Diensten/Orde van dienst
Diensten /Orde van dienst

Diensten

Kerkdiensten  13, 20 en 27 mei en 3 juni

Zondag 13 mei
Dorpskerk 09.30 uur ds. G.J. van Asselt, Nijverdal
19.00 uur ds. A. de Lange, Hardenberg
Kandelaar 09.30 uur ds. J.C.J. Post, Lutten

Zondag 20 mei, Pinksteren
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom m.m.v. Holtens Kerkkoor
19.00 uur ds. S.M. Roozenboom
Dijkerhoek/Espelo
Bethaniëzaal
09.30 uur Eigen dienst
Kandelaar 09.30 uur ds. J.A. Wegerif, Nijverdal

Zondag 27 mei
Dorpskerk 14.30 uur intrede proponent M.J. van Sandijk
Bevestiger: ds. S.M. Roozenboom m.m.v. Koor Campanella
Kandelaar 09.30 uur ds. Mevr. H.J. Paas, Nijverdal
19.00 uur ds. A.L. Veerman, Vriezenveen

Zondag 3 juni
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom, Heilige Doop
19.00 uur ds. S.M. Roozenboom
Kandelaar 09.30 uur ds. L. J. G. IJkel, Apeldoorn

Kerkdiensten  10, 17 en 24 juni

Zondag 10 juni
Dorpskerk 09.30 uur ds. M.J. van Sandijk
Kandelaar 10.00 uur ds. A.A. van der Spek, Zwartsluis, Fonteindienst
19.00 uur ds. mevr. B.H. v/d Weg, Nijverdal

Zondag 17 juni
Dorpskerk 09.30 uur ds. M.J. van Sandijk
11.00 uur Krabbeldienst
19.00 uur ds. S.M. Roozenboom
Bethaniëzaal 11.00 uur ds. S.M. Roozenboom
Kandelaar 09.30 uur ds. R. van Putten, ’t Harde

Zondag 24 juni
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom
Kandelaar 09.30 uur ds. E. van Beesten, Ommen
19.00 uur ds. S.M. Roozenboom

Kindernevendienst/Kinderkerk en oppas (0–5 jaar) Dorpskerk

Tijdens elke ochtenddienst in de Dorpskerk is er kindernevendienst voor groep 1 t/m 8 en crèche voor kinderen van 0 – 5 jaar.

 

De laatste zondag van de maand is er geen kindernevendienst, maar kinderkerk.

Kindernevendienst en oppas (0-5 jaar) Kandelaar

Tijdens elke ochtenddienst in de Kandelaar is er kindernevendienst voor groep 1 t/m 8 en crèche voor kinderen van 0 – 5 jaar.

Orde van dienst

1. Orde van de ochtenddienst in de Dorpskerk om 9.30 uur

ZONDAG 20 mei 2018
Pinksterdienst
Voorganger: ds. S.M. Roozenboom
In deze dienst zal Marga Krikkink-Lourens belijdenis van haar geloof afleggen en darabij gedoopt worden
Aan deze dienst werken o.m. mee: het Holtens Kerkkoor o.l.v. dirigent/organist Jan van Dijk, leiding van de nevendienst, ambtsdragers, dames van de liturgische bloemschikking

Orgelspel
Aansteken van de Paaskaars
Welkom en mededelingen
Zingen: Tussentijds nr. 182 (Lied 683): 1, 2, 3 en 4
Onze Hulp en groet
Wij begroeten elkaar links en rechts, voor en achter door elkaar een hand te geven, als teken dat wij een pinkstergemeenschap willen vormen
Zingen: Lied 834
Gebed
Het Kerkkoor zingt:
- Komt laat ons deze dag met helig vuur bezingen
- Kom, o Geest des Heren, kom
De kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing: Genesis 11: 1-9 en Handelingen 2: 1-4
Zingen: Lied 670: 1, 2, 3 en 6
Verkondiging: Thema: God daalt neer
Het Kerkkoor zingt: - Toen eenmaal God terneder kwam
- Leih' aus deines Himmels Hohen
Inzameling van de gaven: Kerk in actie
De kinderen komen terug in de kerk
Geloofsbelijdenis
Presentatie van Marga Krikkink-Lourens
Belijdenisvragen bij het doopvont Doopvraag
Vraag naar de naam
Bediening van de doop
Kruistekening
Bevestiging en zegen onder handoplegging
Opdracht aan de gemeente en antwoord
Zingen: Lied 840: 1, 2, en 3
Inschrijving in het doopboek
Gelukwensen
Het Kerkkoor zingt:
- Veni, Sancte Spiritus
Gebeden
Slotlied: Lied 687: 1 en 2
Zegen
Het Kerkkoor zingt:
- Rejoice in the Lord, o ye righteous
Uitgangscollecte: kerk
Orgelspel

2. Orde van de dienst om 19.00 uur in de Dorpskerk

ZONDAG 20 mei 2018

Voorganger: ds.S.M. Roozenboom
organist: dhr. Jan van Dijk

Orgelspel
Aansteken van de Paaskaars
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 676: 1, 2 en 3
Onze Hulp en groet
Zingen: Lied 676: 4 en 5
Gebed
Lezing: Numeri 15: 17-21
Zingen: Lied 65: 5
Schriftlezing: Romeinen 8: 22-26
Zingen: Lied 801 : 1, 2 en 3
Verkondiging; Een zuchtend begin
Zingen: Zingende gezegend nr. 182: 1, 3, 4 en 5
Gebeden
Inzameling van de gaven: Kerk in Actie
Slotlied: Zingende gezegend nr. 184: 1, 2, 3, 5 en 9
Uitzending en Zegen
Gemeente: Amen, amen, amen
Uitgangscollecte: kerk
Orgelspel

3. Orde van de dienst in Dijkerhoek of Espelo om 11.00 uur

ZONDAG 20 mei 2018

Voorganger:
organist:

Geen dienst
Geloof in het leven