Voorkant art. HK/Radio 350
Voorkant art. HK /Radio 350

Voorkant artikel HK

Anno Domini 2018 (n.a.v. Openbaring 1:17 en 18)

 

isschien hebt u tijdens een stadswandeling op de voorgevel van een huis wel eens zien staan Anno Domini 1750 of 1813. Dan weet je dat het huis in 1750 of 1813 is gebouwd. Maar waarom staat er dan voor Anno Domini? Dat betekent: in het jaar van de Heer. Waarom liet de bouwer van het huis die woorden er op plaatsen? Dat wordt ons misschien duidelijk n.a.v. Openbaring 1.

 

We hebben pas geleden weer het Kerstfeest gevierd, het feest van Christus geboorte in Bethlehem, eeuwen geleden. Engelen zongen toen in de velden bij Bethlehem: ʺEre zij God en vrede op aarde.ʺ En wij hebben het weer blij mee gezongen. Wij geloven dat door dit hemels kind er vrede op aarde zal komen! Nu zijn we alweer een paar weken in het nieuwe jaar 2018, in de werkelijkheid van alledag. Wat is er over van de vrede waarover we hebben gezongen? We leven in een harde, egoïstische wereld, waarin weinig mensen in West- Europa meer in God en in Jezus Christus, de Verlosser, geloven. Er is angst voor terroristische aanslagen, angst voor een nucleaire oorlog tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Er zijn duizenden mensen op de vlucht en in onze tijd worden er meer christenen vervolgd dan ooit! Wanneer komt dat Vrederijk op aarde, dat Jezus heeft beloofd?

 

Met die vraag worstelde de oude apostel Johannes ook. Hij was naar het eilandje Patmos in de Middellandse Zee verbannen, omdat hij de mensen over Jezus, de Verlosser voor heel de wereld had verteld. De Christenen op het vaste land werden door de Romeinen zwaar vervolgd. Velen werden gedood! Wat zou er van de jonge christelijke kerk overblijven, zo heeft hij zich waarschijnlijk afgevraagd. Maar toen kreeg Johannes op een zondag een verschijning van de levende Heiland. Johannes viel als dood aan zijn voeten, zo indrukwekkend was Jezus’ verschijning! Maar de machtige Heer legde Zijn hand op Johannes. Om stil van te worden…Hij die ver is, is nabij! De Heer Jezus in de hemel zag Johannes in zijn eenzaamheid en nood. Hij sprak: ʺWees niet bang! Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de levende! Ik was dood, maar nu leef Ik tot in eeuwigheid.ʺ Hij is de eerste en de laatste. D.w.z. dat Hij de Schepper van de aarde is, maar ook de Voltooier. Maar eerst moet aan alle mensen de boodschap worden gebracht, die engelen aan de herders brachten: “U is heden de Redder voor heel de wereld geboren.” Neem Hem als de Heiland aan. Dat geldt ook voor onze tijd! Dan zàl Gods Koninkrijk van vrede en gerechtigheid op aarde komen. Johannes zag aan het slot van zijn visioen het Nieuw Jeruzalem op aarde neerdalen, een hemel op aarde! Al is er zonde in Gods mooie schepping gekomen, en al wordt er nog veel kwaad op aarde gedaan, waaronder Johannes en ook wij te lijden hebben, toch heeft de Heer Jezus alle macht. Hij zit op de machtigste plaats in het heelal, aan Gods rechter hand!

 

Anno Domini 2018. Dat is een belijdenis, nl. dat wij geloven dat Jezus Christus Heer is, ook in 2018 over heel de wereld, ook over ons leven! Dat wij in alle situaties in dit jaar op Hem zullen vertrouwen, want Hij die ver is, is ook ons persoonlijk nabij! Ik wens u allen een gezegend 2018 toe.

 

Harm Nolles

Radio 350

Wij willen als Werkgroep Kerkradio 350 Holten ons weer eens even aan u voorstellen. Techniek: Reijer Dorresteijn, Hans Heuver en Jan Verboom.

 

Presentatie: Jan Willem Manenschijn, Betty Veldhuis, Janny Rietman, Ria Tromop en Annie Rensen. Een fijne groep die al jaren met veel enthousiasme elke maand een mooi programma samenstelt.

 

Het aanbod aan verzoeken varieert enorm. Wij zouden het leuk vinden om er meer te ontvangen, dat maakt het programma wat levendiger en het is fijn om te weten wat u leuk vindt om te horen en de verzoekjes worden altijd erg gewaardeerd.

 

De aanvraagformulieren en de bussen waar ze in gedeponeerd kunnen worden hangen in de Kandelaar, de Dorpskerk en in de hal van het woon- en zorgcentrum de “Diessenplas”. Telefonisch kan een aanvraag gedaan worden bij: Dini Oonk, 0548 - 36 30 62 en/of Bert Tromop, 0548 - 36 20 63. Of tijdens de uitzending: 0548 - 68 10 10

 

Wij hopen dat u zo weer helemaal op de hoogte bent en zien uw verzoek graag tegemoet.

 

Een hartelijke groet,
Werkgroep Kerkradio 350 Holten

 

De volgende twee uitzendingen die de werkgroep Kerkradio 350 Holten verzorgt, staan gepland voor 21 januari en 25 februari a.s.. De rechtstreekse uitzending van de kerkdienst komt op 21 januari vanuit de Kandelaar en op 25 februari vanuit de Dorpskerk.

 

De uitzendingen zijn van 9.00 tot 12.00 uur, met daarin om 9.30 de rechtstreekse kerkdienst en van 11.00 tot 12.00 uur het verzoekprogramma.

 

Geef voor je kerk