Foto's en Films/Bloemwerk
Foto's en Films /Bloemwerk

Foto's en Films

Liturgisch bloemwerk

Liturgisch bloemwerk

bloemwerk
Symbolisch bloemwerk ook wel liturgisch bloemwerk genoemd, is het verhaal met bloemen. Bloemen spreken een taal waar woorden niet kunnen reiken. Aan de hand van een schriftlezing, een lied of een thema maken we een ‘bloemstuk’. Zoeken we naar symbolen, getallen, vormen en schiktechnieken die daarbij passen. En dan zoeken we met name naar materialen, bloemen, vruchten of takken die passen in het seizoen en zo mogelijk uit een tuin komen. Door het jaar heen worden de liturgische kleuren groen, paars, wit en rood gebruikt. We hebben in de afgelopen jaren al diverse werkstukken gemaakt voor bv. doopdiensten, bevestiging ambtsdragers, laatste zondag kerkelijk jaar, oogstdienst enz.

 

Bij elk werkstuk wordt een korte uitleg gegeven, die dan wordt afgedrukt op de kerkbrief. Thuis kunt u deze uitleg dan nog eens rustig na lezen. Ook wordt een foto van het werkstuk, samen met de uitleg, op de website van Hervormd Holten geplaatst.

 

De werkgroep bestaat op dit moment uit 6 personen. Wij hopen dat u ons enthousiast blijft volgen. Suggesties en ideeën zijn van harte welkom. De werkgroep symbolisch bloemschikken:
  • Marian Aaltink
  • Hanny Bondrager
  • Teuni Bijl
  • Jannie Meijer (Contactpersoon, T.0548 36 35 73)
  • Dinie Müller
  • Annie Rensen

Doopdienst 3 juni 2018

2 Korintiërs 4: 5 – 12.

 

Op de doopvont is een cirkel van takken gemaakt.
De cirkel kent geen begin of einde en staat daarmee voor eeuwigheid en volmaaktheid.
De schriftlezing laat ons telkens tegenstellingen zien.
In de krans is dit zichtbaar.
De krans heeft twee kanten, links de kale takken voor duisternis en dood.
En rechts zijn tussen de kale takken groen en bloemen verwerkt, wat licht en leven verbeeldt.
Het blauw staat voor het water waarmee wordt gedoopt.
De witte roos voor de dopeling van vandaag die de naam Julian draagt.

'klik op foto'

Doopdienst 3 juni 2018

Bevestigingsdienst 27 mei 2018

Johannes 3 : 14 – 21 en Spreuken 4 : 20 - 27

 

Vandaag wordt Mark van Sandijk bevestigd in het ambt en verbonden aan de hervormde gemeente Holten.
De kleur voor deze bevestigingsdienst is rood.
Rood verwijst naar de Heilige Geest van brandende liefde, die leven schenkt en hoop doet ontvlammen.
Het is de zondag van de Drie-eenheid, daarom 3 slingers van groene/witte schakels die de verbinding symboliseren.
Groen; de kleur van hoop, groei en eeuwig leven.
Wit; de kleur van feest en vreugde.
De Paaskaars staat in dit geheel voor het licht, waar we naar op zoek zijn.
Tenslotte, de 10 rode rozen, deze verwijzen naar de leefregels.
Zij staan in een schaal en worden gedragen wat staat voor bemoediging en ondersteuning.

'klik op foto'

Bevestigingsdienst 27 mei 2018

Pasen 2018

Johannes 20: 1-18

 

PASEN; verdriet, ongeloof en blijdschap.
De liturgische kleur is wit, de kleur van feest en vreugde.
Daarnaast is geel gebruikt. Geel is de vervanger voor goud dat een koningskleur is.
In de bijbel is de achtste dag – voor ons de eerste dag van de nieuwe week - de opstandingsdag en daarmee de dag van het nieuwe begin.
Daarom een achthoek in het werkstuk.
Het lijden is voorbij. De steen is weggerold van het graf.
Alleen de windsels liggen er nog als bewijs van het lijden en sterven van Jezus.
Groen voor leven en toekomst. Uitlopende takken en gele bloemen als teken van het nieuwe leven en opstanding.

'klik op foto'

Pasen 2018

Laatste zondag kerkelijk jaar 2017

Matteus 25: 1-13

 

Het zwart van het kleed, geeft de nacht en de diepe rouw weer.
Toch kleurt het groen van belofte en hoop, een beeld van trouw in herfst en winter, in elk seizoen van een mensenleven, in leven en dood.
Het licht wordt doorgegeven, door vanaf de paaskaars een lichtje aan te steken. In dit licht wordt, vanaf de gedenkzuil, de gedachtenissteen gelegd.
Het wit van de roos staat voor de bemoediging en de opstanding.
Het is een herinnering aan allen die ons voorgingen en die wij zo voelbaar missen.
Een brandende olielamp voor de verwachting.

'klik op foto'

Laatste zondag kerkelijk jaar 2017

Oogstdienst 05 november 2017

Marcus 4 : 1 - 34

 

OOGSTDIENST een feestelijke dienst van dankbaarheid voor alles wat dit jaar geoogst is.
De cirkel is rond: zaad, bloem en vrucht.
De zaaier gaat uit om te zaaien, maar alleen daar waar het zaad in goede aarde valt zal het groeien en vrucht dragen, opdat we zullen oogsten.
De zaaibak en de verschillende zaden in het werkstuk verbeelden dit.
Zo zullen mensen de vrucht van hun leven doorgeven, dit wordt verbeeld door het licht dat op een standaard staat en schijnt.

'klik op foto'

Oogstdienst 05 november 2017

Doopdienst 15 oktober 2017

Mattheus 22: 34 - 46

 

Op de doopvont is een cirkel van groene klimop gemaakt.
De roos is de verticale lijn en verwijst naar het grootste en eerste gebod.
De horizontale lijn is verwerkt in de rode bessen die staan voor het tweede gebod, dus voor de naaste.
De ranken in de cirkel verbinden de verticale en de horizontale lijnen en zijn de basis van wat er in de wet en de profeten staat.
1 rode roos voor de dopeling van vandaag die de naam Luc draagt.

'klik op foto'

Doopdienst 15 oktober 2017

Afscheid ambtsdragers 03 september 2017

Marcus 7: 31-37 en 2 Korintiėrs 3: 4-9

 

Rood verwijst naar de Heilige Geest die bezielt, leven schenkt en nieuwe hoop doet ontvlammen.
Een cirkel met schakels van klimop, verwijst naar het nieuwe verbond en dat van zijn Geest.
2 aardewerken potten:
1 afgedekte pot, deze staat voor de dove en gebrekkig sprekende man.
Ook staat deze voor de omstanders die niets door mogen vertellen.
De tweede pot is open en gevuld met een overvloedig boeket van grassen.
De open pot staat voor de man die weer kan horen en spreken, maar ook voor iedereen die er vol van is en het toch gaat doorvertellen.
3 rode rozen voor de vertrekkende ouderlingen.

'klik op foto'

Afscheid 03 september 2017

Doopdienst 09 april 2017

Johannes 12: 12 - 24

 

Vandaag is het Palmzondag, de intocht van Jezus in Jeruzalem en tevens wordt het feest van de doop gevierd.
Op de doopvont is een cirkel van Buxus gemaakt.
De cirkel verwijst naar vertrouwen en belofte, het doorgeven van de doop.
De palmtak staat voor de Hosanna roepende menigte.
De aren verwijzen naar de graankorrel die in de aarde valt en veel vrucht zal dragen.
Narcissen voor het nieuw geboren leven.

'klik op foto'

Doopdienst 09 april 2017

Doopdienst 22 januari 2017

Op de doopvont een cirkel van klimop.
De groene kleur verwijst naar het leven, de toekomst en de groei.
Het witte gipskruid verbeeldt het licht voor alle volkeren en de hoop voor de wereld.
De blauwe linten staan voor het water van de doop.
Een roos voor de dopeling van vandaag.

'klik op foto'

22 januari 2017

Laatste zondag kerkelijk jaar 2016

Bij Genesis 50: 22-26

 

Het groen en de groene klimop is het beeld van vertrouwen, warmte en hoop in herfst en winter, in elk seizoen van een mensenleven.
Het licht wordt doorgegeven, door vanaf de paaskaars een lichtje aan te steken.
In dit licht wordt, vanaf de gedenkzuil, de gedachtenissteen gelegd.
Het wit van de roos staat voor de bemoediging en de opstanding.
Het is een herinnering aan allen die ons voorgingen en die wij zo voelbaar missen.

'klik op foto'

Laatste zondag kerkelijk jaar 2016

Doopdienst 16 oktober 2016

Bij Genesis 32: 23-32 en Lucas 18: 1-8

 

Op de doopvont is een cirkel van groene klimop gemaakt.
De cirkel verwijst naar: niet opgeven en het gebed gaande houden.
Het groen is de kleur van hoop, toekomst en een leven in geloof.
De blauwe linten staan voor de doorwaadbare plaats en het water waarmee gedoopt wordt.
1 witte roos voor de dopeling van vandaag die de naam Sara draagt.

'klik op foto'

bevestiging 11/09/16

Bevestigingsdienst 11 september 2016

Bij Lucas 15: 1 - 10

 

Rood verwijst naar de Heilige Geest die bezielt, leven schenkt en nieuwe hoop doet ontvlammen.
2 cirkels, horizontaal en verticaal bekleed met hop.
De cirkel verwijst naar God en staat voor de vreugde die we met elkaar en iedereen delen.
De verschillende bloemen, in diverse kleuren, staan binnen de cirkels en beelden uit hoe God zoekt naar iedereen.
10 rode rozen voor de komende en gaande ouderlingen en diakenen.

'klik op foto'

bevestiging 11/09/16

Geloof in het leven