Diensten/Orde van dienst
Diensten /Orde van dienst

Diensten

Kerkdiensten  8, 15, 22 en 29 september

Zondag 8 september
Kandelaar 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom, ds. G.J. van Herk, Pastor. H. Bloo. Startzondag

Zondag 15 september
Dorpskerk 09.30 uur ds. M.J. van Sandijk
Kinderboerderij 11.00 uur ds. M.J. van Sandijk, Heilig Avondmaal
Kandelaar 09.30 uur ds. G.J. van Herk, Bevestiging ambtsdragers
19.00 uur ds. M.J. van Sandijk

Zondag 22 september
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom, Heilig Avondmaal
Bethanië 11.00 uur ds. S.M. Roozenboom
Kandelaar 09.30 uur ds. G.J. van Herk, Heilig Avondmaal
19.00 uur Themadienst met Wim Beldman: Godsdienstonderwijs op de middelbare school

Zondag 29 september
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom, Heilige Doop
19.00 uur activiteit V&T; De carrière van Simon Petrus
Kandelaar 09.30 uur ds. G.J. van Herk

Kerkdiensten  6, 13 en 20 oktober

Zondag 6 oktober
Dorpskerk 09.30 uur ds. M.J. van Sandijk
19.00 uur ds. S.M. Roozenboom
Kinderboerderij 11.00 uur ds. M.J. van Sandijk
Kandelaar 10.00 uur ds. G.J. van Herk, Fonteindienst

Zondag 13 oktober
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom
Kandelaar 09.30 uur ds. G.J. van Herk
19.00 uur Opendeur dienst met oud burgermeester Bort Koelewijn, Kampen

Zondag 20 oktober
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom
Bethanië 11.00 uur ds. S.M. Roozenboom m.m.v. Holtens Kerkkoor
Kandelaar 09.30 uur ds. J. Jonk, Laren
19.00 uur ds. B.J. Heusinkveld, Daarle

Kindernevendienst/Kinderkerk en oppas (0–5 jaar) Dorpskerk

Tijdens elke ochtenddienst in de Dorpskerk is er kindernevendienst voor groep 1 t/m 8 en crèche voor kinderen van 0 – 5 jaar.

 

De laatste zondag van de maand is er geen kindernevendienst, maar kinderkerk.

Kindernevendienst en oppas (0-5 jaar) Kandelaar

Tijdens elke ochtenddienst in de Kandelaar is er kindernevendienst voor groep 1 t/m 8 en crèche voor kinderen van 0 – 5 jaar.

Orde van dienst

1. Orde van de ochtenddienst in de Dorpskerk om 9.30 uur

zondag 15 september 2019
Voorganger: ds. Mark van Sandijk
Organist: dhr. Jan van Dijk

Orgelspel
Aansteken van de paaskaars
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 221: 1 en 3
Stilte, bemoediging en groet
Woord ter inleiding
Zingen: Lied 171: 1, 2, 3 en 4
Moment voor de kinderen
De kinderen mogen naar de nevendienst
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: 1 Samuel 17: 31-40
Zingen: Lied 130: 1, 3 en 4
Schriftlezing: 1 Samuel 17: 41-58
Zingen: Lied 416: 1, 2 en 3
Verkondiging
Zingen: Lied 974: 1, 3, 4 en 5
Gebeden
Inzameling van de gaven: diaconie
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied: Lied 422: 1, 2 en 3
Uitzending en zegen
Uitgangscollecte: kerk
Orgelspel

2. Orde van de PKN-avonddienst om 19.00 uur in de Kandelaar

zondag 15 september 2019
Voorganger: ds. Mark van Sandijk
Organist:


3. Orde van de dienst in of Espelo om 11.00 uur

zondag 14 september 2019

Voorganger: ds. Mark van Sandijk
Organist: dhr. Jan van Dijk

Orgelspel
Aansteken van de paaskaars
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 221: 1 en 3
Stilte, bemoediging en groet
Woord ter inleiding
Zingen: Lied 171: 1, 2, 3 en 4
Moment voor de kinderen
De kinderen mogen naar de nevendienst
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: 1 Samuel 17: 31-40
Zingen: Lied 130: 1, 3 en 4
Schriftlezing: 1 Samuel 17: 41-58
Zingen: Lied 416: 1, 2 en 3
Verkondiging
Zingen: Lied 974: 1, 3, 4 en 5
Gebeden
Inzameling van de gaven: diaconie
De kinderen komen terug in de kerk
Nodiging en Tafelgebed met gezamenlijk Onze Vader
Zingen: Lied 840: 1, 2 en 3
Delen van brood en wijn
Dankgebed na de Maaltijd
Slotlied: Lied 422: 1, 2 en 3
Uitzending en zegen
Uitgangscollecte: kerk
Orgelspel

Geef voor je kerk