Diensten/Orde van dienst
Diensten /Orde van dienst

Diensten

Kerkdiensten  16, 23 en 30 juni

Zondag 16 juni
Dorpskerk 09.30 uur ds. M.J. van Sandijk, HA
Bethanië 11.00 uur ds. M.J. van Sandijk
Kandelaar 09.30 uur ds. G.J. van Herk, HA
19.00 uur ds. G.J. van Herk, HA

Zondag 23 juni
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom
Kandelaar 09.30 uur ds. G.J. van Herk
19.00 uur Jongerendienst

Zondag 30 juni
Dorpskerk 09.30 uur ds. M.J. van Sandijk
Kandelaar 09.30 uur ds. C.M.G. van Doorn-v.d. Berg, Bruchterveld
Diessenplas 15.00 uur Openluchtdienst

Kerkdiensten  7, 14 en 21 juli

Zondag 7 juli
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom
Kinderboerderij 11.00 uur ds. S.M. Roozenboom
Afsch. Zondagsschool
Dagcamping SBB,
Borkeldsweg 17
10.30 uur Preek van de Leek
leek: Bort Koelewijn
liturg: Wim Beldman
Dorpskerk 19.00 uur ds. M.J. van Sandijk

Zondag 14 juli
Kandelaar 09.30 uur ds. F. Schipper, Vroomshoop

Zondag 21 juli
Dorpskerk 09.30 uur ds. M.J. van Sandijk
Kandelaar 19.00 uur ds. G.J. van Herk

Kindernevendienst/Kinderkerk en oppas (0–5 jaar) Dorpskerk

Tijdens elke ochtenddienst in de Dorpskerk is er kindernevendienst voor groep 1 t/m 8 en crèche voor kinderen van 0 – 5 jaar.

 

De laatste zondag van de maand is er geen kindernevendienst, maar kinderkerk.

Kindernevendienst en oppas (0-5 jaar) Kandelaar

Tijdens elke ochtenddienst in de Kandelaar is er kindernevendienst voor groep 1 t/m 8 en crèche voor kinderen van 0 – 5 jaar.

Orde van dienst

1. Orde van de ochtenddienst in de Dorpskerk om 9.30 uur

zondag 16 juni 2019
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Mark van Sandijk
Organist: dhr. Jan van Dijk
Orgelspel
Aansteken van de Paaskaars
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 8: 1, 3, 4 en 6
Stilte, Bemoediging en Groet
Woord ter inleiding
Zingen: Lied 687: 1 en 3
Gebed om ontferming
Tijdens het naspel vertrekken de kinderen naar de nevendienst
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Matteus 3: 13-17
Zingen: Lied 680: 1, 3 en 4
Schriftlezing: 1 Korintiers 1: 10-17
Zingen: Liede 968: 1 en 2
Verkondiging
Zingen: Lied 672: 1, 4 en 5
Inzameling van de gaven: diaconie
De kinderen komen weer terug in de kerk
Maaltijd van de Heer
Nodiging en Tafelgebed met gezamenlijk Onze Vader
Zingen Lied 840: 1, 2 en 3
Delen van brood en wijn
Dankgebed na de Maaltijd
Zingen: Lied 969: 1, 2, 3 en 4
Zegen met gezongen Amen
Orgelspel
Uitgangscollecte: kerk

2. Orde van de dienst om 19.00 uur in de Kandelaar

zondag 16 juni 2019
Voorganger: ds. van Herk

3. Orde van de dienst in Dijkerhoek om 11.00 uur

zondag 16 juni 2019

Voorganger: ds. Mark van Sandijk
Organist: dhr. Jan van Dijk
Orgelspel
Aansteken van de Paaskaars
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 8: 1, 3, 4 en 6
Stilte, Bemoediging en Groet
Woord ter inleiding
Zingen: Lied 687: 1 en 3
Gebed om ontferming
Tijdens het naspel vertrekken de kinderen naar de nevendienst
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Matteus 3: 13-17
Zingen: Lied 680: 1, 3 en 4
Schriftlezing: 1 Korintiers 1: 10-17
Zingen: Lied 968: 1 en 2
Verkondiging
Zingen: Lied 672: 1, 4 en 5
Inzameling van de gaven: diaconie
De kinderen komen weer terug in de kerk
Zingen: Lied 969: 1, 2, 3 en 4
Zegen met gezongen Amen
Orgelspel
Uitgangscollecte: kerk

Geef voor je kerk