hebben daar gelukkig gehoor aan gegeven, helaas ook velen niet en werd bij hen de bijdrage dit jaar niet verhoogd. Maar dit kan natuurlijk heel gemakkelijk hersteld worden door alsnog (heel) iets extra’s te geven. Vanaf dit jaar wordt u dus alleen nog maar via kerkbalans benaderd. Uit ervaring weten we dat er in de loop van het jaar nog wat extra’s binnen komt. Wij verwachten dan ook, dit jaar de begroting weer helemaal rond te krijgen. Gelukkig zien wij dat ook de jongeren de minimale bijdrage van €25,-- (kosten die de kerk maakt voor elk lidmaatschap) overboeken. Alle gevers heel hartelijk dank! En ‘lopers’ jullie ook enorm bedankt voor de hulp. Zonder jullie zou het niet lukken. We weten dat het heel veel tijd en geduld kost om alles binnen te krijgen. Heel fijn dat we elk jaar weer een beroep op jullie mogen doen. En valt er eens iemand uit door omstandigheden, dan is er altijd wel weer een ander bereid om het stokje over te nemen. Fantastisch!

 

College van Kerkrentmeesters

De boekenmarkt

Na 21 jaar is er een eind gekomen aan het verzamelen, opslaan en sorteren van de boeken en dergelijke bij Herman koopman aan de Doorlopendedijk. Omdat de stal gesloopt gaat worden vanwege ouderdom en asbest op het dak gaan we een nieuwe ruimte betrekken. Ongeveer 250.000 boeken, tijdschriften, platen, CD’s en DVD’s zijn in de loop der jaren door Herman (de boekenboer) en een aantal uitzoeksters door de vingers gegaan. Herman deed altijd het eerste werk, zomer en winter zat hij in zijn stofjas op een stoel in de stal, de dozen uit te zoeken. Daarna volgde - door een aantal dames- het fijnere sorteerwerk, namelijk uitzoeken op rubriek en op alfabet en het in de stellingen plaatsen. Na de zomer werd alles in kratten gedaan voor in de tent op de eerste zaterdag van oktober.

 

Hoeveel liters koffie er in al die jaren door Gerda is geschonken is bij benadering niet te zeggen, altijd met een plakje koek erbij. Bij het laden van de vrachtauto voor transport naar het dorp zaten we soms met z’n twaalven in het keukentje. Gelukkig hebben we een nieuwe ruimte kunnen betrekken, beschikbaar gesteld door Reggeborgh Vastgoed Management B.V achter het pand van Aveko/de Bondt (het voormalige OAD kantoor aan de Burgemeester v.d. Borghstraat.

 

Omdat de familie Koopman 21 jaar geleden de stal beschikbaar heeft gesteld voor het opslaan van de boeken zijn we uitgegroeid tot de boekenmarkt die we nu zijn. We kunnen Herman en Gerda daar dan ook niet dankbaar genoeg voor zijn.

 

Voor het brengen van boeken kunt u niet meer terecht aan de Doorlopende dijk no. 4.

 

Voortaan kunt u ze op woensdagmorgen brengen naar de loods “de Blijdschap” op de hoek van de Kerkhofsweg en de Industriestraat.
U kunt ook contact opnemen met: Jaap Bogaard, Churchillstraat 141 telefoon 36 23 98 of Gerrit Markvoort, Erve Wiegmannink 12 telefoon 06 19 92 70 77

Songs of Praise door Campanella en Leger des Heilsbrassband

Zondagmiddag 24 februari zingt Koor Campanella in een Songs of Praise-viering in de Dorpskerk aan het Marktplein te Vaassen. Zij doet dat samen met 35 topmuzikanten van de Amsterdam Staff Band. Deze muzikanten zijn actief in Leger des Heilsafdelingen uit heel Nederland. Van zowel het koor als de brassband zijn afzonderlijke bijdragen te beluisteren. Ook wordt soms het koor begeleid en ondersteund door de brassband. Gezamenlijk brengen zij het muziekstuk ‘The Light of the World’ ten gehore. Koor Campanella staat onder leiding van dirigent Henry Huisjes; hij begeleidt ook de meeste nummers op piano. De Amsterdam Staff Band wordt gedirigeerd door Olaf Ritman. De Songs of Praise beginnen om 15.00 uur en de toegang is gratis.

Rijssen-Holten doet!

Op zaterdag 9 maart 2019 vindt de eerste editie van ‘Rijssen-Holten Doet!’ plaats. Dit is een lokaal initiatief gericht op het helpen van een ander. Verschillende partijen, kerken en organisaties doen hieraan mee.

 

Wat gaat er gebeuren?
Samen zetten we ons in voor een ander. Dit kan betekenen met een groepje een klus uitvoeren bij iemand die dit zelf niet meer kan, een gezellige verwenmiddag verzorgen voor ouderen die wel eens in het zonnetje gezet mogen worden enz.

 

Wat is het doel hiervan?
Allereerst het stimuleren van het sociale netwerk. Op deze manier kun je bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan het verminderen van eenzaamheid. Daarnaast is het laagdrempelig vrijwilligerswerk en wordt de samenwerking tussen organisaties gestimuleerd. En natuurlijk help je ook heel praktisch een ander!

 

Inmiddels is er vanuit de burgerlijke gemeente een stuurgroep gevormd met vertegenwoordigers uit alle maatschappelijke groepen. Die inventariseert welke klussen er te doen zijn en welke vrijwilligers die kunnen gaan uitvoeren.

 

Wilt u ook de handen uit de mouwen steken voor een hulpklusje in de brede zin van het woord op zaterdag 9 maart 2019? U kunt zich opgeven door een van onze diakenen aan hun jasje te trekken. Zij verbinden u dan door met de organiserende stuurgroep.

Gebouw Irene of Dorpskerk huren?

Zoekt u een (tijdelijke) ruimte in Holten voor een bijeenkomst (tot 100 personen), vergaderlocatie of een klein feestje dan bent u van harte welkom in gebouw Irene aan de Boschkampsstraat. Gebouw Irene heeft een grote zaal voor ongeveer 100 personen en een aantal kleinere vergaderruimtes. Alles is doelmatig ingericht.

 

Bij elke huurmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van de volgende faciliteiten: horeca (koffie, thee, div. dranken, lunches), beamer en toneel. Alles zowel overdag als in de avond. Huurprijzen per arrangement (vanaf € 32,50 per dagdeel), maar ook voor langdurige overeenkomsten.

 

Ook kunt u bij passende evenementen de Dorpskerk afhuren. De Dorpskerk in Holten is een unieke locatie voor diverse optredens, voorstellingen en presentaties. Capaciteit 400-500 personen. Nieuw in 2014 is de modern ingerichte beameropstelling. In overleg met u worden prijzen, soort activiteit en mogelijkheden verder besproken.

 

Inlichtingen/afspraken:
Maandag, dinsdag: Kerkelijk Bureau N.H kerk, Boschkampsstraat 6, Holten. tel. 0548-361727 of mail naar: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Geef voor je kerk