Actueel-/Algemeen nieuws
Actueel- /Algemeen nieuws

Actueel nieuws

 

Download de lijst met de uitslag van de verloting op 5 oktober 2019.

 

Veiling en boekenmarkt Holten: "een Zonnige dag "!

De 22e veiling, boeken- rommel- en kledingmarkt zaterdag 5 oktober was letterlijk en figuurlijk een zonnige dag. Ook dit jaar werd weer een netto opbrengst gerealiseerd boven de € 20.000, namelijk € 21.000. Fractie meer dan vorig jaar. Tijdens de opbouw vrijdag regende het bijna de gehele dag en op de verkoopdag was het droog en scheen soms de zon. Wat was het een fijne dag! Vrijwilligers (70 personen) hadden er zin in en waren trots op de vele complimenten van kopers.

 

Een schitterend bedrag dat bijdraagt aan het doel van dit jaar:” Onderhoud Dorpskerk”. De rommelmarkt verkoop begint zoals gebruikelijk al voor 7.00 uur ’s morgens. De verkopers kwamen al snel handen te kort. Het aanbod was groots en dat was ook te merken.. De rommelmarkt was dit jaar keurig gesorteerd. Binnen de kleine artikelen, buiten de meubelen, potten en de gedroogde mest van Veltkamp .Rond 10.30 uur waren de tenten overvol. Met een combinatie van oliebollen, zon en een broodje hamburger kun je het lang volhouden. Het was daarom nog lang druk en gezellig. Een ontmoetingsdag bij uitstek!

 

Richting 9.00 uur verzamelden zich al tientallen mensen voor de ingang van de boekenmarkt. Ondanks onze digitale samenleving, is er nog steeds een enorme belangstelling voor het geschreven woord. De kracht van de boekenmarkt is dan ook de keurig gesorteerde boeken op soort en auteur. De enthousiaste boekenkopers waren goed voor € 7000,-- opbrengst! Holten staat al enkele jaren op de agenda van iedere handelaar en dat zegt veel over de kwaliteit van de boekenmarkt.

 

De veiling trok zoals altijd wel bijzondere aandacht. Een ruime sortering met dit jaar wel een zeer goede kwaliteit gaf veel kooplustigen. Veilingmeester, de heer Johan Kruit had vanaf het begin de snelheid er goed in. Bijzonder dat elk jaar zoveel mooie artikelen worden ingeleverd. Uiteindelijk ging alles onder de hamer, al was het voor €4,-- (oude kakstoel).. Vele mensen zaten echt voor een paar euro op de eerste rij. Zeg nu , een zeer mooi kabinet voor € 120,--, bordje voor € 2,-- of een wandmeubel voor € 6,--, daar kan zelfs Markplaats niet tegen op. Maar er werd ook een kofferset voor € 130,-- 1 kuub hout voor € 90,---, Hapjes voor 20 personen oor € 35,-- etc. etc. geboden. Een heerlijk veilingmiddagje.

 

Er was een aparte glas en electro ruimte ingericht. Voor € 0,10 - € 0,20 trof je de mooiste kopjes, bestek en glaswerk aan. Alles voordien keurig schoongemaakt en gepoetst. En dan de kledingmarkt. Keurig gesorteerd , geschikt voor jong tot oud . Winterkleding, handdoeken, gordijnstofjes gingen vlot van de hand. En natuurlijk de handgemaakte kaartjes gingen grif van de hand. In Irene werden nog diverse spelletjes, zoals sjoelen, ezeltje prik en enveloppe trekken, door enkele koren georganiseerd. Tientallen kilometers werden door 70 vrijwilligers afgelegd om alle 6000 loten te verkopen . Een hele prestatie, maar de prachtige prijzen maakten een heleboel goed. Voor de inwendige mens zorgen de dames van Irene en buiten was de Hervormde Vrouwengroep de gehele dag in de weer om de 3750 oliebollen en 220 broodjes hamburger te verkopen. En raad eens . Om 14.00 uur waren wij door de gehele voorraad.. De schitterende bloemenparade (veiling, prijzen) werd verzorgd door de werkgroep Liturgisch bloemschikken . Een fantastische bijdrage die elk jaar zeer veel waardering krijgt. Met meer dan 70 vrijwilligers en een organisatiecommissie van 10 personen lukte het om ook nu weer een dag te organiseren waar voor ieder wat wils is. Het werk van de vrijwilligers werd de gehele dag ruim beloond. De ongedwongenheid onder de kopers, de rust onder de vrijwilligers maakte dat de dag in een zeer ontspannen sfeer verliep. De dag werd afgesloten met een stamppot buffet voor een ieder die om 19.00 uur nog aanwezig was (50personen !).

 

De organisatie wil de inbrengers, de kopers en de vrijwilligers die hebben bijgedragen tot dit schitterend eindresultaat heel hartelijk danken voor deze bijzonder geslaagde dag.

 

Veel bedrijven en verenigingen boden kosteloos hun diensten aan. Waar kom je dit nog tegen. Juist, in Holten !!

 

Voor hun aangeboden diensten willen wij nog speciaal bedanken:Gemeente Rijssen -Holten, Hervormde Vrouwen Groep Dijkerhoek en Holten , Campanella, Holtens Kerkkoor, werkgroep Liturgisch bloemschikken, Reggeborgh Rijssen, Hubo Holten, Albert Heijn, van Bruggen Elektrotechnisch bureau , Triatlon Holten, Coop Leon Haanstra,, Bouwbedrijf Ter Steege Rijssen, Bouwbedrijf Roosdom-Tijhuis Rijssen, Autobedrijf Huzen, Autobedrijf Pots, Greun Hoolt’n Espelo, bakkerij Nijkamp , Muller Logistics . MAC, Bloemendaal Rijssen en de bewakingsgroep Beuseberg.

 

Geldwervingscommissie Dorpskerk

Open deurdienst

Op zondagavond 13 oktober is er in de Kandelaar een bijzondere samenkomst waarin oud-burgemeester Bort Koelewijn uit Kampen zal spreken. Deze viering ligt in het verlengde van de buitendiensten met de ‘preek van de leek’ die deze zomer op de Borkeld gehouden zijn en die veel belangstelling trokken. Koelewijn zal de hele viering verzorgen onder het thema Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Het koor Promise uit Zwolle zal medewerking verlenen. Daarin zingt ook onze oudplaatsgenoot Arianne Bronsvoort die vroeger in Campanella gezongen heeft. “Het lijkt mij erg leuk als ik in Holten met Promise een keer een kerkdienst mag komen opluisteren,” zegt ze. De viering begint om 19.00 uur en er zal aan het eind gecollecteerd worden voor de Open Deur. Van harte aanbevolen!

Dorcas Voedselactie: Omdat wij om hen geven!

Op woensdag 6 november (Dankdag) wordt weer de jaarlijkse Dorcas voedselactie georganiseerd van de plaatselijke kerken (lijstjes liggen zondag 3 november in de kerken). De goederen kunnen op 6 november in gebouw Irene worden afgeleverd van 14.30 tot 15.30 uur. ‘s Avonds voorafgaand aan de dienst in de Dorpskerk kan ook nog voedsel worden afgegeven. In de scholen wordt de actie gehouden van maandag 11 t/m woensdag 13 november. De voedselpakketten zijn bestemd voor mensen die Dorcas ondersteunt, onder anderen ouderen uit de Adopt a granny-programma’s en gezinnen die zijn opgenomen in de Family care- of sociale projecten.

 

Ook is het mogelijk een gift over te maken op IBAN NL04 RABO 0106 2500 00 t.n.v. Dorcas Nederland met vermelding van “Voedselactie 2019”.

 

We hopen net als voorgaande jaren weer veel pakketten te kunnen samenstellen.

 

Dorcas Holten

“Begriep ie mie? Begriep ik oe?”

Is ‘dialect’ je moederstaal? Ben je ook gehecht aan je streektaal? Dan kan het zo maar zijn dat je als je in Holten of omstreken bent geboren en opgegroeid, je het liefst in het Sallands dialect praat en ook zomaar ‘plat gaot praot’n’ omdat dat je het makkelijkst afgaat.

 

In de dienst van 10 november in de Dorpskerk gaat het over streektaal en zal naast de gebruikelijke Nederlandse taal, het “Hoolt’ns” klinken. Van Herman Finkers horen we hoe mooi streektaal is maar ook voor hoeveel verwarring verschillende talen kunnen zorgen. Daarover lezen we ook in de Bijbel. En met nummers van Daniël Lohues merken we weer hoe gehecht je kunt zijn aan je taal en aan je geboortestreek; hoeveel je afkomst met je kan doen.

 

Spreek je elkaars taal? Begrijpt de ander je altijd? Holtenaren die hier niet zijn opgegroeid en jongelui spreken misschien de streektaal niet. Letten we daar wel op? Vragen we weleens ‘begriep ie mie?’ Bijna iedereen is opgegroeid met een streektaal; hoe verschillend kunnen die zijn! Misschien mooi om elkaars taal eens uit te wisselen en elkaar eens te vragen “waor bin ie der ene van en waor kom ie vedan?”

 

“Daor kump praot van”, zeiden we als commissie; maar dan in de zin van dat we hopen er later met elkaar over in gesprek te kunnen gaan. Uiteindelijk gaat het erom dat we ons best doen elkaar te verstaan.

 

“Komt ieleu ok?” Graag zien we iedereen, of je nou wel dialect spreekt of niet, in de ochtenddienst op zondag 10 november! “Naopraot’n doo we bi’j de koffie, dan keuwe t’er is ôôver hemm”. “Begriep ie mie, dan begriep ik oe!”

 

Commissie voorbereiding bijzondere diensten.

Tienercatechese

Zou je wel iets meer willen weten over geloven? Over de Bijbel of over God? En zou je daar ook met leeftijdgenoten over in gesprek willen gaan? Dit seizoen starten we daarvoor een tienergespreksgroep, voor jongeren van 12 t/m 16 jaar. Aan de hand van filmpjes, beelden en teksten gaan we samen het gesprek aan, en met elkaar op zoek naar de betekenis van Bijbelse woorden, begrippen en thema’s.

 

Wie is God? Kun je contact met God krijgen en hoe dan? Wat vraagt God eigenlijk van mij? Allemaal vragen waar we met elkaar over in gesprek zullen gaan. We komen in 2019 vier keer bij elkaar:
  • Maandag 28 oktober
  • Maandag 11 november
  • Maandag 25 november
  • Maandag 09 december

 

Deze gespreksavonden vinden plaats in de pastorie (Pastoriestraat 44), beginnen om 19:30 uur, en duren ongeveer een uur.

 

Deze eerst vier avonden zullen geleid worden door ds. Mark van Sandijk. Ook in de eerste maanden van 2020 komen we nog vier keer bij elkaar, deze avonden zal ds. Gert van Herk leiden. Die data volgen nog.

 

Wil je meer weten, of je opgeven, stuur dan even een mailtje naar ds. Mark van Sandijk
E: m.j.van.sandijk@hervormdholten.nl

Algemeen nieuws

Wintercollecte Diaconie

In de maand november houdt de diaconie weer haar jaarlijkse wintercollecte. De helft van de opbrengst is bestemd voor de Stichting Welcome Again Veterans. De stichting heeft tot doel Canadese oudstrijders , die zich ingezet hebben voor de bevrijding van ons land, een programma aan te bieden tijdens hun verblijf in Nederland.

 

Eén keer in de vijf jaar is de Stichting Welcome Again Veterans de organisator van de grote herdenking op de Canadese begraafplaats in Holten, zo ook op 4 mei 2020. De andere helft van de opbrengst is bestemd voor Kerkradio 350. Deze verzorgt rechtstreekse uitzendingen van kerkdiensten en verzoekprogramma ‘s.

Concert Holtens Gemengd Koor

Het Holtens Gemengd Koor, dat 88 jaar jong is, geeft op 26 oktober a.s. een concert in de Dorpskerk te Holten. De beroemde en in Holten geboren en getogen organist Jan Willem Jansen, uit Toulouse (Frankrijk) verleent zijn medewerking.

 

HGK brengt werk van de volgende componisten ten gehore: Mendelssohn, Jacob de Haan, Mozart, Gluck, Elgar, Pachelbel. De solo’s worden gezongen door Valeria Boermistrova en HGK wordt op het orgel begeleid door Jan Willem Jansen. Het geheel staat onder leiding van dirigent Henk Linker.

 

Tevens zal Jan Willem enkele solowerken op het, vorig jaar gerestaureerde, orgel spelen en zal Valeria een drietal Russische liederen zingen.

 

HGK nodigt u van harte uit op het komende concert in de Dorpskerk te Holten op zaterdag 26 oktober a.s.
Aanvang 20.00 uur.
Entree: €10,- en voorverkoop €8,- bij Willy Meinsma, Het Landeweerd 14 te Holten (tel. 0548-36 36 37)

Laatste zondag kerkelijk jaar

Deze laatste zondag, ook wel ‘Christus Koning’ (van het heelal) genoemd, staat in het teken van de gedachtenis aan de overledenen. Bij de Rooms-Katholieke Kerk is die gedachtenis op 1 november (Allerheiligen = alle heiligen) en 2 november (Allerzielen = alle gestorvenen), bij protestanten op de zondag voordat de adventsperiode begint, dus op 24 november. Ook nu zullen de namen van hen, die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen, worden genoemd met een lichtje en een bijbehorend steentje.

 

Koor Campanella verleent weer medewerking en zal passende liederen ten gehore brengen. Na afloop kunnen we elkaar ontmoeten en ook geestelijk bemoedigen bij de koffie in de consistorie. De kerkenraad heeft de families, waarin zich een sterfgeval heeft voorgedaan, een uitnodiging gestuurd en als gemeente staan we op deze zondag om hen heen. Dat doen we in het geloof dat onze geliefde doden niet ‘weg’ zijn, maar rusten in de hand van God. Dit geeft een onzegbare troost. Maar het is ook mooi als de namen van overledenen, die deel hebben uitgemaakt van onze dorpsgemeenschap, nog eens publiekelijk worden genoemd. Zo leven zij voort in ons midden.

Open deurkring

Deze divers samengestelde gesprekskring draait al vele jaren. Meestal zitten we in de zijzaal van Irene. Ook nu willen we de deur openen naar een nieuw seizoen en wel op donderdag 31 oktober a.s. om 20.00 uur. We bespreken bijbelse en maatschappelijke onderwerpen die door het Open Deurblad worden aangereikt. Zo komen er ethische thema’s langs, hoe je als christen kunt leven. Maar ook bevragen we elkaar op de persoonlijke beleving van het geloof. En dat geeft telkens opnieuw zeer levendige gesprekken. De kring bestaat uit leden van de Dorpskerk, de Kandelaar, de RK-parochie en de Ontmoetingskerk. Juist door deze brede, oecumenische samenstelling raken we nooit uitgepraat met elkaar!

Tel je mee af naar Kerst?

Op 1 december begint de Adventstijd. De tijd op weg naar Kerst, op weg naar het feest van de geboorte van Jezus. Lijkt het je mooi om daar elke dag even bij stil te staan? Dat kan met deze Adventskaars! Steek de kaars elke dag even aan, en bereid je, samen met je gezin of alleen, zo langzaam voor op het feest dat komt.

 

Vraag (kosteloos) een kaars aan bij één van de jeugdouderlingen, bijvoorbeeld via mail: activiteiten@kandelaarholten.nl of jeugd@hervormdholten.nl

 

Doe dit voor 1 november.Je kunt de kaars dan op 1e Adventszondag (1 december) in de Kandelaar of Dorpskerk ophalen. In overleg kan de kaars ook worden bezorgd. Jong of oud, alle gemeenteleden die af willen tellen mogen per huis één kaars aanvragen!

Connect: zin in een zinvolle klus?

12 oktober is de doedag voor CONNECT. En als je mee wil doen? Graag! Hoe meer vrijwilligers er mee doen, hoe leuker! Samen met anderen pak je een zinvolle klus aan om mensen te helpen. Aan het begin van de middag ben je welkom voor een lunch en kun je jouw ervaringen delen met andere vrijwilligers. Meld je aan: alleen of met een groep (aanmelden kan tot half september)

 

Ontstaan van CONNECT
Maatschappelijk organisaties en kerken kijken hoe ze personen en groepen samen kunnen helpen. Daar is al een heel traject aan vooraf gegaan om vraag en aanbod bij elkaar te krijgen en goed te begeleiden. Als Dorpskerk en Kandelaar sluiten we hier graag bij aan. Dus wordt ook ‘connecter’!! Aanmelden kan op de startzondag of bij Gerrit Hulsman (Langstraat): gerrithulsman@hotmail.nl of bij Wim Stevens : wim.dikie@gmail.com of diaconie.hervormdholten@gmail.com

Gebouw Irene of Dorpskerk huren?

Zoekt u een (tijdelijke) ruimte in Holten voor een bijeenkomst (tot 100 personen), vergaderlocatie of een klein feestje dan bent u van harte welkom in gebouw Irene aan de Boschkampsstraat. Gebouw Irene heeft een grote zaal voor ongeveer 100 personen en een aantal kleinere vergaderruimtes. Alles is doelmatig ingericht.

 

Bij elke huurmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van de volgende faciliteiten: horeca (koffie, thee, div. dranken, lunches), beamer en toneel. Alles zowel overdag als in de avond. Huurprijzen per arrangement (vanaf € 35,00 per dagdeel), maar ook voor langdurige overeenkomsten.

 

Ook kunt u bij passende evenementen de Dorpskerk afhuren. De Dorpskerk in Holten is een unieke locatie voor diverse optredens, voorstellingen en presentaties. Capaciteit 400-500 personen. Nieuw in 2014 is de modern ingerichte beameropstelling. In overleg met u worden prijzen, soort activiteit en mogelijkheden verder besproken.

 

Inlichtingen/afspraken:
Maandag, dinsdag: Kerkelijk Bureau N.H kerk, Boschkampsstraat 6, Holten. tel. 0548-361727 of mail naar: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Geef voor je kerk