Voorkant art. HK/Radio 350
Voorkant art. HK /Radio 350

Niet alles wat gebeurt is Gods wil

Met deze uitspraak stellen we een belangrijk thema aan de orde. Immers, als we kijken naar de geschiedenis van Israël lezen we regelmatig in de Bijbel dat er iets gebeurt, wat niet goed is in de ogen des Heren. Dat geeft al te denken. Daaruit kun je afleiden, dat niet alles wat er gebeurt overeenkomstig is met Gods wil. “Alles gebeurt volgens Gods wil” is te kort door de bocht. Kun je geloven dat niets gebeurt zonder dat God zijn liefdevolle aanwezigheid laat merken? Het is daarbij goed om eens de Bijbel te pakken en te lezen uit Psalm 23, waar staat: “Ik vrees geen kwaad want Gij bent bij mij!” “Alles wat gebeurt, is Gods wil” – dat is een anders geloven. Zo van; aan de gebeurtenissen aflezen wat God wil en dan berustend zeggen: “God wil het”. Dat is iets anders dan de Bijbel laat weten. Aan Gods liefde aflezen, wat Hij wil en aan Christus’ komst aflezen wat God wil - dat is de boodschap van de Bijbel! Veel van wat er gebeurt, roept om Gods genade en vergeving - dat is christelijk geloof.

 

Wij mogen met deze verschillen in geloof en interpretatie leven en denken: het is niet allemaal hetzelfde. Niet dat ‘wij’ beter zouden zijn dan ‘zij’, wij geloven anders! Denk daarbij ook eens aan de gewoonte om D.V. te gebruiken - Deo Volente, zo de HEERE wil. Dat komt van Jacobus 4: 13-15. Met deze bijbelwoorden van Jacobus kom je in de buurt van de gedachte: ‘wat gebeurt is Gods wil’. Toch is het precies het omgekeerde! Je kunt plannen maken wat je wil, maar je weet niet eens of je de dag van morgen of van volgende week of volgend jaar bereiken zult! Jacobus geeft aan: je kunt alleen plannen maken als

 

God je daartoe de mogelijkheid geeft. Dat is precies het hele leven: groei, ademen, gezond zijn, eten en drinken, werken, dienen en helpen. Leven als gunst, als genade, dat bedoelt Jacobus. De genade en vergeving van God leren ons dat we niet op alle slakken zout hoeven te leggen. De genade en vergeving van God leren ons dat we niet als een bok op de haverkist hoeven te springen. We moeten behulpzaam en hartelijk zijn.

 

Het leert ons dat we niet van de hoogste toren hoeven te blazen! Vergeving slaat een andere toon aan, namelijk die van elkaar respecteren en aanvaarden, omdat God ons aanvaarden wil en laten opgroeien met de klank van een rank van de wijnstok die Christus is. In Romeinen 8 komt naar voren hoe goed de Heilige Geest is, die Geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Dat wat er ook gebeurt, God zijn band met ons niet verbreekt. God wil ons door zijn Geest aanmoedigen om heilzaam bezig te zijn en vergevingsgezind. Bid er maar om.

 

Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend hoe ik U dienen kan.

 

Henk Hulsman

Radio 350

Uitzendingen
De volgende twee uitzendingen die de werkgroep Kerkradio 350 Holten verzorgt, staan gepland voor 29 juli en 26 augustus a.s..De rechtstreekse uitzendingen van beide gezamenlijke diensten, dus van zowel 29 juli als 26 augustus komen vanuit de Dorpskerk.
De uitzendingen zijn van 9.00 tot 12.00 uur, met daarin om 9.30 uur de rechtstreekse kerkdienst en van 11.00 tot 12.00 uur het verzoekprogramma.

 

Verzoekjes
Aan de onderstaande contactpersonen kunt u telefonisch verzoekjes doorgeven:
Dini Oonk, 0548 - 36 30 62
Bert Tromop, 0548 - 36 20 63.

 

Alle kerkelijke uitzendingen op Radio 350:

 

 

Kerkradio Algemeen
Indien u graag een aansluiting op de kerkradio wilt hebben, of als er problemen zijn met de bestaande aansluiting, dan kunnen zij die aangesloten zijn op het kerkradionet van de Dorpskerk contact opnemen met Gerry Vorkink, tel. 06 31 79 04 68 en wie aangesloten is op het kerkradionet van de Kandelaar kan met Johan Bosschers, tel. 0548 – 36 23 86.
Geloof in het leven