Download het Adoptieformulier of vul het hierin.
Diensten/Orde van dienst
Diensten /Orde van dienst

Diensten

Kerkdiensten 19 en 26 november, 3 december

Zondag 19 november
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom
19.00 uur ds. J.W.T. Muntendam, Epse
Kandelaar 09.30 uur ds. J.A. Wegerif, Nijverdal

Zondag 26 november laatste zondag kerkelijk jaar
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom m.m.v. Campanella
Kandelaar 09.30 uur ds. A.E.N. de Bruin, Losser
19.00 uur ds. S.M. Roozenboom

Zondag 3 december
Dorpskerk 09.30 uur ds. A.F.U. Braakman
19.00 uur Twents Liturgiekoor
“Nun komm der Heiden Heiland”
Kandelaar 09.30 uur ds. Muntendam, Epse

Kerkdiensten  10 en 17 december

Zondag 10 december
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom Heilige Doop
Kandelaar 09.30 uur ds. J.C.J. Post, Lutten
19.00 uur mevr. ds A. Gouma, Rijssen

Zondag 17 december
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom
11.00 uur Krabbeldienst
19.00 uur ds. S.M. Roozenboom
Dhoek/Espelo 11.00 uur ds. S.M. Roozenboom
Kandelaar 09.30 uur mevr. ds. H.J. Paas, Nijverdal

Kindernevendienst/Kinderkerk en oppas (0–5 jaar) Dorpskerk

Tijdens elke ochtenddienst in de Dorpskerk is er kindernevendienst voor groep 1 t/m 8 en crèche voor kinderen van 0 – 5 jaar.

 

De laatste zondag van de maand is er geen kindernevendienst, maar kinderkerk.

Kindernevendienst en oppas (0-5 jaar) Kandelaar

Tijdens elke ochtenddienst in de Kandelaar is er kindernevendienst voor groep 1 t/m 8 en crèche voor kinderen van 0 – 5 jaar.

Orde van dienst

1. Orde van de ochtenddienst in de Dorpskerk om 9.30 uur

ZONDAG 19 november 2017
Voorganger: ds. S.M. Roozenboom
Organist: dhr. Jan van Dijk

Orgelspel
Aansteken van de Paaskaars
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 99: 1 en 3
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 99: 4
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 302: 2, 3 en 4
De kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing: Genesis 18: 22-33
Zingen: Lied 1009: 1 en 3
Lezing: Ezechiel 34: 11-12, 17-24
Zingen: Lied 1008: 1 en 3
Verkondiging
Zingen: LIed 89: 1, 6 en 7
Inzameling van de gaven: diaconie
De kinderen komen terug in de kerk
Gebeden
Slotlied: Lied 150a: 1 en 4
Uitzending en Zegen
Gemeente: Amen, amen, amen
Orgelspel
Uitgangscollecte: kerkkoor en Campanella

2. Orde van de avonddienst in de Dorpskerk om 19.00 uur

ZONDAG 19 NOVEMBER 2017
Voorganger: ds. J.A. Wegerif, Nijverdal
Organist: dhr. Jan van Dijk

Orgelspel
Aansteken van de Paaskaars
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 283: 1, 2 en 3
Onze Hulp en groet
Zingen: Lied 9: 1, 4 en 5
Gebed voor de opening van Gods Wooord
Lezing: Genesis 18: 22-33
Zingen: Lied 105: 1 en 3
Lezing: Matteus 25: 31-46
Zingen: Lied 1008
Verkondiging
Zingen: Lied 767: 1, 2, 3 en 4
Zingen: Geloofsbelijdenis Lied 340b
Inzameling van de gaven: diaconie
Gebeden
Slotlied: Lied 767: 5, 6 en 7
Uitzending en Zegen
Gemeente: Amen, amen, amen
Orgelspel
Uitgangscollecte: kerkkoor en Campanella

3. Orde van de dienst in het Trefpunt om 11.00 uur

ZONDAG 19 NOVEMBER 2017
Voorganger:
organist:

Geen dienst
Geloof in het leven