Actueel-/Algemeen nieuws
Actueel- /Algemeen nieuws

Actueel nieuws

Themadienst

In de avonddienst van 22 september gaat Wim Beldman het onderwerp ‘Godsdienstonderwijs op de middelbare school’ belichten. Hij was jarenlang als docent godsdienst verbonden aan het Baudartius College in Zutphen. Middelbare scholieren waarmee hij werkte: met welke geloofsvragen en zinvragen leven ze, waar zoeken ze antwoorden? Welke mogelijkheden heeft de school om jongeren hierin te stimuleren? Wat missen leerlingen als ze die mogelijkheid niet krijgen, en wat levert het hun op als die er wel zijn? Is aandacht voor religie en zingevingsvragen belangrijk voor hun geestelijke gezondheid? M.a.w.: is godsdienstonderwijs op middelbare scholen belangrijk?

Vorming en Toerusting

Op zondag 29 september is de eerste activiteit van dit seizoen van de commissie Vorming en Toerusting Holten: Van simpele visserman tot ster in Rome! De carrière van Simon Petrus. Simon Bijl neemt ons mee in het leven van Petrus: Wat is er van deze visser terechtgekomen als apostel? Hoe komt het dat zijn graf in Rome te vinden is? De pausen in Rome claimen zijn opvolgers te zijn. Is dat terecht? Het hele verhaal wordt omlijst met muziek.

 

Simon Bijl: Verteller
Ineke Jekel-Vroegop: Fluit
Ria Bijl-Haverdings : Piano

 

Wanneer: 29 september
Waar: Dorpskerk Holten
Aanvang: 19.00
Entree: vrij, een gift voor koffie/thee wordt gewaardeerd

Open deurdienst

Op zondagavond 13 oktober is er in de Kandelaar een bijzondere samenkomst waarin oud-burgemeester Bort Koelewijn uit Kampen zal spreken. Deze viering ligt in het verlengde van de buitendiensten met de ‘preek van de leek’ die deze zomer op de Borkeld gehouden zijn en die veel belangstelling trokken. Koelewijn zal de hele viering verzorgen onder het thema Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Het koor Promise uit Zwolle zal medewerking verlenen. Daarin zingt ook onze oudplaatsgenoot Arianne Bronsvoort die vroeger in Campanella gezongen heeft. “Het lijkt mij erg leuk als ik in Holten met Promise een keer een kerkdienst mag komen opluisteren,” zegt ze. De viering begint om 19.00 uur en er zal aan het eind gecollecteerd worden voor de Open Deur. Van harte aanbevolen!

Nieuwe Alpha van start in Holten

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Alpha is een introductie in het christelijk geloof die ook in Holten wordt aangeboden. Wereldwijd hebben ruim 24 miljoen mensen in 169 landen een Alpha gevolgd.

 

In Holten gaat op dinsdag 17 september een Alpha van start. In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je dan als deelnemer wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover je kunt doorpraten in kleine gespreksgroepen.

 

De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven van 18.15 tot 21.00 uur in gebouw ‘Irene’, Boschkampsstraat 5, 7451 CG Holten. In Nederland hebben ruim 270.000 mensen een Alpha gevolgd. En hier in Holten doen alle geloofsgemeenschappen mee aan de organisatie van Alpha. Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent; je bent van harte welkom!

 

Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen. Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of meld je aan bij Evelyn Hulsman, 06 2392 3148; evelynhulsman@hotmail.com (bij voorkeur voor 15 september)
Alpha is interessant voor iedereen!!

 

Misschien denk je: ‘heel leuk, maar niet voor mij’. Dat kan. Maar Alpha kan juist heel goed zijn voor een collega op je werk, je buurman of een goede vriendin. Vraag haar of hem om te gaan of mee te komen (dan kom je samen). Er zijn ook uitnodigingsfolders beschikbaar.

Veiling en boekenmarkt 2019

Na het geweldige succes van vorig jaar (opbrengst € 20.000,-) organiseert de veilingcommissie van de Nederlands Hervormde Gemeente te Holten op zaterdag 5 oktober 2019 alweer de 23e veiling en boekenmarkt in en om het gebouw Irene. Het doel voor dit jaar is: “Onderhoud Dorpskerk"

 

Afgelopen jaar is er enorm geïnvesteerd in onze kerk. Mede dank zij uw hulp. Echter waren er ook tegenvallers en zijn er nog enkele kleine wensen. Op het liturgisch centrum moeten nog enkele dingen gedaan worden. Met de opbrengst van dit jaar hopen wij wat gaten te kunnen dichten. U helpt ons toch?

 

Voorbereiding
De voorbereiding voor de veiling en de boekenmarkt loopt al weer als een trein. Met name mooie veilinggoederen zijn altijd welkom. Meldt u zich a.u.b aan om ook eens "diensten" te schenken. Vorig jaar hadden wij o.a diner voor 4 pers., ochtend ramen wassen, met 3 dames een halve dag tuin opschonen, aanbieden van 1 week vakantiewoning, etc etc. Laat uw fantasie eens de vrije loop (aanbieden van hooibalen, aardappelen, eigen gemaakte artikelen): Wat kunt u (of meerdere pers.) een ander bieden? Bel (zie onder) of mail even naar kerkrentmeesters.holten@solcon.nl De lotenverkoop is al van start gegaan. Tientallen vrijwilligers gaan de komende weken “de wijk in” om 6.000 loten te verkopen. Stel hen niet teleur.

 

Boeken
Op donderdag 16 september kunt u weer uw boeken kwijt. Op deze dag kunt u d.m.v. de bekende folder (binnen de bebouwd kom) achter het raam aangeven of u boeken beschikbaar heeft. Dit jaar kunt u alleen boeken aanbieden. Goederen worden NIET meegenomen.

 

Noteer de datum alvast in uw agenda!

 

Inlichtingen:
  • Algemeen: Johan Veneklaas Slots tel: 0548-36 40 67
  • Goederen: Sietse Meinsma tel: 0548-36 36 37
  • Boekenmarkt: Jaap Bogaard: tel: 0548-36 23 98
  • Kleding: Mieneke Bosschers tel: 0548-36 46 77

 

Veiling en Boekenmarktcommissie

Algemeen nieuws

Israëlzondag

Op de eerste zondag in oktober geeft de Protestantse Kerk op een bijzondere manier uiting aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël. In De Kandelaar wordt op zondag 29 september a.s. hier al bij stilgestaan, omdat op 6 oktober er een Fonteindienst is en er ook de kennismakingszondag is in de Ring.

 

Waarom is er eigenlijk Israëlzondag?
In 1949 stelt de Hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er zijn drie motieven voor zo’n aparte markering in het kerkelijk jaar.Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de Kerk met Israël, gebed voor het volk Israël. In dienen, leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met het Joodse volk. Eerst stelde de hervormde synode voor om de Israëlzondag te laten vallen op de zondag vóór de Grote Verzoendag, maar vanaf 1950 is er een vaste zondag in het jaar: de eerste zondag in oktober.Omdat in die periode de gro-te feesten in het Jodendom vallen: Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag en Loofhutten. In 1984 wordt van gereformeerde zijde officieel de Israëlzondag ingesteld.

 

Vragen over de Israëlzondag
Vanaf het begin zijn er vragen.Komen we Israël niet elke zondag tegen in de liturgie: in het zingen van de Psalmen en de schriftlezingen en bovenal het besef dat zowel joden als christenen hun eenheid vinden in de God van Israël? En wat wordt er dan bedoeld met Israël? Velen denken bij Israël niet alleen of in eerste instantie aan de relatie met het volk Israël, maar aan de staat en aan het conflict tussen Joden en Palestijnen. Met alle vragen en met verschillende roepingen die kunnen botsen en schuren is het juist van belang rond de grote feesten in het Jodendom extra aandacht te geven aan de relatie met het Joodse volk.

 

Handreiking voor de Israëlzondag
De Protestantse Kerk biedt ieder jaar een handreiking aan om mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof te brengen en mede daardoor het begrip voor en gesprek met Joden te bevorderen. Centraal staan meestal de teksten uit het oecumenisch leesrooster, die worden belicht zowel vanuit het jodendom als vanuit het christendom. Soms worden alternatieve lezingen gevolgd. Verder biedt de handreiking onder meer suggesties voor de preek, exegetische notities, liturgisch materiaal en kindermateriaal.

Kerkendag 6 oktober

Op zondag 6 oktober wordt in en rond de grote Lebuinus in Deventer een Regio kerkendag gehouden. Het is voor het eerst dat een dergelijk evenement plaatsvindt. De dag wordt georganiseerd door de aangesloten ringgemeenten, waaronder ook Holten. Om 10.15 uur begint de viering waarna er een breed scala aan activiteiten is. De dag wordt afgesloten rond 14.30 uur.

 

Bij aankomst kunt u uw auto parkeren op de Worp en dan met het pontje over. Makkelijker is het om gewoon met de trein te komen, of ook op de fiets. Om de stroom van bezoekers enigszins te kunnen inschatten moet u zich wel opgeven door middel van een formulier dat in de kerken ligt. Dit is met het oog op de lunch en de deelname aan workshops, waarvan er wel twintig zijn: van een stadswandeling tot zelf een orgel in elkaar zetten! Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt ergens aan meedoen. Dit alles onder het centrale thema Ontmoeten en waarderen. Omdat het idee van een kerkendag opkwam nadat de preekroosters al waren opgesteld, staan er in Holten (jammer genoeg) al drie ochtenddiensten gepland: een Fonteindienst in de Kandelaar, een dienst in de Dorpskerk en op de kinderboerderij. Het is aan u om te kiezen, maar u mag ook een keertje hier overslaan om de kerkendag in Deventer te kunnen bezoeken.

 

U kunt zich HIER aanmelden voor de Regio kerkendag op 6 oktober 2019. of het aanmeldformulier HIER downloaden.

 

Wanneer: zondag 6 oktober
Waar: Lebuinuskerk in Deventer
Hoe laat: 10.15 tot 14.30

 

Wilt u als gastheer/gastvrouw de bezoekers opvangen en wegwijs maken? Er worden daarvoor nog gegadigden gezocht vanuit Holten. Meld u even bij ds. Roozenboom die u ook kan vertellen wat deze taak precies inhoudt.

Connect: zin in een zinvolle klus?

12 oktober is de doedag voor CONNECT. En als je mee wil doen? Graag! Hoe meer vrijwilligers er mee doen, hoe leuker! Samen met anderen pak je een zinvolle klus aan om mensen te helpen. Aan het begin van de middag ben je welkom voor een lunch en kun je jouw ervaringen delen met andere vrijwilligers. Meld je aan: alleen of met een groep (aanmelden kan tot half september)

 

Ontstaan van CONNECT
Maatschappelijk organisaties en kerken kijken hoe ze personen en groepen samen kunnen helpen. Daar is al een heel traject aan vooraf gegaan om vraag en aanbod bij elkaar te krijgen en goed te begeleiden. Als Dorpskerk en Kandelaar sluiten we hier graag bij aan. Dus wordt ook ‘connecter’!! Aanmelden kan op de startzondag of bij Gerrit Hulsman (Langstraat): gerrithulsman@hotmail.nl of bij Wim Stevens : wim.dikie@gmail.com of diaconie.hervormdholten@gmail.com

Gebouw Irene of Dorpskerk huren?

Zoekt u een (tijdelijke) ruimte in Holten voor een bijeenkomst (tot 100 personen), vergaderlocatie of een klein feestje dan bent u van harte welkom in gebouw Irene aan de Boschkampsstraat. Gebouw Irene heeft een grote zaal voor ongeveer 100 personen en een aantal kleinere vergaderruimtes. Alles is doelmatig ingericht.

 

Bij elke huurmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van de volgende faciliteiten: horeca (koffie, thee, div. dranken, lunches), beamer en toneel. Alles zowel overdag als in de avond. Huurprijzen per arrangement (vanaf € 35,00 per dagdeel), maar ook voor langdurige overeenkomsten.

 

Ook kunt u bij passende evenementen de Dorpskerk afhuren. De Dorpskerk in Holten is een unieke locatie voor diverse optredens, voorstellingen en presentaties. Capaciteit 400-500 personen. Nieuw in 2014 is de modern ingerichte beameropstelling. In overleg met u worden prijzen, soort activiteit en mogelijkheden verder besproken.

 

Inlichtingen/afspraken:
Maandag, dinsdag: Kerkelijk Bureau N.H kerk, Boschkampsstraat 6, Holten. tel. 0548-361727 of mail naar: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Geef voor je kerk