Voorkant art. HK/Radio 350
Voorkant art. HK /Radio 350

Laat een ander het doen!

Het onze vader geldt als een icoon van het christendom. Het is immers het gebed dat Jezus zelf gebeden heeft en doorgegeven aan zijn leerlingen. Het wordt wel ‘het volmaakte gebed’ genoemd, omdat het wezenlijke van het leven erin verwoord wordt. Alles zit erin, alle grote levensthema’s. Verticaal: God als Vader, zijn Rijk, zijn wil – en horizontaal: ons brood, onze schuld, onze verzoeking. Geen wonder dat het gebeden wordt wanneer het erom spant: in ziekenhuizen en op slagvelden, in grenssituaties wanneer de dood in zicht komt.

 

Het is in wezen een eenvoudig gebed: een kind kan het opzeggen. En het is makkelijk uit het hoofd te leren. Toch is het ook een moeilijk gebed. En dat komt omdat er een harde noot (nood) in zit. De vijfde bede luidt namelijk: “vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.” Ik ontmoet wel eens mensen die zeggen: “dit kan ik niet over mijn lippen krijgen. Mij is namelijk onrecht aangedaan door iemand en dat is nooit opgelost. Ik kán dit gewoon niet bidden. Die ene regel is als een berg waar ik niet overheen kan kijken. Het is een onoverkomelijke hindernis.” Tja, wat moet je dan nog met het onze vader? Moet je het dan maar loslaten, als zijnde niet op jou van toepassing?

 

Een zieke vroeg een keer: “wilt ú het met mij bidden? Ik heb er zelf moeite mee, maar ik wil toch dat het gebeurt. En als ú het doet, is het ook goed.” Deze vrouw voelde zich niet echt kerkelijk, maar verwoordde toch een fundamentele christelijke gedachte, namelijk die van de plaatsvervanging en van het sámen bidden. En ze voelde dat het Onze Vader toch wel een belangrijk gebed is. Het is je vaarbewijs naar de Overkant.

 

Daarom: bid het Onze Vader. Het reikt over het hele leven heen. En als je er zelf moeite mee hebt, laat een ander het dan doen: met jou of in jouw plaats. Je zult je erdoor gezegend voelen.

 

S.M. Roozenboom

Radio 350

Uitzendingen
De volgende twee uitzendingen die de werkgroep Kerkra-dio 350 Holten verzorgt, staan gepland voor 25 maart en 29 april a.s..
De rechtstreekse uitzending van de kerkdienst komt op 25 maart vanuit de Kandelaar en op 29 april vanuit de Dorpskerk.
De uitzendingen zijn van 9.00 tot 12.00 uur, met daarin om 9.30 uur de rechtstreekse kerkdienst en van 11.00 tot 12.00 uur het verzoekprogramma.

 

Verzoekjes
Aan de onderstaande contactpersonen kunt u telefonisch verzoekjes doorgeven:
Dini Oonk, 0548 - 36 30 62
Bert Tromop, 0548 - 36 20 63.

 

Alle kerkelijke uitzendingen op Radio 350:

 

 

Kerkradio Algemeen
Indien u graag een aansluiting op de kerkradio wilt hebben, of als er problemen zijn met de bestaande aansluiting, dan kunnen zij die aangesloten zijn op het kerkradionet van de Dorpskerk contact opnemen met Gerry Vorkink, tel. 06 31 79 04 68 en wie aangesloten is op het kerkradionet van de Kandelaar kan met Johan Bosschers, tel. 0548 – 36 23 86.
Geef voor je kerk