Voorkant art. HK/Radio 350
Voorkant art. HK /Radio 350

Licht voor de wereld

De stille week. Zo noemen we de week voor Pasen, de week waarin u dit exemplaar van het Kerknieuws in uw brievenbus hebt gevonden. Een week waarin we de laat-ste dagen van het leven van Jezus gedenken. Met hoogtepunten voor ons, zoals het Avondmaal op Witte Donderdag, waarin we met elkaar brood en wijn mogen delen, en dieptepunten, de lijdensweg en natuurlijk het sterven van Christus, die we op Goede Vrijdag herdenken. Alles leidt uiteindelijk naar het grote feest. Als al het licht gedoofd lijkt, blijkt de duisternis op Stille Zaterdag gelukkig toch niet het laatste woord te hebben. Jezus staat op Paasmorgen op uit de dood, Hij toont zich aan Zijn leerlingen, en Hij bevestigt dat Hij inderdaad onze redder zal zijn.

 

Tijdens Witte Donderdag, als de leerlingen samen met Jezus voor de laatste keer eten, stelt één van die leerlingen een vraag aan Jezus, die wij onszelf, zeker in een tijd waarin de plek van de kerk in onze samenleving niet meer vanzelfsprekend is, ook gemakkelijk kunnen stel-len: Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer? (Johannes 22:14) Ja… Waarom heeft Jezus niet aan de hele wereld overduidelijk en ondubbelzinnig laten zien dat Hij de Messias is? Waarom heeft Jezus zich niet met zijn goddelijke krachten verzet tegen de Romeinse soldaten? Of: waarom heeft Jezus zich niet aan nog veel meer mensen getoond na zijn overlijden, maar alleen maar aan dat kleine groepje van zijn trouwste leerlingen?

 

Dat is een vraag die we eigenlijk nog veel vaker kunnen stellen. Niet alleen hier, maar bij alle verhalen waarin God zich laat zien in onze wereld. Waarom heeft hij zich, aan het begin van de Bijbel, alleen aan Abraham laten zien, en niet meteen aan alle machthebbers hier op aarde? Waarom aan de profeten, maar niet aan de rest van het Joodse volk? Het blijkt bij God te horen, dat Hij vooral in stilte handelt. Onopvallend, zonder dat veel mensen het merken. Dat Hij zacht aanklopt aan de deur van ons hart en zich langzaam laat zien wanneer wij voor Hem opendoen. Dit is juist hoe God werkt. Niet overweldigend, met groot vertoon van macht, maar ons altijd de vrijheid gevend. We krijgen alle ruimte van God, om zelf een keuze te maken. Om ons inderdaad in vrijheid te richten op dit licht, onze ogen en ons hart te openen, en zo Gods liefde te ontvangen.

 

Maar als we dit kleine Goddelijke lichtje dan toelaten, blijkt het toch groter te zijn dan we dachten. En zo gaat dit licht van Jezus al eeuwen de wereld rond, het dooft niet, maar blijft schijnen. Het blijft mensen inspireren, ons geloof schenken en gemeenschappen opbouwen. Gods licht blijft een weg vinden. Vaak klein en onopvallend, maar wel aanwezig. En wanneer wij met elkaar naar deze verhalen blijven luisteren, ze blijven delen, ons hart openen voor de tekenen waarmee God zichzelf telkens weer op nieuwe manieren zichtbaar maakt, dan mogen we elke keer opnieuw tot de conclusie komen: Jezus is waarlijk opgestaan.

 

ds. Mark van Sandijk

Radio 350

Uitzendingen
De volgende twee uitzendingen die de werkgroep Kerkradio 350 Holten verzorgt, staan gepland voor 28 april en 26 mei.
De rechtstreekse uitzending van de kerkdienst komt op 28 april vanuit de Dorpskerk en op 26 mei vanuit de Kandelaar.

 

De uitzendingen zijn van 9.00 tot 12.00 uur, met daarin om 9.30 uur de rechtstreekse kerkdienst en van 11.00 tot 12.00 uur het verzoekprogramma.

 

Verzoekjes
Aan de onderstaande contactpersonen kunt u telefonisch verzoekjes doorgeven:
Dini Oonk, 0548 - 36 30 62
Bert Tromop, 0548 - 36 20 63.

 

Alle kerkelijke uitzendingen op Radio 350:

 

 

Kerkradio Algemeen
Indien u graag een aansluiting op de kerkradio wilt hebben, of als er problemen zijn met de bestaande aansluiting, dan kunnen zij die aangesloten zijn op het kerkradionet van de Dorpskerk contact opnemen met Jannie Oolbekkink, tel. 0548 – 36 21 65 of 06 – 17 54 70 45 en wie aangesloten is op het kerkradionet van de Kandelaar kan met Johan Bosschers, tel. 0548 – 36 23 86.
Geef voor je kerk