Foto's en Films/Bloemwerk
Foto's en Films /Bloemwerk

Foto's en Films

Liturgisch bloemwerk

Liturgisch bloemwerk

bloemwerk
Symbolisch bloemwerk ook wel liturgisch bloemwerk genoemd, is het verhaal met bloemen. Bloemen spreken een taal waar woorden niet kunnen reiken. Aan de hand van een schriftlezing, een lied of een thema maken we een ‘bloemstuk’. Zoeken we naar symbolen, getallen, vormen en schiktechnieken die daarbij passen. En dan zoeken we met name naar materialen, bloemen, vruchten of takken die passen in het seizoen en zo mogelijk uit een tuin komen. Door het jaar heen worden de liturgische kleuren groen, paars, wit en rood gebruikt. We hebben in de afgelopen jaren al diverse werkstukken gemaakt voor bv. doopdiensten, bevestiging ambtsdragers, laatste zondag kerkelijk jaar, oogstdienst enz.

 

Bij elk werkstuk wordt een korte uitleg gegeven, die dan wordt afgedrukt op de kerkbrief. Thuis kunt u deze uitleg dan nog eens rustig na lezen. Ook wordt een foto van het werkstuk, samen met de uitleg, op de website van Hervormd Holten geplaatst.

 

De werkgroep bestaat op dit moment uit 6 personen. Wij hopen dat u ons enthousiast blijft volgen. Suggesties en ideeën zijn van harte welkom. De werkgroep symbolisch bloemschikken:
  • Marian Aaltink
  • Hanny Bondrager
  • Teuni Bijl
  • Jannie Meijer (Contactpersoon, T.0548 36 35 73)
  • Dinie Müller
  • Annie Rensen

Pinksteren 2019

Handelingen 2: 1-11

 

Rood is de kleur van het Pinksterfeest.
Vandaag wordt er gedoopt en belijdenis gedaan, daarom 1 rode roos.
Op de doopvont is een krans van klimop gemaakt.
De cirkel verwijst naar vertrouwen en belofte.
Het groen staat voor hoop, groei, leven en toekomst.
De gebruikte bloemen zijn Gloriosa’s, deze verbeelden de vlammen die zich als vuurtongen verspreiden.
De grasjes staan voor de hevige windvlaag.
Aan de rode linten zijn vlammetjes gemaakt met daarop het woord vrede in vele talen.

'klik op foto'

Pinksteren 2019

Naber-orgel

Op 14 april 2019 werd het gerestaureerde Naber-orgel weer in gebruik genomen na een jaar van restauratie.

'klik op foto'

Ingebruikneming gerestaureerde Naber-orgel

Bevestigingsdienst 17 februai 2019

Bij Ester 7 – 8 : 2

 

Vandaag vindt de bevestiging plaats van een ambtsdrager met een bijzondere opdracht als voorzitter van de kerkenraad.
De liturgische kleur is rood. Het getal zeven en rood verwijzen naar de Heilige Geest.
Het inspireert en zet ons als gemeente in beweging.
In Ester strijden vijandigheid en woede met elkaar.
Uiteindelijk wordt er geluisterd en gekozen voor het leven.
Ook als voorzitter moet je goed kunnen luisteren en om je heen zien.
De zeven gerbera's hebben een oog en verwijzen naar het zien.
De bladeren van de mansoor hebben de vorm van een oor en staan voor luisteren.
Drie stevige bladeren van de vingerplant verbeelden de onderlinge verbondenheid als gemeente met elkaar.

'klik op foto'

Bevestigingsdienst 17 februari 2019

Geef voor je kerk