Voorkant art. HK/Radio 350
Voorkant art. HK /Radio 350

Het kind dat verbindt

Het lijkt wel of verdeeldheid en het uiteengaan van meningen kenmerkend is voor deze tijd. Hebben we net de polarisatie in de Zwarte Piet-discussie meegemaakt, onlangs zijn de onderhandelingen over ons pensioen gesprongen. Het is gewoon een wonder als je het een keer eens bent met elkaar! Het kan heftig toegaan wanneer je het onder elkaar hebt over migranten en vluchtelingen, over Europa, de Brexit en noem maar op.

 

Maar Kerst verbroedert en brengt samen! Een verademing is dat. Het Kind van Bethlehem verbindt alles op aarde. Het verbindt mensen, rangen en standen, jong en oud, mens en dier. Rond de kribbe staan eenvoudige herders naast geleerde wijzen uit het oosten. Met Jozef en Maria zijn man en vrouw verenigd (dus genderneutraal is het kerstfeest nog niet echt). En de schapen, os en ezel zijn ook van de partij.

 

Het Kind verbindt ook hemel en aarde. Hoog aan de hemel klinkt het lied over Gods welbehagen in mensen. En engelen wieken heen en weer om de boodschap ‘Er is een Kindeke geboren op aard’ over te brengen. Het evangelie breekt door alle sferen en levensdimensies heen en verbindt die. Als dat zo is mogen we dit laten zien bij onze kerstvieringen! Dan komen we als dorpsgemeenschap en ook als buurtschap bij elkaar om het te vieren, in de kerk of in het Trefpunt en Bethanië. Het nieuwe leven in dit Kind, in al z’n kwetsbaarheid, werkt verbindend. Dit verbindende ontstaat rond een open Bijbel, waar de bladzij van het kerstverhaal wordt opgeslagen. Dus het verhaal moet wel klinken. Van kerstwoorden uit Lukas 2 gaat een verbindende gedachte uit, een samenbrengende kracht. We ontmoeten elkaar in een nieuwe ruimte van vrede. Laten we daar even van genieten en ons aan opladen in de dagen die komen.

 

‘Even’ van genieten? Ja… toch wel. Kerst verbindt ‘even’ helaas. Dat zien we ook in het kerstverhaal. Het Kind roept verdeeldheid op zodra het de kribbe uit komt. Het bewerkt een scheiding der geesten. Romeinse soldaten rukken pal na kerst uit op jacht naar dit Kind. Als het zelf volwassen is, zegt Hij: Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar verdeeldheid… (Luc. 12:51). Dat heeft alles te maken met zijn Persoon en zijn boodschap. Hij stelt je voor een ingrijpende keus.

 

Maar met kerst ligt dat nog niet zo scherp. De vreugde en de eenheid overheersen - even. Laten we de tijd nemen om dit ‘even’ van kerst te beleven. En als het kan zo ver mogelijk op te rekken en door te laten werken in de alledaagse verhoudingen in ons dorp. Bij de kribbe zwijgen de wapens. Rond de kribbe hangt een vredige stilte. En boven de kribbe straalt een helend Licht waar ieder zich in kan koesteren.

 

S.M. Roozenboom

Radio 350

Uitzendingen
De laatste twee van dit jaar die de werkgroep Kerkradio 350 Holten verzorgt, staat gepland voor 23 december a.s.. In het nieuwe jaar 2019 dus is de eerste uitzending op 20 januari.

 

De rechtstreekse uitzending van de dienst op 23 december vanuit de Dorpskerk, op 20 januari vanuit de Kandelaar .

 

De uitzendingen zijn van 9.00 tot 12.00 uur, met daarin om 9.30 uur de rechtstreekse kerkdienst en van 11.00 tot 12.00 uur het verzoekprogramma.

 

Verzoekjes
Aan de onderstaande contactpersonen kunt u telefonisch verzoekjes doorgeven:
Dini Oonk, 0548 - 36 30 62
Bert Tromop, 0548 - 36 20 63.

 

Alle kerkelijke uitzendingen op Radio 350:

 

 

Kerkradio Algemeen
Indien u graag een aansluiting op de kerkradio wilt hebben, of als er problemen zijn met de bestaande aansluiting, dan kunnen zij die aangesloten zijn op het kerkradionet van de Dorpskerk contact opnemen met Jannie Oolbekkink, tel. 0548 – 36 21 65 of 06 – 17 54 70 45 en wie aangesloten is op het kerkradionet van de Kandelaar kan met Johan Bosschers, tel. 0548 – 36 23 86.
Geef voor je kerk