Diensten/Orde van dienst
Diensten /Orde van dienst

Diensten

Kerkdiensten  17, 24 november en 1 december

Zondag 17 november
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom, Heilig Avondmaal
Bethanië 11.00 uur ds. S.M. Roozenboom
Kandelaar 09.30 uur ds. G.J. van Herk, Heilig Avondmaal
19.00 uur ds. M.J. van Sandijk, Heilig Avondmaal

Zondag 24 november
Laatste zondag kerkelijk jaar
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom & ds. M.J. van Sandijk m.m.v. koor Campanella
Kandelaar 09.30 uur ds. G.J. van Herk
19.00 uur Riet Garritsen en enkele familieleden over “Geloof in oorlogstijd”

Zondag 1 december
Laatste zondag kerkelijk jaar
Dorpskerk 09.30 uur ds. M.J. van Sandijk
19.00 uur ds. S.M. Roozenboom
Kinderboerderij 11.00 uur ds. M.J. van Sandijk
Kandelaar 09.30 uur ds. G.J. van Herk

Kerkdiensten  8 en 15 december

Zondag 8 december
Laatste zondag kerkelijk jaar
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom
Kandelaar 09.30 uur ds. G.J. van Herk, Jongerendienst/tienerdienst
19.00 uur Prijs met Johannes de Heer

Zondag 15 december
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom
Bethanië 11.00 uur ds. S.M. Roozenboom
Kandelaar 09.30 uur ds. J. Jonk, Laren
19.00 uur gezamenlijk avonddienst m.m.v.Holtens Mannenkoor

Kindernevendienst/Kinderkerk en oppas (0–5 jaar) Dorpskerk

Tijdens elke ochtenddienst in de Dorpskerk is er kindernevendienst voor groep 1 t/m 8 en crèche voor kinderen van 0 – 5 jaar.

 

De laatste zondag van de maand is er geen kindernevendienst, maar kinderkerk.

Kindernevendienst en oppas (0-5 jaar) Kandelaar

Tijdens elke ochtenddienst in de Kandelaar is er kindernevendienst voor groep 1 t/m 8 en crèche voor kinderen van 0 – 5 jaar.

Orde van dienst

1. Orde van de ochtenddienst in de Dorpskerk om 9.30 uur

zondag 3 november 2019
Voorganger: ds. Mark van Sandijk
Organist: dhr. Henk Langenkamp

Orgelspel
Aansteken van de paaskaars
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 218: 1, 2, 4 en 5
Stilte, Bemoediging en groet
Woord ter inleiding
Zingen: Lied 84: 1 en 3
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 705: 1, 2 en 3
De kinderen gaan naar de nevendienst
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Psalm 116: 5-14
Zingen: Lied 869: 1, 5 en 6
Schriftlezing: Lucas 17: 11-19
Zingen: Lied 723: 1
Verkondiging
Zingen: Lied 837: 1, 3 en 4
Gebeden
Inzameling van de gaven: KIA Najaarszending (Zambia)
De kinderen komen terug uit de nevendienst
Slotlied: Lied 834: 1, 2 en 3
Uitzending en zegen, met gezongen Amen
Uitgangscollecte: kerkkoor/Campanella
Orgelspel

2. Orde van de dienst om 19.00 uur in de Dorpskerk

zondag 3 november 2019

Voorganger: ds. Gert van Herk
Organist: dhr. Jan van Dijk

Orgelspel
Aansteken van de paaskaars
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 62: 1 en 6
Stilte (staande)
Bemoediging en groet (staande)
KLein gloria lied (staande)
Kyruegebed
Zingen: Lied 871
Gebed om het werk van Gods Geest
Schriftlezing: Marcus 10: 13-31
Zingen: Lied 843
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 836
Gebeden
Inzameling van de gaven: KIA Najaarszending (Zambia)
Slotlied: Neem mijn leven...
Uitzending en zegen, met gezongen Amen
Uitgangscollecte: kerkkoor/Campanella
Orgelspel

3. Orde van de dienst in Dijkerhoek of Espelo om 11.00 uur

zondag 3 november 2019

Voorganger:
Organist:

Geen dienst

Geef voor je kerk