Actueel-/Algemeen nieuws
Actueel- /Algemeen nieuws

Actueel nieuws

Naber orgel Dorpskerk in gebruik

Stille week

Evenals voorgaande jaren worden ook dit jaar tijdens de Stille Week weer bijzondere vieringen gehouden. Deze vieringen worden ook wel “vespers” genoemd. In de vroege kerk was dat een avondgebed. De liturgie zorgt er voor dat een vesper anders is dan een kerkdienst. Er is een afwisseling tussen teksten, liederen en gebeden en in het midden een korte overweging. Het is een samenspel.

 

Het thema voor de komende Stille Week:
“Rondom het Kruis”

 

Er wordt stil gestaan bij het kunstwerk van Matthias Grünewalds “Kruisiging van Christus”, beter bekend als ‘Isenheimer altaar in Colmar’. Grünewald schilderde dit drieluik voor de kloosterkerk in Isenheim in de jaren tussen 1510 en 1515. Op Wikipedia kunt u uitgebreid over dit altaarstuk lezen. Tijdens de vespers wordt stil gestaan bij een aantal details van het kunstwerk.

 

Op maandag, dinsdag en woensdag zijn de vespers kort, ongeveer een half uur. Op Witte Donderdag is er een viering met daarin Avondmaal. Die avond weerspiegelt de bijeenkomst van de eerste volgelingen van Christus. Zij kwamen samen rond een maaltijd. In de christelijke traditie zijn we dat “Het Laatste Avondmaal” gaan noemen. Op Goede Vrijdag is de kerk op z’n soberst. Er zijn geen bloemen, de tafel waar de vorige avond aan werd gegeten is leeg en er brandt geen kaars. Het is donker. De gang naar Golgotha (Via Dolorosa), de lijdensweg die Jezus is gegaan staat centraal in deze viering. Deze gebeurtenis wordt verbonden met de eigen levensweg, waarin het dragen van een kruis, troost en getroost worden, vallen onder een zware last, herkenbare ervaringen zijn. De viering op Stille Zaterdag vindt laat in de avond plaats, als het al donker is. De nieuwe paaskaars wordt binnen-gedragen, waarmee het Licht van Christus zich verspreidt door de kerk. In de Paasnacht klinkt voor het eerst sinds het begin van de veertigdagentijd weer het Gloria.

 

Door het Paasverhaal in deze week, in deze vorm, zo te beleven biedt het aanknopingspunten om de bijbel, de wereld en het eigen leven met elkaar te verbinden.

 

De bijeenkomsten van maandag t/m donderdag vinden plaats in de Dorpskerk. Aanvang 19.30 uur.
Op Goede Vrijdag vindt de viering plaats in de Kandelaar eveneens om 19.30 uur.
Op Stille Zaterdag begint de viering om 22.00 uur in de Dorpskerk.
U bent van harte welkom om deze vieringen bij te wonen.

 

Namens de Stille Weekcommissie
Wim Beldman

Pasen met Campanella

Op Eerste paasdag 21 april om 9.30 uur in de Dorpskerk , met dominee Mark van Sandijk als voorganger, zal Campanella een bijdrage leveren aan de liturgie met liederen als ‘He is Risen! Risen Indeed!, Now let us all praise God and sing, The Easter song of Praise en Irish Blessing: Uitbundige en blije liederen over de Opgestane Heer, na een week van bezinning en stilte.

 

12 mei
Drie weken na Pasen is Campanella al weer van de partij in de ochtenddienst. Het koor is naast het oefenen van het paasrepertoire ook druk doende met de liederen voor déze liturgie: My simple Prayer, Go Forth into the word of Peace, The Peace of God en The Prayer with Lead Us, Lord.

Paas Challenge 2019

Paas Challenge 2019
Wil je Pasen met met je vrienden en vriendinnen op een heel andere manier beleven? Meld je dan aan voor de Paas Challenge 2019 op zaterdag 20 apri!

 

De Paas Challenge vindt plaats op de avond voor Pasen en wordt georganiseerd vanuit het jeugdpaltform. De activiteit bestaat uit een spannend spel, vergelijkbaar met Wie-is-de-Mol. Je speelt het verhaal van de laatste dagen van Jezus voor Pasen na en je beleeft het verhaal op een persoonlijke, diepgaande en uitdagende manier.

 

Het spel is geschikt voor jongeren tussen 12 en 17 jaar en wordt tevens verwacht dat de jongeren die aanwezig zijn bij de tieneravonden ook mee zullen gaan doen.

 

Meldt je aan via 06 30 85 81 99 (ook voor what’s app) of via jeugd@hervormdholten.nl

 

Paaschallenge 2019
Gebouw Irene
Zaterdag 20 april van
19.00-21.00 uur
Aanmelden:
jeugd@hervormdholten.nl
activiteiten@kandelaarholten.nl
06 30 85 81 99

Paasontbijt Eerste Paasdag

Net als voorgaande jaren willen wij ook dit jaar Eerste Paasdag beginnen met een ontbijt voor jong en oud. Het ontbijt zal plaatsvinden in de Kandelaar.

 

Wij nodigen u van harte uit op Eerste Paasdag 21 April. Vanaf 8:15 uur bent u van harte welkom, zodat wij om 8:30 uur kunnen starten met het ontbijt. Om 9.30 uur worden de vieringen in de verschillende kerken voortgezet. Het ontbijt wordt door de gezamenlijke kerken georganiseerd en iedereen is welkom. Omdat wij graag voldoende broodjes, koffie en ranja willen hebben, vragen wij u om u op te geven. Dit kan telefonisch, via de e-mail of met het gele formulier (te vinden in de kerk). Deelname aan het paasontbijt is gratis.

 

Opgave kan tot woensdag 17 april bij:
Yvonne /yadeterd@kpnmail.nl tel: 0573-46 23 05
Jannie /mail@deelshof.nl tel: 0548-36 21 65
Gerrit /gerrithulsman@hotmail.nl tel: 06-20 59 87 81

Paasontbijt in Dijkerhoek

Op Eerste Paasdag om 09.30 uur organiseren wij een paasviering met paasontbijt, voor jong en oud, in het Kulturhus van Dijkerhoek. Om alle voorbereidingen goed te laten verlopen, willen wij je vragen om je aan te melden voor 16 april a.s. Dit kan op verschillende manieren.

 

Je kan een e-mail sturen naar: Wendy van de Bethanië commissie: wilco_wendy@concepts.nl
Erna van Zondagsschool Dijkerhoek:enikkels@zonnet.nl

 

Ook kan je een briefje, voorzien van naam en het aantal deelnemers, geven aan een van de mensen van de Bethanië commissie of Zondagsschool Dijkerhoek.

 

Tijdens de viering zijn er twee collectes. De collecte in de viering is bestemd voor een nog nader te bepalen goed doel en de collecte aan de uitgang is bestemd voor het dekken van de onkosten van het paasontbijt.

 

Een hartelijk groet van de Bethanië commissie en Zondagsschool Dijkerhoek.

Algemeen nieuws

26 maart, spreker voor ouders

Goed voorbeeld doet volgen! Dat is wat mij is bij gebleven van afgelopen dinsdagavond 26 maart. Spreker Thomas Abbes heeft ons meegenomen en doen stil staan bij onze gedragingen naar onze kinderen toe. Kinderen spiegelen ons, observeren en nemen gedragingen van ons over. Soms levert dit hilarische momenten op, maar soms zie je karaktertrekjes van jezelf terug in de kinderen die je misschien liever niet had gezien.

 

Dus naast dat kinderen ons spiegelen, zetten ze ons als ouders ook een spiegel voor. Thomas Abbes heeft ons uitgedaagd naar onze kinderen en onszelf te kijken en aan de hand van 2 vragen zijn we met elkaar als ouders in gesprek gegaan. Dit leverde mooie gesprekken op waarbij we veel van elkaar konden leren. Het had ook zeker een meerwaarde dat ouders van tieners uitgenodigd waren, want die tijd komt er voor mij nog aan als ouder met 2 jonge kids.

 

Met opvoeden ben je nooit klaar, dus het is voor mij hoopgevend te weten dat ik nog jaren kan investeren om een zo goed mogelijk voorbeeld te zijn. Want verandering bij de kinderen begint zeker bij ons als ouders. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik na deze avond toch wat vaker hardop ga bidden met de kinderen erbij, hoe lastig ik dat zelf ook vind.

 

We hopen in het nieuwe seizoen meer van deze inspirerende avonden te organiseren, en wees als ouder niet bang contact op te nemen met 1 van de jeugdouderlingen als je zelf een goed idee hebt voor een avond!

 

Namens de jeugdouderlingen,
Heleen Haverslag

Paasproject kindernevendienst

Dit jaar volgt de kindernevendienst het Paasproject van Kind op Zondag. Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin.

 

We ontdekken dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht.

 

In het project voor de veertigdagentijd staan we met de kinderen stil bij de vraag wat ervoor nodig is om een nieuw begin te kunnen maken. Het project wordt verteld door de verhalen van Julia en Stef die een tuin willen aanleggen. Iedere zondag staat er een vaardigheid centraal die te maken heeft met een nieuw begin. In beide kerken wordt op eigen wijze aandacht besteed aan dit project.

Laatste KidzArt van het seizoen!

De laatste KidzArt van het seizoen staat op de planning en we hopen natuurlijk weer net zoveel kids te zien als voorgaande keren. En stiekem willen we een keer over het aantal van 20 kids heen! Dit keer gaan we het helemaal anders doen. Andere locatie, lekker naar buiten en Let Op een andere tijd! Wat hetzelfde blijft is: lekker knutselen, samen eten en na-tuurlijk dezelfde gezelligheid als anders!!

 

Wanneer: 10 mei
Locatie:Fam Brinks, Langstraat 8 Holten
Tijd: 17:30 – 20:00
Opgeven: kidzartholten@gmail.com

Krabbeldienst

Zondag 7 april was er weer een krabbeldienst. Het thema van deze morgen was “kleuren”. Het zomerse weer buiten zorgde al voor een vrolijke stemming in de Dorpskerk en als je het dan ook nog over zonnestralen en de regenboog hebt, is dat natuurlijk fantastisch. Helaas bleef de piano deze ochtend onbespeeld en zongen we mee met een filmpje op de beamer. Helemaal van deze tijd maar er gaat toch niets boven ‘echt’ pianospel!

 

We hoorden een verhaal over Noach die, na lange tijd op de ark met alle dieren, God dankbaar was voor de regen-boog die hij zag. En bij het verhaal over de regenboog hoorden ook proefjes! Het eerste proefje ging over kleuren mengen. En wisten jullie dat je met een zakje Skittles (je kent ze vast wel, die heerlijk zoete kindersnoepjes) een regenboog kunt maken? Leg ze op een schaaltje en giet er warm water bij; de regenboog komt dan vanzelf tevoorschijn! De kinderen knutselden prachtige zonnen en natuurlijk sloten we de ochtend af met het samen zingen, en vooral spelen op de instrumenten, van “Maak een vrolijk geluid voor de Heer!”. Tot de volgende keer allemaal! Dat is op 23 juni.

Cursus Theologische Vorming Twente start met nieuwe groep

Wie voelt het niet: die behoefte aan meer verdieping in het leven? De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden is een uitgesproken mogelijkheid om die verdieping te zoeken. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren. Het is een stevige cursus. Drie jaar lang, zo’n 30 lesavonden (met telkens 2 van 5 kwartier lessen) per seizoen. Met kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer en Ethiek, maar ook ‘praktischtheologische’ vakken als liturgiek, pastoraat en diaconaat. En natuurlijk mogen de lessen spiritualiteit, filosofie, wereldgodsdiensten en contextuele theologie niet ontbreken.

 

Het is ook goed mogelijk om je allereerst voor 1 seizoen op te geven. Want het eerste jaar heeft vooral een inleidend karakter, het tweede is meer verbredend en in het derde jaar wordt de verdere verdieping gezocht. Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk, het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn: kerkelijk of niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde is van harte welkom! De kosten bedragen € 220,- per seizoen. De cursus wordt gegeven in de centraal gelegen Waterstaatskerk in Hengelo, op dinsdagavonden. De eerste avond is gepland op dinsdag 17 september.

 

Nieuwsgierig geworden en meer willen weten?
Informeer bij:
Ina ter Kuile, cursus-coördinator, 074-27 742 88 of email: kuile@hetnet.nlof ds. Herman Koetsveld, tel. 074-27 832 03 of email: hkoetsveld@pkn-hengelo.nl, cursusleider of kijk op: www.protestantsekerk.nl

Gebouw Irene of Dorpskerk huren?

Zoekt u een (tijdelijke) ruimte in Holten voor een bijeenkomst (tot 100 personen), vergaderlocatie of een klein feestje dan bent u van harte welkom in gebouw Irene aan de Boschkampsstraat. Gebouw Irene heeft een grote zaal voor ongeveer 100 personen en een aantal kleinere vergaderruimtes. Alles is doelmatig ingericht.

 

Bij elke huurmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van de volgende faciliteiten: horeca (koffie, thee, div. dranken, lunches), beamer en toneel. Alles zowel overdag als in de avond. Huurprijzen per arrangement (vanaf € 32,50 per dagdeel), maar ook voor langdurige overeenkomsten.

 

Ook kunt u bij passende evenementen de Dorpskerk afhuren. De Dorpskerk in Holten is een unieke locatie voor diverse optredens, voorstellingen en presentaties. Capaciteit 400-500 personen. Nieuw in 2014 is de modern ingerichte beameropstelling. In overleg met u worden prijzen, soort activiteit en mogelijkheden verder besproken.

 

Inlichtingen/afspraken:
Maandag, dinsdag: Kerkelijk Bureau N.H kerk, Boschkampsstraat 6, Holten. tel. 0548-361727 of mail naar: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Geef voor je kerk