Voorkant art. HK/Radio 350
Voorkant art. HK /Radio 350

Kruisdragen

Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. Lucas 14:27. Niet iedereen heeft zijn eigen kruis. Alleen wie Jezus volgt, die heeft er één te dragen. Wie Jezus niet volgt, heeft natuurlijk ook zo zijn eigen problemen, maar die kan in elk geval dat kruis van de navolging van zich afschudden. Ziekten en tegenslagen heeft iedereen te verduren, maar wie Jezus volgt, heeft bovendien nog eens een kruis te dragen. Wat dat dan is, dat kruis? Dat is altijd een vorm van opoffering, van zelfverloochening, om Jezus’ wil.

 

Jezus is degene die de zonden van de wereld droeg. Maar als je Jezus volgt, draag je ook een beetje de zonden van de wereld met je mee, de last van andermans zorgen. Draag elkanders lasten. En dat kan lastig zijn! Maar je doet het, om Jezus’ wil. Je doet het omdat Hij jouw kruis gedragen heeft: al je zonden, al je gebreken. Hij nam jouw hele leven op zijn schouders. En daarom kan jouw kruis nooit zwaarder zijn dan dat van Hem… We leven hier in het westen in een consumentencultuur. We streven naar een gelukkig leven en willen het bereikte en nagestreefde geluk met alle mogelijke middelen bewaren.

 

Christenen zijn hier geen uitzondering op. Moderne manieren van doen spreken ons aan en we voelen al snel een lichte irritatie bij de woorden ‘kruisdragen’ en ‘offer’. In preken worden die woorden misschien nog regelmatig gebruikt, maar in de praktijk gebruiken wij ze liever niet. Het christelijk geloof zetten we liever neer als iets vrolijks en blijmoedigs. Onze kaarten zetten we op een voorspoedig heden. En toch….. Jezus zegt met de radicaliteit die Hem zo eigen is: ‘Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn’. En in Korintiërs staat: ‘Wees niet op uzelf gericht maar op de ander’. Kruisdragen zoals hier bedoeld, slaat op het navolgen van Christus; de gehoorzaamheid aan Gods geboden, ondanks krachtige tegenstand. Waar vind ik dat dan in de Bijbel? Lees maar eens de voor velen bekende ‘Bergrede’ van Jezus. Daar staat zelfs acht keer dat je gelukkig zult zijn als je dat kruis van navolging van Jezus op je neemt! Wij hebben vaak moeite met het blijmoedig kruisdragen. Heeft dit niet te maken met de moeite om de belofte van de opstanding te laten uitwerken in ons dagelijks leven? Wie die belofte wel serieus neemt, zal het aandurven zijn kruis te dragen. Wie daarentegen de opstanding alleen in dit leven zoekt, zal lijden ontlopen en zijn geloof verliezen. Schud het kruis van navolging niet van u af, u zou daardoor het geluk, zoals in de ‘Bergrede’ staat kunnen ontlopen. Gelukkig zijn zij die Hem navolgen;

 

‘Want voor hen is het koninkrijk van de hemel’.

 

Henk Hulsman

Radio 350

Uitzendingen
De laatste twee uitzendingen van dit jaar die de werkgroep Kerkradio 350 Holten verzorgt, staan gepland voor 25 november en 23 december a.s.. De rechtstreekse uitzending van de dienst op 25 november komt vanuit de Kandelaar, op 23 december vanuit de Dorpskerk.
De uitzendingen zijn van 9.00 tot 12.00 uur, met daarin om 9.30 uur de rechtstreekse kerkdienst en van 11.00 tot 12.00 uur het verzoekprogramma.

 

Verzoekjes
Aan de onderstaande contactpersonen kunt u telefonisch verzoekjes doorgeven:
Dini Oonk, 0548 - 36 30 62
Bert Tromop, 0548 - 36 20 63.

 

Alle kerkelijke uitzendingen op Radio 350:

 

 

Kerkradio Algemeen
Indien u graag een aansluiting op de kerkradio wilt hebben, of als er problemen zijn met de bestaande aansluiting, dan kunnen zij die aangesloten zijn op het kerkradionet van de Dorpskerk contact opnemen met Jannie Oolbekkink, tel. 0548 – 36 21 65 of 06 – 17 54 70 45 en wie aangesloten is op het kerkradionet van de Kandelaar kan met Johan Bosschers, tel. 0548 – 36 23 86.
Geef voor je kerk