Diensten/Orde van dienst
Diensten /Orde van dienst

Diensten

Kerkdiensten  22 en 29 juli, 5, 12 en 19 augustus

Zondag 22 juli
Kandelaar 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom
19.00 uur ds. S.M. Roozenboom

Zondag 29 juli
Dorpskerk 09.30 uur mevr. Kramer, Laren
19.00 uur ds. A. de Lange, Hardenberg

Zondag 5 augustus
Kandelaar 09.30 uur ds. C.B. Elsinga, Almelo
19.00 uur ds. H.O. ter Beek, Zwartsluis

Zondag 12 augustus
Dorpskerk 09.30 uur ds. J.R. Jonk, Laren
19.00 uur ds. Broekema, Nijverdal
Dagcamping 10.30 uur Preek van de Leek
Spreker: Arco Hofland
SBB, ’n Witten, Borkeldweg 17, Markelo
Route

Zondag 19 augustus
Kandelaar 09.30 uur ds. M.J. van Sandijk
19.00 uur ds. M.J. van Sandijk

Kerkdiensten  26 augustus, 2, 9 en 16 september

Zondag 26 augustus
Dorpskerk 09.30 uur dhr. W. Beldman
19.00 uur ds. R. Visser, Rhenen

Zondag 2 september
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom, Bevestiging Ambtsdragers
Kandelaar 09.30 uur ds. J.W.T. Muntendam, Epse
19.00 uur mevr. ds. J.D. Vedders- Dekker, Markelo

Zondag 9 september
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom, H.A.
09.30 uur ds. B.J. Heusinkveld, Daarle
Kandelaar 09.30 uur ds. J.C.J Post,99 Lutten H.A.

Zondag 16 september
Startzondag 09.30 uur ds. M.J. van Sandijk + L. Gunnink

Kindernevendienst/Kinderkerk en oppas (0–5 jaar) Dorpskerk

Tijdens elke ochtenddienst in de Dorpskerk is er kindernevendienst voor groep 1 t/m 8 en crèche voor kinderen van 0 – 5 jaar.

 

De laatste zondag van de maand is er geen kindernevendienst, maar kinderkerk.

Kindernevendienst en oppas (0-5 jaar) Kandelaar

Tijdens elke ochtenddienst in de Kandelaar is er kindernevendienst voor groep 1 t/m 8 en crèche voor kinderen van 0 – 5 jaar.

Orde van dienst

1. Orde van de dienst in de Dorpskerk om 09.30 uur

ZONDAG 15 juli 2018

Voorganger: ds. J.A. Wegerif, Nijverdal
Organist: dhr. Jan van Dijk

Orgelspel
Aansteken van de Paaskaars
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 84: 1 en 2
Onze Hulp en groet
Zingen: Lied 84: 3
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 305
De kinderen gaan naar de nevendienst
Gebed om de opening van Gods Woord
Lezing: Jesaja 52: 1-6
Zingen: Lied 85: 1 en 4
Lezing: Marcus 6: 6b-16
Zingen: Lied 361: 1, 2, 3 en 4
Verkondiging
Zingen: Lied 361: 5, 6 en 7
Inzameling van de gaven: diaconie
De kinderen komen terug in de kerk
Gebeden
Slotlied: Lied 835
Zegen, met gezongen Amen
Uitgangscollecte: kerk
Orgelspel

2. Orde van de PKN-dienst om 19.00 uur in de Kandelaar of Dorpskerk

ZONDAG 15 juli 2018

Voorganger: ds. Herman Koetsveld, Hengelo
organist: dhr. Jan van Dijk

Orgelspel
Aansteken van de Paaskaars
Welkom en mededelingen
Lied 121: 1 en 4
Onze Hulp
Als gebed voor de opening van Gods Woord:
Zingen: Lied 314
Lezing: Filippenzen 2: 5-11
Zingen: Lied 361: 1, 2 en 3
Lezing: Proeve van belijden van de Remonstrantse Broederschap
Zingen: Lied 361: 4 en 6
Verkondiging: Thema: Hoe het geloof te verwoorden?
Zingen: Lied 825: 1, 4 en 5
Inzameling van de gaven: diaconie
Gebeden
Slotlied: Lied 657: 1 en 4
Zegen, met gezongen Amen
Uitgangscollecte: kerk
Orgelspel

3. Orde van de dienst in Espelo om 11.00 uur

ZONDAG 15 juli 2018

Voorganger:
organist:

Geloof in het leven