Voorkant art. HK/Radio 350
Voorkant art. HK /Radio 350

Door de kalende takken heen

’t Is weer voorbij die mooie zomer, zong Gerard Cox destijds. En we hebben er allemaal van kunnen genie-ten. Maar nu verloopt het getij en zijn we in de herfsttijd aangeland. Het licht wordt doffer, de kleuren fletser, de bladeren gaan vallen. De zomertijd loopt op z’n eind. De wind kan gaan opsteken en de regen gaan kletteren. We trekken de (regen)jassen weer aan.

 

Ons geloof reageert op de wisseling van de seizoenen en op de veranderingen in de natuur. Het is ‘een bewegelijk ding’, zei Luther al. Dat is van oude tijden zo geweest, in alle culturen. Hoe beleven we dat in Salland? Wat typeert een ‘herfstgeloof’? Ik wil een paar aspecten uit mijn overpeinzingen met u delen. Voordat het herfst wordt gaan we nog één keer uit ons dak. We hebben weer een spetterend Keunefeest achter de rug. Het lijkt al weer lang geleden. Het hele dorp loopt dan uit en het gaat uitbundig toe. Alle omringende dorpen beleven dat zo in de tentfeesten van de laatste zomerweken, vlak voor de meteorologische datum van 21 september. Dan moet het nog even nog één keer voluit!

 

De herfst is ook de oogsttijd. De maishakselaars schuiven met veel geweld over het land en dat gaat dag en nacht door. Het is ook een imposant gezicht. We worden ondanks de droogte toch weer herinnerd aan de volheid die het veld kan opleveren aan vruchten en gewassen. Dat mag ons dankbaar stemmen.

 

Sta eens even stil bij de overvloed en wat je allemaal hebt gekregen! Bij alle inspanningen van ons werk belijden we: we eten uit de hand van God. Dit oerbesef van afhankelijkheid houden we vast in de oogstdiensten in het dorp en in de buurtschappen. Dat willen we de kinderen ook meegeven. Daar is ook het gevoel van ouder worden en meegaan in het rad van de tijd. Dit rad is niet te stoppen. Je gaat gewoon mee of je wilt of niet. Dit gegeven kan ons somber stemmen. Want dat betekent: je gaat mee in het verval en dat merken we aan lichaam en geest. We kijken niet alleen naar de bladeren die neerfladderen van de bomen, we zíjn het zelf ook! Dat is een verontrustend gevoel diep van binnen.

 

We staan stil bij onze vergankelijkheid en zien de schaduw van de dood. November is de maand van allerheiligen en allerzielen, van de gedachtenis van de doden. We zijn nu nog levende mensen en wórden de mensen van voorbij. Dit perspectief maakt ons ingetogen en doet ons tot inkeer komen. We verstillen in onszelf. Maar dat hoeft ons niet gelaten te maken of terneergeslagen. Hoor wat Hans Bouma ons op het hart drukt, wanneer ‘herfstgevoelens’ de overhand in ons dreigen te krijgen:

 

Vroeg of laat moet ik verdwijnen – Ik weet het tenslotte ben ik een sterveling – een komende en gaande man – Ik zal er nooit aan wennen – alles breekt af – Maar ik heb er vrede mee God – als datgene wat wij samen hebben – maar gewoon doorgaat.

 

S.M. Roozenboom

Radio 350

Uitzendingen
De volgende uitzendingen die de werkgroep Kerkradio 350 Holten verzorgt, staan gepland op 27 oktober en 17 november a.s. De rechtstreekse uitzending van de kerkdienst komt op 27 oktober vanuit de Kandelaar en op 17 november vanuit de Dorpskerk.

 

De uitzendingen zijn van 9.00 tot 12.00 uur, met daarin om 9.30 uur de rechtstreekse kerkdienst en van 11.00 tot 12.00 uur het verzoekprogramma.

 

Verzoekjes
Aan de onderstaande contactpersonen kunt u telefonisch verzoekjes doorgeven:
Dini Oonk, 0548 - 36 30 62
Bert Tromop, 0548 - 36 20 63.

 

Alle kerkelijke uitzendingen op Radio 350:

 

 

Ontvangst
Radio 350 is nu ook weer te ontvangen via de ether op de FM-band, op de frequentie 92.3 MHz. Misschien nog niet in heel Holten, maar wel voor het grootste gedeelte. Verder kunt u Radio 350 in de hele gemeente Rijssen-Holten beluisteren via de radio: Of via de TV:

 

Kerkradio Algemeen
Indien u graag een aansluiting op de kerkradio wilt hebben, of als er problemen zijn met de bestaande aansluiting, dan kunnen zij die aangesloten zijn op het kerkradionet van de Dorpskerk contact opnemen met Jannie Oolbekkink, tel. 0548 – 36 21 65 of 06 – 17 54 70 45 en wie aangesloten is op het kerkradionet van de Kandelaar kan met Johan Bosschers, tel. 0548 – 36 23 86.
Geef voor je kerk