Foto's en Films/Bloemwerk
Foto's en Films /Bloemwerk

Foto's en Films

Liturgisch bloemwerk

Liturgisch bloemwerk

bloemwerk
Symbolisch bloemwerk ook wel liturgisch bloemwerk genoemd, is het verhaal met bloemen. Bloemen spreken een taal waar woorden niet kunnen reiken. Aan de hand van een schriftlezing, een lied of een thema maken we een ‘bloemstuk’. Zoeken we naar symbolen, getallen, vormen en schiktechnieken die daarbij passen. En dan zoeken we met name naar materialen, bloemen, vruchten of takken die passen in het seizoen en zo mogelijk uit een tuin komen. Door het jaar heen worden de liturgische kleuren groen, paars, wit en rood gebruikt. We hebben in de afgelopen jaren al diverse werkstukken gemaakt voor bv. doopdiensten, bevestiging ambtsdragers, laatste zondag kerkelijk jaar, oogstdienst enz.

 

Bij elk werkstuk wordt een korte uitleg gegeven, die dan wordt afgedrukt op de kerkbrief. Thuis kunt u deze uitleg dan nog eens rustig na lezen. Ook wordt een foto van het werkstuk, samen met de uitleg, op de website van Hervormd Holten geplaatst.

 

De werkgroep bestaat op dit moment uit 6 personen. Wij hopen dat u ons enthousiast blijft volgen. Suggesties en ideeën zijn van harte welkom. De werkgroep symbolisch bloemschikken:
  • Marian Aaltink
  • Hanny Bondrager
  • Teuni Bijl
  • Jannie Meijer (Contactpersoon, T.0548 36 35 73)
  • Dinie Müller
  • Annie Rensen

Doopdienst 9 december 2018

Lucas 3: 1 – 6.

 

Op de doopvont is een cirkel van groene klimop gemaakt.
De cirkel kent geen begin of einde en staat daarmee voor eeuwigheid en volmaaktheid.
Het groen betekent, hoop, groei, nieuw leven en toekomst.
In de schriftlezing gaat het over rechttrekken wat krom is.
Hiervoor zijn, kronkelige takken van de hazelaar en rechte takken van de kornoelje gebruikt.
Het blauw staat voor water, daarmee wordt gedoopt en een nieuw begin gemaakt.
De witte roos voor de dopeling van vandaag die de naam Boaz draagt.

'klik op foto'

Doopdienst 9 december 2018

Laatste zondag kerkelijk jaar

Marcus 13: 14-27

 

De schriftlezing van vandaag roept het beeld op van dood en verwoesting, van verduisterde zon, maan en sterren.
Hiervoor is het zwart, de kleur van duisternis en diepste rouw gebruikt.
Toch kleurt aan het eind de hoop daarvoor is groen gebruikt.
Groen is het beeld van de hoop, in herfst en winter, in elk seizoen van een mensenleven.
Groene klimopranken staan voor het bijeen brengen van iedereen vanuit de vier windstreken.
Het licht wordt doorgegeven, door vanaf de paaskaars een lichtje aan te steken.
In dit licht wordt, vanaf de gedenkzuil, de gedachtenissteen gelegd.
Het wit van de roos staat voor de bemoediging en de opstanding.
Hij is de God van levenden.

'klik op foto'

Laatste zondag kerkelijk jaar

Oogstdienst 11 november 2018

Marcus 12 : 28 - 34

 

OOGSTDIENST een feestelijke dankdienst voor alles wat er dit jaar geoogst is.
Het groen van de klimop, groentes en fruit verbeelden de groei en het leven, waar we in de dienst met dankbaarheid op terug mogen kijken.
In de schriftlezing antwoord Jezus wat de 2 belangrijkste geboden zijn:
"God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf."
Het hart en de rode stof verbeelden deze liefde.

'klik op foto'

Oogstdienst 2018

Bevestigings- en afscheidsdienst van ambtsdragers

Marcus 8: 22-26 en Zacharia 8: 20-23

 

De kleur voor deze bevestigings- en afscheidsdienst van ambtsdragers is rood.
Rood verwijst naar de Heilige Geest die bezielt, leven schenkt en nieuwe hoop doet ontvlammen.
Een deel van de tak is afgedekt met zwart, dit verbeeldt het NIET ZIEN. Het wit staat voor het ZIEN.
De rode stof in neergelegd als een weg. We zijn OP WEG en ga met ons mee.
8 rode rozen voor de vertrekkende en komende ouderlingen en diakenen.

'klik op foto'

Bevestigings- en afscheidsdienst van ambtsdragers 2 september 2018

Doopdienst 3 juni 2018

2 Korintiërs 4: 5 – 12.

 

Op de doopvont is een cirkel van takken gemaakt.
De cirkel kent geen begin of einde en staat daarmee voor eeuwigheid en volmaaktheid.
De schriftlezing laat ons telkens tegenstellingen zien.
In de krans is dit zichtbaar.
De krans heeft twee kanten, links de kale takken voor duisternis en dood.
En rechts zijn tussen de kale takken groen en bloemen verwerkt, wat licht en leven verbeeldt.
Het blauw staat voor het water waarmee wordt gedoopt.
De witte roos voor de dopeling van vandaag die de naam Julian draagt.

'klik op foto'

Doopdienst 3 juni 2018

Bevestigingsdienst 27 mei 2018

Johannes 3 : 14 – 21 en Spreuken 4 : 20 - 27

 

Vandaag wordt Mark van Sandijk bevestigd in het ambt en verbonden aan de hervormde gemeente Holten.
De kleur voor deze bevestigingsdienst is rood.
Rood verwijst naar de Heilige Geest van brandende liefde, die leven schenkt en hoop doet ontvlammen.
Het is de zondag van de Drie-eenheid, daarom 3 slingers van groene/witte schakels die de verbinding symboliseren.
Groen; de kleur van hoop, groei en eeuwig leven.
Wit; de kleur van feest en vreugde.
De Paaskaars staat in dit geheel voor het licht, waar we naar op zoek zijn.
Tenslotte, de 10 rode rozen, deze verwijzen naar de leefregels.
Zij staan in een schaal en worden gedragen wat staat voor bemoediging en ondersteuning.

'klik op foto'

Bevestigingsdienst 27 mei 2018

Pasen 2018

Johannes 20: 1-18

 

PASEN; verdriet, ongeloof en blijdschap.
De liturgische kleur is wit, de kleur van feest en vreugde.
Daarnaast is geel gebruikt. Geel is de vervanger voor goud dat een koningskleur is.
In de bijbel is de achtste dag voor ons de eerste dag van de nieuwe week - de opstandingsdag en daarmee de dag van het nieuwe begin.
Daarom een achthoek in het werkstuk.
Het lijden is voorbij. De steen is weggerold van het graf.
Alleen de windsels liggen er nog als bewijs van het lijden en sterven van Jezus.
Groen voor leven en toekomst. Uitlopende takken en gele bloemen als teken van het nieuwe leven en opstanding.

'klik op foto'

Pasen 2018

Geef voor je kerk