Actueel-/Algemeen nieuws
Actueel- /Algemeen nieuws

Actueel nieuws

Dorpskerk gesloten van 7-01-2019 t/m 20-01-2019

Langzamerhand komt er zicht in de opbouw van ons Naber orgel. Het orgelzolder is inmiddels voorzien van 2 nieuwe pilaren. Compliment voor Pinkert (Jan Schoolen). Afgelopen week zijn er diverse afspraken gemaakt met Reil (orgelmakerij) en Wolters (schildersbedrijf). Tot aan de kerst wordt het orgel verder opgebouwd. In week 2 en 3 van 2019 (vanaf 7-01-2019) wordt het orgel in plastic gepakt en wordt de kerk geschuurd en de gaten gedicht. En er wordt nog gekeken of de frontpanelen van beide zolders aangepakt zullen worden. Aansluitend zal de firma Wolters 7 weken gaan schilderen (orgel en kerk).

 

Dit betekent dat de kerk 2 weken gesloten is, nl. van 7-01-2019 t/m 20-01-2019.
Dus ook 2 zondagen. De diensten worden dan in de Kandelaar gehouden.

 

College van kerkrentmeesters

Kerstavond en kerstnacht

Op kerstavond 24 december houdt de Open Deur om 19.30 uur een viering voor kinderen en jonge gezinnen in de Dorpskerk. Er zal – voor het eerst – een kerstspel worden opgevoerd voor en door kinderen. Hieromheen zingt kinderkoor Mozaïek kerstliederen onder leiding van dirigente Eline Paalman. Ds. van Sandijk verzorgt de liturgische onderdelen.

 

Om 22.00 uur is de kerstnachtviering eveneens in de Dorpskerk. Ds. Roozenboom zal mediteren over het thema van het kerstnummer van de Open Deur: Wees niet bang. Hoe kan er met zo’n gezellig feest sprake zijn van angst en vrees? Onze eigen Holtense Muziekvereniging, geleid door haar dirigente Michelle Wassing-Tennekes, zal de vertrouwde en stemmige medewerking verlenen

HVD - Kerstmiddag voor ouderen

In de week voor Kerst organiseert de HVD weer advent/kerstmiddagen voor ouderen vanaf 70 jaar. Voor de pauze is er een liturgie met schriftlezing, gedichten, samenzang en een overdenking. Na de pauze wordt een kerstverhaal verteld. De middagen worden gehouden voor:
  • Wijk Oost op maandag 17 december ’s middags om half drie in gebouw Irene,
  • Wijk West op woensdag 19 december eveneens om half drie in Irene.
U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging en wij hopen u op een van de middagen te mogen begroeten.

 

Hartelijke groeten, namens alle HVD-medewerksters, Jannie Rietberg

Opheffing ZWO-commissie en Holtens Fonds Internationale Hulpverlening

In haar vergadering van 8 november jl. heeft de ZWO-commissie besloten om zichzelf op te heffen. Met instemming van de kleine kerkenraad zijn de activiteiten ondergebracht bij de Diaconie.

 

Vervolgens heeft het college van Diakenen in haar vergadering van 13 november jl. besloten om het Holtens Fonds Internationale Hulpverlening op te heffen, wegens het gebrek aan het vinden van goede doelen.

 

Voor het saldo overschot van ongeveer € 500,00 zal door de Diaconie een goede bestemming worden gezocht overeenkomstig de doelstelling van het Holtens Fonds voor Internationale Hulpverlening.

Bijstand in het pastoraat

ds. M.S. van der Wal, Pastoriestraat 44, Tel. 546631
e-mail: m.vanderwal@hervormdholten.nl
vrije dagen: vrijdag en zaterdag

 

Nieuw mailadres
Zoals u hierboven ziet heb ik inmiddels een hervormdholten-mailadres!

 

Verder…
Geniet ik erg van de kennismakingsgesprekken en zoek ik naar wegen om ook zo goed mogelijk in contact te kunnen komen met gemeenteleden, die dementeren. Wie het stukje van Mark in dit kerkblad al helemaal gelezen heeft, weet inmiddels van onze blijde verwachting. Velen waren zo langzamerhand al wat op de hoogte. We zijn erg dankbaar voor het groeiende wonder van nieuw leven en hopen dat alles goed mag gaan. Tot slot wens ik ieder gezegende kerstdagen en een goede, veilige jaarwisseling toe. Ook gaan de gedachten naar allen, voor wie dit lastige dagen zijn, omdat het gemis van dierbaren of pijnlijke breuken juist dan vaak extra gevoeld worden. In vreugde en verdriet hoop ik dat de boodschap van Kerst: ‘God is met u/jou/ons’, licht en kracht mag brengen. Met die boodschap mogen we het nieuwe jaar ook beginnen en dat geeft vertrouwen!

 

Hartelijke groet,
Ds. Meinske van der Wal

Zondagsschool Dijkerhoek

Uitnodiging:
Onze Kerstviering is op Eerste Kerstdag – 25 december 2018 – om 19.00 uur in de Bethaniëzaal van het Kulturhus. Tijdens de viering zullen we een korte musical van ongeveer 20 minuten opvoeren.

 

We nemen dan een kijkje bij reclamebureau Knetter, waar ook de kerststress heeft toegeslagen.

 

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!!!

 

Een hartelijke groet van kinderen en leiding
Zondagsschool Dijkerhoek

Algemeen nieuws

In deze dienst zullen we stilstaan bij goede voornemens die de bijbel ons aanreikt. Elke dag mogen we goede voornemens hebben, maar het begin van een nieuw jaar nodigt extra uit tot het bedenken van goede voornemens. Ook nieuwsgierig naar de bijbelse goede voornemens? We lezen onder andere uit Romeinen en Spreuken!

Jeugd

Tieneravond – Kandelaar & Dorpskerk
Ook dit seizoen organiseren we voor de jeugd vanaf 12 jaar weer vier tieneravonden. De eerste twee tieneravonden zijn al geweest, in de Kandelaar. De eerste was op 11 november. Er was een mooie opkomst (bijna 20 jongens en meiden van de Kandelaar en de Dorpskerk) en meer dan genoeg lekker eten en drinken.

 

Na een korte opwarmingsronde hebben we het toen met elkaar gehad over Fair Play. Eerlijk spel, in de sport natuurlijk, maar ook in de Bijbel en in je eigen leven. De zoektocht naar een elfde gebod bleek mooie en leuke voorstellen op te leveren, en ook koning David konden we met elkaar nog wel iets leren over eerlijkheid.

 

De tweede avond hebben we inmiddels net achter de rug, en was op 9 december. In het nieuwe jaar staan er ook nog twee tieneravonden gepland: op vrijdagavond 1 februari en zaterdagavond 20 april. Hopelijk zien we jullie dan allemaal weer!

 

KidzArt – Kandelaar & Dorpskerk
Op vrijdag 16 november 2018 was er weer een KidzArt. De opkomst was top; 20 kinderen tussen de 9 en 13 jaar waren aanwezig. De avond begonnen we met stellingen over advent en kerst. Daarna hebben we heerlijk pizza gegeten. Vervolgens mocht iedereen een advent slinger knutselen. Op houten schijven konden ze verven, houtbranden, spijkers met draad, papier. Van allerlei technieken waren mogelijk. Het was een zeer geslaagde middag/avond!

 

De volgende KidzArt is op 8 februari 2019. Dan hopen we ook weer op een mooie opkomst!

 

Kerstavond – Kandelaar & Dorpskerk
Op kerstavond is er om 19.30 uur een Open Deur dienst in de Kandelaar. Het is altijd een sfeervolle kerstdienst. De kinderen van de kindernevendienst zullen dit jaar voor het eerst een klein kerstspel opvoeren. Het oefenen hiervoor vindt meestal plaats onder kerktijd. De jongens en meisjes hebben er al veel zin in. Kinderkoor Mozaïek zal deze avond zingen. Het belooft een mooie dienst te worden met veel inbreng van de kinderen!

 

Ontmoeting/lunch voor ouders met kinderen tot 12 jaar – Kandelaar & Dorpskerk
Evenals het vorige seizoen, worden er dit jaar ontmoetingen georganiseerd voor ouders met kinderen. Vorig jaar waren het gezellige bijeenkomsten, het smaakte naar meer. Op zondag 27 januari na kerktijd, komt de groep bij elkaar in Irene om elkaar te ontmoeten en af te sluiten met een lunch. Ook worden er nog weer avonden georganiseerd waarin we ons meer willen verdiepen in een onderwerp, met hulp van een spreker. Deze avonden zullen later in het jaar plaatsvinden.

 

Kerstproject Kindernevendienst – Kandelaar & Dorpskerk
kerstprojectZowel de kindernevendienst van de Dorpskerk als die van de Kandelaar, zijn bezig met een mooi kerstproject. Het gaat over vijf geloofsgetuigen uit de Bijbel die ons in deze periode vertellen wat zij geloven. Ze vertellen over hoop en vertrouwen, over wat je kunt zien en wat (nog) onzichtbaar is. Hun geloof is aanstekelijk: Ze roepen ons op om met hen mee te geloven. Ook wij hoeven ons geloof niet voor onszelf te houden. We mogen geloof met elkaar delen – uitnodigend en geïnteresseerd, enthousiasmerend en met belangstelling voor wat een ander gelooft. Voor de kinderen is een project iets speciaals om nog meer naar het Kerstfeest toe te leven. Het is mooi als je de lijn van de verhalen volgt door vaker te komen, maar je kunt ook gewoon een enkele keer meedoen. Ieder kind in de basisschoolleeftijd is welkom!

 

Jongerencafé - Dorpskerk
Ja u leest het goed. We gaan met de jongeren naar het café! We gaan met de doelgroep 18-25 jarigen op vrijdagavond 25 januari naar de Biester. We willen kennismaken met elkaar, elkaar ontmoeten en bovenal een gezellige en laagdrempelige avond hebben met elkaar. Hapjes en drankjes zullen niet ontbreken. Meer nieuws hierover komt via Facebook.

Uitnodiging waarderingsavond voor vrijwilligers, ook van de kerken

Bedankt! De gemeente Rijssen-Holten kent zóveel verschillende vrijwilligers die zich elk jaar weer belangeloos inzetten voor een ander, voor een organisatie of voor een vereniging. Dat is in één woord geweldig! Om u hiervoor te bedanken organiseert ViaVie Welzijn in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten een speciale avond om u te laten ontspannen en te genieten. Dit jaar bieden we twee avonden aan: op dinsdag 11 december in het Kulturhus te Holten en woensdag 12 december in het Parkgebouw te Rijssen.

 

We starten gezamenlijk en Thea Kroese, bekend van RTV Oost, haar kookprogramma's en haar lezingen in het Twents, zal voor ons de aftrap verzorgen. Na de pauze gaan we dan uiteen en kunt u zelf kiezen waar u bij aanwezig wilt zijn:
  • Sonne Copijn, ook wel genoemd de Bijenkoningin. Ze is imker, trainer en verteller en vertelt over onze gevleugelde vrienden.
  • De medewerkers van de Oudheidkamer zullen ons deze avond van alles vertellen met betrekking tot de geschiedenis van Holten (11 december).
  • Medewerkers van het Rijssens Museum vertellen over de geschiedenis van Rijssen (12 december).
  • Wilfried Finkers, broer van de bekende Herman, verzorgt een onderhoudend programma.

 

Van deze drie aangeboden onderdelen kunt u er één bijwonen, maar we vragen u wel om een voorkeur aan te geven van 1 t/m 3 zodat wij u makkelijker in kunnen delen. Wij proberen natuurlijk zoveel mogelijk met uw 1ste voorkeur rekening te houden.

 

Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 21 november. Als u zich met meer personen wilt aanmelden graag per persoon één aanmeldingsformulier invullen. Het aanmeldingsformulier kunt u HIER downloaden en mailen naar spv@viaviewelzijn.nl of sturen naar ViaVie Welzijn, t.a.v. Hannie Nijkamp, Rozengaarde 75A, 7461 DA Rijssen of afgeven bij ons kantoor in Holten (Smidsbelt 6. Telefoon: 0548 36 27 55 | E-mail: nijkamp@viaviewelzijn.nl).

Kerkbalans 2019

kerkbalans 2019 Wat betekent de kerk voor u? Dat is zeker een interessante vraag. Of u nu wel of geen regelmatige bezoeker van de kerk bent, de kerk kan een plek van betekenis voor u zijn. De kerk is een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Voor veel mensen is de kerk ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving.

 

Het thema van actie kerkbalans 2019 is dan ook:
Geef voor je kerk

 

Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken. Is de kerk voor u ook een plek van verbinding, ontmoeting en inspiratie? Dan vragen wij u om te geven aan uw kerk, geef aan Actie Kerkbalans. De Actie Kerkbalans wordt gehouden van zaterdag 19 januari tot en met zaterdag 2 februari 2019. Wij rekenen er wederom op dat onze gemeenteleden het kerkenwerk blijven ondersteunen, zodat de huidige activiteiten behouden blijven, of nog beter, kunnen worden uitgebreid. Het vele werk dat er in onze kerken gebeurt, wordt mogelijk gemaakt door uw steun!

 

De beide Colleges van Kerkrentmeesters

Rijssen-Holten doet!

Op zaterdag 9 maart 2019 vindt de eerste editie van ‘Rijssen-Holten Doet!’ plaats. Dit is een lokaal initiatief gericht op het helpen van een ander. Verschillende partijen, kerken en organisaties doen hieraan mee.

 

Wat gaat er gebeuren?
Samen zetten we ons in voor een ander. Dit kan betekenen met een groepje een klus uitvoeren bij iemand die dit zelf niet meer kan, een gezellige verwenmiddag verzorgen voor ouderen die wel eens in het zonnetje gezet mogen worden enz.

 

Wat is het doel hiervan?
Allereerst het stimuleren van het sociale netwerk. Op deze manier kun je bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan het verminderen van eenzaamheid. Daarnaast is het laagdrempelig vrijwilligerswerk en wordt de samenwerking tussen organisaties gestimuleerd. En natuurlijk help je ook heel praktisch een ander!

 

Inmiddels is er vanuit de burgerlijke gemeente een stuurgroep gevormd met vertegenwoordigers uit alle maatschappelijke groepen. Die inventariseert welke klussen er te doen zijn en welke vrijwilligers die kunnen gaan uitvoeren.

 

Wilt u ook de handen uit de mouwen steken voor een hulpklusje in de brede zin van het woord op zaterdag 9 maart 2019? U kunt zich opgeven door een van onze diakenen aan hun jasje te trekken. Zij verbinden u dan door met de organiserende stuurgroep.

Gebouw Irene of Dorpskerk huren?

Zoekt u een (tijdelijke) ruimte in Holten voor een bijeenkomst (tot 100 personen), vergaderlocatie of een klein feestje dan bent u van harte welkom in gebouw Irene aan de Boschkampsstraat. Gebouw Irene heeft een grote zaal voor ongeveer 100 personen en een aantal kleinere vergaderruimtes. Alles is doelmatig ingericht.

 

Bij elke huurmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van de volgende faciliteiten: horeca (koffie, thee, div. dranken, lunches), beamer en toneel. Alles zowel overdag als in de avond. Huurprijzen per arrangement (vanaf € 32,50 per dagdeel), maar ook voor langdurige overeenkomsten.

 

Ook kunt u bij passende evenementen de Dorpskerk afhuren. De Dorpskerk in Holten is een unieke locatie voor diverse optredens, voorstellingen en presentaties. Capaciteit 400-500 personen. Nieuw in 2014 is de modern ingerichte beameropstelling. In overleg met u worden prijzen, soort activiteit en mogelijkheden verder besproken.

 

Inlichtingen/afspraken:
Maandag, dinsdag: Kerkelijk Bureau N.H kerk, Boschkampsstraat 6, Holten. tel. 0548-361727 of mail naar: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Geef voor je kerk