Download het Adoptieformulier of vul het hierin.
Actueel-/Algemeen nieuws
Actueel- /Algemeen nieuws

Actueel nieuws

Cantate ‘Nun komm, der Heiden Heiland’

Deze cantate componeerde Bach speciaal voor de eerste Adventszondag en werd voor het eerst opgevoerd op 2 december 1714. De Bachbeweging Twente is een ensemble o.l.v. Frank Deiman. Ze komen 3 december met vier solozangers, een strijkkwartet en organist naar Holten, om u in de Dorpskerk te laten genieten van de geniale muziek van Johann Sebastiaan Bach in een bezielde uitvoering op de eerste Adventszondag.

 

De avond wordt georganiseerd samen met de stichting Kunst en Cultuur Holten. Toegang is vrij, uw gift bij de uitgang wordt op prijs gesteld.

Brook Duo in de Dorpskerk

Op vrijdagavond 8 december treed het Brook Duo kerkentour op met een nieuwe voorstelling in de Dorpskerk. De Kerkentour van het Brook Duo trok in een aantal seizoenen meer dan 20.000 bezoekers naar de kerken om te luisteren naar de winterse vertellingen en liedjes in het dialect. Het zijn streekromanachige belevenissen van plattelandsfamilies die lief en leed met elkaar delen. Verhalen waar de kerk en het kerstverhaal een centrale rol vervullen.

 

De Kas-klokken Zwiegt
Schrijver Gert-Jan Oplaat heeft een nieuw verhaal geschreven met de titel: “De Kasklokk’n zwiegt”. (De Kerstklokken Zwijgen). Een prachtige streekroman over het wel en wee van boerenfamilies vol tradities, cultuur en waarden en de rol van de kerk.

 

Het verhaal neemt u mee naar 1953 waarin het leven van de Zeeuwse molenaarsfamilie Roelands en de Maarkelse boerenfamilie Heelkamp centraal staat. Klaas Roelands is smoorverliefd op de wulpse Maria. Zij heeft een “voorkind” en wordt door de gemeenschap, onder leiding van de oudgereformeerde Dominee Risseeuw, met de nek aangekeken. Maria is een “kind van de duivel” volgens de dominee, die graag hel en verdoemenis preekt vanaf de kansel.

 

Tijdens de watersnoodramp van 1953 neemt dominee Risseeuw een “kwalijk” besluit... en Maria... Na de alles vernietigende watersnoodramp worden veel mensen waaronder het gezin Roelands en Dominee Risseeuw als evacuees in Markelo opgevangen. Op de boerderij van de familie Heelkamp in het Maarkels Brook komt de waarheid langzaam maar zeker aan het licht. De waarheid over het “voorkind” van Maria… De waarheid over dominee Risseeuw... totdat kerst 1953 “de kasklokk’n zwiegt”.

 

De Kas-klokken Zwiegt duurt een kleine twee uur en kent geen pauze. Aan de bezoekers wordt gevraagd het ‘Stille Nacht’ mee te zingen. Het kopje koffie of een glühwein na de vertelling zorgen voor een mooie afsluiting van de avond zo in de donkere dagen voor kerst.

 

Het verhaal is vertaald naar het Nederlands en inclusief Oma’s recepten, uit de winterse vertellingen, gebundeld in een boek welke na afloop te koop is. Ook zijn de verhalen op luister CD verkrijgbaar.

 

Het Brook Duo hoopt U allen om 20.00 uur in de Dorpskerk te mogen begroeten. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Kaarten a € 6,-- zijn vanaf 4november te koop bij Boekhandel Heusinkveld Dorpstraat 21 te Holten. Op=Op
Mooi cadeautje voor Sinterklaas!

Vorming en toerusting

Woensdag 29 November : Waardig leven/waardig sterven in samenwerking met de huisartsenpraktijk Holten, aanvang 20.00 uur in de Kandelaar ( koffie om 19.45 uur) Begrippen zoals o.a. euthanasie/palliatieve sedatie/voltooid leven doen nogal eens het nodige stof opwaaien. Ook leidt het vaak tot spraakverwarring aangezien niet iedereen het over hetzelfde heeft.

 

Op deze avond zal er deskundige uitleg zijn over deze begrippen. We zijn verheugd dat de Holtense huisartsen en pastor H. Bloo medewerking willen verlenen en er is gelegenheid tot vragen/discussie. Het belooft een informatieve en boeiende bijeenkomst te worden.

 

Voor meer info m.b.t. Vorming en Toerusting Holten zie www.vormingentoerustingholten.nl

Krabbeldienst:"Samen op weg naar de Stal"

Zondag 17 december om 11.00 uur in de Dorpskerk Misschien wil je thuis al wat liedjes oefenen. We zingen het welkomstlied: ‘Welkom welkom, welkom allemaal’. Het slotlied is het lied ‘Maak een vrolijk geluid voor de Heer’. Na de krabbeldienst drinken we samen nog wat ranja. Voor de papa’s, mama’s, opa’s en oma’s is er koffie of thee.

Kerstbakjes

In december brengen we weer kerstbakjes rond naar ouderen en zieken. Tot op heden was het zo dat gemeenteleden vanaf 80 jaar een bakje kregen. Omdat de gemiddelde leeftijd stijgt, hebben we besloten de leeftijd waarop een kerstbakje wordt gebracht in 5 jaar te verhogen naar 85 jaar. Dit houdt dus in dat dit jaar de ouderen vanaf 81 jaar een bakje krijgen. Wij hopen op uw begrip voor deze verandering, om het voor ons ook werkbaar te houden.

Alpha cursus 2018

De Alpha cursus is voor iedereen! Bijvoorbeeld voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof, of voor mensen die hun geloof nog eens van het begin willen doordenken.

 

De cursus is op 8 dinsdagavonden en een weekend. Elke avond wordt om 19.00 uur begonnen met een maaltijd, gevolgd door een inleiding. Daarna praten wij in groepen verder over het onderwerp. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk. De cursus is gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

 

De data zijn:
  • 16 januari
  • 23 januari
  • 30 januari
  • 06 februari
  • 13 februari
  • 16/17 februari
  • 06 maart
  • 13 maart
  • 20 maart

 

Waar: Ontmoetingskerk, Boomkamp 4 in Rijssen

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marieke ter Keurst: Tel.0548-520362 of kijken op www.ontmoetingskerkrijssen.nl

 

U kunt zich opgeven voor de cursus op onderstaand mailadres: alpha@ontmoetingskerkrijssen.nl

Algemeen nieuws

HVD Kerstmiddag voor ouderen

In de week voor Kerst organiseert de HVD weer advent/kerstmiddagen voor ouderen vanaf 70 jaar. Voor de pauze is er een liturgie met schriftlezing, gedichten, samenzang en een overdenking. Na de pauze wordt een kerstverhaal verteld.

 

De middagen worden gehouden voor:
Wijk Oost op maandag 18 december ’s middags om half drie in gebouw Irene,
Wijk West op woensdag 20 december eveneens om half drie in Irene.
U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging en wij hopen u op een van de middagen te mogen begroeten.

 

Hartelijke groeten, namens alle HVD-medewerksters, Jannie Rietberg.

Financiën Hervormde Gemeente Holten

De gemeente is in financiële termen rijk en arm te gelijk. Rijk omdat wij de nodige bezittingen hebben zoals de kerk, gebouw Irene, de pastorieën en landbouwgrond. Arm omdat we elk jaar net kunnen rondkomen, maar onvoldoende opzij zetten voor benodigd toekomstig groot onderhoud van gebouwen en orgel. Voor groot onderhoud zijn dan soms extra geldwervingsacties nodig. In 2017 werven wij geld voor grootonderhoud aan het orgel dat in 2018 zal worden uitgevoerd. In 2016 hebben we mede door het vertrek van dominee Gijsen een klein financieel overschot gerealiseerd. Door de dalende ledentrend (inkomsten kerkbalans) is besloten de ontstane predikans-vacature parttime in te gaan vullen (80%). In de begroting 2017 is extra onderhoud aan de vrijgekomen pastorie voorzien. Het beleid van het College van Kerkrentmeesters is er op gericht de pastorale taken van onze gemeente zo goed mogelijk financieel te ondersteunen, nu en in de toekomst. Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de inkomsten en uitgaven over meerdere jaren weer, 2014, 2015 en 2016 gebaseerd op de goedgekeurde jaarrekeningen, 2017 op de vastgestelde begroting. Download HIER het overzicht.

Voortgang beroepingscommissie

Eind maart jl. is de beroepingscommissie, bestaande uit Henk Bijl, Rik Aangeenbrug, Wim Stevens, Tineke Kraan, Hermi Wesseldijk, Jeroen Haverslag, Hannie Klein Ikkink en Eva de Koning, voor het eerst bij elkaar gekomen om de zoektocht naar een nieuwe predikant te beginnen. Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en zijn we een mooi eind gevorderd. Zoals we de gemeente eerder in het Holtens Kerknieuws hebben geïnformeerd over de plaatsing van een advertentie in Woord en Dienst, is besloten ook een advertentie te plaatsen in Woord en Weg. Sollicitanten hadden tot 12 oktober de tijd hun sollicitatie in te sturen. Het is gebruikelijk advies aan te vragen bij de PKN voor het noemen van namen van mogelijke kandidaten. Dit advies hebben we ingewonnen.

 

Gemeenteleden hebben wij, o.a. via de kerkbrief, ook gevraagd kandidaten voor te dragen. Inmiddels hebben we verscheidene reacties ontvangen. We gaan snel beginnen met de selectie van de kandidaten, waarna we met hen in gesprek gaan en hen zullen gaan 'horen' in een eredienst.

Stand van zaken: Adopteer een orgelpijp!

Afgelopen maanden hebben wij in kranten en het kerkblad aandacht gevraagd voor onze actie: Restauratie van het Naber Kerkorgel. Eén van onze acties is het adopteren van een orgelpijp met het uiteindelijke doel om €100.000,00 in te zamelen.

 

Wat is nu de tussenstand?
Er is een enorme belangstelling voor deze adoptie. Naast zeer veel individuele inzendingen waren ook diverse bedrijven bereid om te doneren. Naast de fantastische gift van de Reggeborgh groep (€ 25.000,00), willen wij ook Müller Fresh Food Logistics B.V. (€ 7500,00) noemen. Maar denk ook aan de mooie giften van Organisatie Midwinterwandeling en een Vriendengroep uit de Beuseberg. Fantastisch toch?! Allen onze hartelijke dank hiervoor! Momenteel is al €75.000,00 gedoneerd. Een schitterend bedrag, maar natuurlijk zijn er ook altijd nog wat kosten. Het laatste zetje hebben wij nog even nodig.

 

Denkt u: Oh ja, dat was ik nog vergeten, ik wil nog graag een orgelpijp adopteren… Bij het zomernummer van Kerknieuws was een invulformulier toegevoegd.

 

Maar natuurlijk kunt u het ook vinden op deze site

 

Download het Adoptieformulier of vul het hier in.

 

Commissie Naber Orgel.

Gebouw Irene of Dorpskerk huren?

Zoekt u een (tijdelijke) ruimte in Holten voor een bijeenkomst (tot 100 personen), vergaderlocatie of een klein feestje dan bent u van harte welkom in gebouw Irene aan de Boschkampsstraat. Gebouw Irene heeft een grote zaal voor ongeveer 100 personen en een aantal kleinere vergaderruimtes. Alles is doelmatig ingericht.

 

Bij elke huurmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van de volgende faciliteiten: horeca (koffie, thee, div. dranken, lunches), beamer en toneel. Alles zowel overdag als in de avond. Huurprijzen per arrangement (vanaf € 32,50 per dagdeel), maar ook voor langdurige overeenkomsten.

 

Ook kunt u bij passende evenementen de Dorpskerk afhuren. De Dorpskerk in Holten is een unieke locatie voor diverse optredens, voorstellingen en presentaties. Capaciteit 400-500 personen. Nieuw in 2014 is de modern ingerichte beameropstelling. In overleg met u worden prijzen, soort activiteit en mogelijkheden verder besproken.

 

Inlichtingen/afspraken:
Maandag, dinsdag: Kerkelijk Bureau N.H kerk, Boschkampsstraat 6, Holten. tel. 0548-361727 of mail naar: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Geloof in het leven