Voorkant art. HK/Radio 350
Voorkant art. HK /Radio 350

TE VEEL VAN DE GEEST, KAN DAT OOK?

Met Pinksteren in zicht denken we na over het werk van de Geest vandaag. En dan lijkt deze vraag wat vreemd. Het antwoord ligt voor de hand: kun je te veel van de Geest hebben? Nee, natuurlijk niet! We mochten wensen dat we ‘te veel’ van de Geest zouden hebben! Of valt er toch wat af te dingen op dit antwoord?

 

Uit het bericht van Handelingen 2 krijgen we de indruk dat het haast te veel is: de Geest komt als een storm, als een vuur naar beneden. Het is allemaal overweldigend. De leerlingen worden min of meer overrompeld en door de Geest in bezit genomen. Het doet tamelijk heftig aan en dat blijkt ook uit de reacties van de omstanders. Later lijkt het leven van de gemeente in de Geest te normaliseren. Er is wel ruimte voor spontane uitingen, vooral in Korinthe, maar er ontstaan ook ambten en andere vaste structuren. En ook ons kerkelijk leven heeft een regelmatig en voorspelbaar verloop. Daar zijn we mee vertrouwd en aan gehecht.

 

Want laten we eerlijk zijn: we huiveren wel voor een ‘teveel van de Geest’. Wanneer bijvoorbeeld iemand tijdens een dienst z’n hand opsteekt tot lof van de Heer, dan is de reactie al gauw: ‘doe maar gewoon…’ Laat staan dat er iemand opstaat en een profetische boodschap doorgeeft, dan weten we helemaal niet meer wat we daarmee aan moeten. Toch kwamen dit soort dingen dikwijls voor in een eredienst van de vroege kerk. We moeten daarom oppassen dat we niet te gauw ‘pneumafobisch’ reageren, dat we het allemaal willen houden zoals het nu is. De Geest betekent beweging, kráchtige beweging, veranderende beweging. De Geest heeft niet zo veel met een statisch gemeenteleven. Ja, ‘pneumafobie’ – vrees voor de Geest - is een ernstige aandoening waar veel gemeenten mee te kampen hebben. Waar je wél een ‘te veel’ van kunt hebben is te veel van de eigen geest. Een te veel van je ‘ik’. En binnen de kerk kan dit zich manifesteren als clubjesgeest, kerkjesgeest, modaliteitsgeest. Dat staat op gespannen voet met het werk van de Geest. Daar breekt de Geest dan ook dwars doorheen. Ook in het Handelingenverhaal is Hij grens doorbrekend en grensoverschrijdend.

 

De Geest wil wat met ons. Je zou het in één woord kunnen noemen: verruimen. De Geest wil ons in de ruimte van God zetten. Dat is een ruimte met veel dimensies. Daar valt genoeg te beleven! De Geest mag dus best wel een beetje uit de fles (van Pasen) komen. Daar moeten we niet te huiverig voor zijn.

 

S.M. Roozenboom

Radio 350

Uitzendingen
De volgende twee uitzendingen die de werkgroep Kerkradio 350 Holten verzorgt, staan gepland voor 27 mei en 24 juni a.s. De rechtstreekse uitzending van de kerkdienst komt op 27 mei vanuit de Kandelaar en op 24 juni vanuit de Dorpskerk.
De uitzendingen zijn van 9.00 tot 12.00 uur, met daarin om 9.30 uur de rechtstreekse kerkdienst en van 11.00 tot 12.00 uur het verzoekprogramma.

 

Verzoekjes
Aan de onderstaande contactpersonen kunt u telefonisch verzoekjes doorgeven:
Dini Oonk, 0548 - 36 30 62
Bert Tromop, 0548 - 36 20 63.

 

Alle kerkelijke uitzendingen op Radio 350:

 

 

Na jarenlang te hebben uitgezonden op de 92.3 MHz en analoog via Ziggo (104.1 MHz) is de verbinding op 23 februari met onze vaste luisteraars van Radio 350 via deze frequenties helaas verbroken. Wij gaan er vanuit dat we binnen niet al te lange tijd weer terug zijn in de ether en analoog via de kabel van Ziggo.

 

In de tussentijd kunt u Radio 350 in de hele gemeente Rijssen-Holten beluisteren via:
  1. de kabel van Ziggo digitaal op kanaal 923,
  2. via glasvezel van Telfort (zwarte afstandsbediening), Solcon, Vodafone en Fiber op 104.6 MHz (analoog)/Kanaal 3004 (digitaal)/Kanaal 835 (dvb-c),
  3. via KPN, XS4ALL en Telfort (witte afstandsbediening) op kanaal 1054
  4. op Tele 2 via menu “Lokale R-TV”.
En natuurlijk via de website www.radio350.nl

 

Kerkradio Algemeen
Indien u graag een aansluiting op de kerkradio wilt hebben, of als er problemen zijn met de bestaande aansluiting, dan kunnen zij die aangesloten zijn op het kerkradionet van de Dorpskerk contact opnemen met Gerry Vorkink, tel. 06 31 79 04 68 en wie aangesloten is op het kerkradionet van de Kandelaar kan met Johan Bosschers, tel. 0548 – 36 23 86.
Geloof in het leven