NieuwsFlits

Dorpskerk 2 maanden deels gesloten

Zoals in het decembernummer van Holtens Kerknieuws aangegeven is de Dorpskerk van 7-01 t/m 20-01 geheel gesloten. Kerkdiensten (13-01 en 20-01) worden dan in de Kandelaar gehouden.Lees meer

Zondag eenheid 20 januari

Op deze zondag zet de week van gebed voor de eenheid van christenen het recht voor ogen. Met een concrete bijbelse oproep wordt de blik scherp gesteld op recht en onrecht: Zoek het recht en niets anders dan het recht. Lees meer

Goed voornemen

Mijn goede voornemen is om voordat mijn verlof begint (waarschijnlijk half april) iedereen bezocht te hebben. Ook hoop ik in januari een start te kunnen maken met het bezoeken van mensen die elders in verzorgings- en verpleeghuizen verblijven. Mark en ik zullen daar zo nodig ook nog een verdeling in aanbrengen. Lees meer

“Op weg door het leven”

Met ingang van 2019 is er niet meer op elke zondagavond een kerkdienst. Om de andere week wordt er een kerkdienst georganiseerd en op de tussenliggende zondagavonden worden er andere diensten, vieringen en activiteiten gepland. Lees meer

Naberorgel: even bijpraten

Afgelopen maanden is er hard gewerkt door onze orgelbouwer Reil om met name de houten orgelkast, windladen en deels binnenwerk van het orgel terug te plaatsen. Steeds meer komt er zicht op de gehele uitvoering van de restauratie. Lees meer

Kerkbalans 2019

We zijn volop bezig met de voorbereidingen van de Actie Kerkbalans. Ook dit jaar gaan weer veel vrijwilligers op pad en vragen aan de leden om hun steentje bij te dragen zodat wij samen een actieve kerk kunnen blijven. Uw toezegging voor kerkbalans is inclusief de Paas- en Eindejaarscollecte. Lees meer

Open Deur Kring

Op donderdag 31 januari willen we elkaar nog nieuwjaar wensen en ons voor een nieuw gesprek om de tafel scharen. Aanvang: 20.00 uur in gebouw Irene.

NieuwsFlits

Van de redactie

Op verzoek van enkele gemeenteleden van de Dorpskerk en vanwege het verlangen van de redactie om waar kan zoveel mogelijk op eenzelfde manier de dingen te vermelden, zullen vanaf deze editie van Holtens Kerknieuws de verjaardagen en jubilea vanuit de Dorpskerk vooraf met adres vermeld worden. Lees meer

Rond het kerkplein

Voedsel Verbindt!
De commissie V&T organiseert op donderdag 24 januari een thema avond voor boeren, burgers en buitenlui! Om 20.00 uur in de Kandelaar. Entree €5,00 inclusief koffie/thee. Met medewerking van Kloas in ’t Hof, Bathmen. Lees meer

Jeugd

Adventsproject Kindernevendienst
Het thema van de afgelopen adventstijd was: Geloof met me mee! We hebben samen met de kinderen verhalen gelezen over Bijbelse geloofsgetuigen, die ons uitnodigen om met hen mee te geloven. Lees meer

Rijssen-Holten doet!

Op zaterdag 9 maart 2019 vindt de eerste editie van ‘Rijssen-Holten Doet!’ plaats. Dit is een lokaal initiatief gericht op het helpen van een ander. Verschillende partijen, kerken en organisaties doen hieraan mee. Lees meer

Nieuwe voorstellen rond kerkelijke ambten binnen de Protestantse Kerk

Wat is eigenlijk een kerk? Zijn ouderlingen en dia-kenen echt nodig? Hoeveel opleiding is nodig voor ambtsdragers die Woord en sacramenten bedienen? Vragen die boven komen nu er binnen de Protestantse Kerk een mozaïek van kerkplekken ontstaat. De op 21 december vandaag verschenen conceptnota geeft antwoorden op deze vragen. Lees meer

Gezocht!!!!!

Chauffeurs, Oppassers, Beamerbedieners en Begeleidster. Lees meer

 

Agenda

agenda

maandag 7 januari 2019
14.00 uur Ouderenpastoraat (Pastoriestraat 16)
woensdag 9 januari 2019
20.00 uur: Contactpersonen West in Irene (2e avond)
zondag 13 januari 2019
19.00 uur Top 2000-kerkdienst in de Kandelaar

N.B. Zondag 13 en 20 januari zijn alle dienstne in de Kandelaar! De Dorpskerk is dan gesloten

Geef voor je kerk