NieuwsFlits

Ren als de atleet die wint!

Bij het schrijven van deze meditatie wonen we net zo’n twee weken in Holten. Inmiddels heb ik al van veel mensen gehoord, en ook met eigen ogen gezien, dat er veel gebeurt in Holten. Allerlei evenementen, feesten en activiteiten worden hier georganiseerd. Eén van de grootste evenementen staat op 29 en 30 juni op de agenda: de Triatlon. Lees meer

Update van de kerkdienst

In de kerkenraad zijn we bezig met een bezinning op de eredienst. Die kan, wat vorm en inhoud betreft, wel een ‘makeover’ gebruiken. De visiegroep heeft hier een jaar geleden al een aanzet voor gegeven. Lees meer

Open Deur groep

De Open Deur Commissie Holten, deelt u mee, dat op zondag 1 juli 2018 er een Openluchtdienst is, in de tuin van de Diessenplas. Lees meer

Zomervieringen op de Borkeld

Evenals vorig jaar worden ook nu weer zomervieringen op de Borkeld gehouden. Tijdens deze vieringen wordt de preek gehouden door een leek.
Ook wel “Preek van de Leek” genoemd. Lees meer

Zangdienst

Op 08 juli 2018 wordt er ’s avonds weer een zangdienst gehouden. Lees meer

Startzondag: ‘Een goed gesprek’

Oproep! 16 september Startzondag: ‘Een goed gesprek’ Op zondag 16 september is de jaarlijkse Startzondag. Noteer deze datum gerust alvast in de agenda’s! Dit jaar is het landelijke thema ‘Een goed gesprek’. We willen alle gemeenteleden de gelegenheid bieden om met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Lees meer

Oproep: Collectanten gezocht!

Nee hè! Alweer een (Dorcas) Collecte!
En nog wel voor de ‘allerarmsten’…. Je kunt wel blijven ge-ven, want het help toch niet! Dat is wat we over het algemeen denken; het helpt niet, zet geen zoden aan de dijk, blijft dweilen met de kraan open. Lees meer

NieuwsFlits

Krabbeldienst

Op zondag 17 juni is er weer een krabbeldienst. Er volgt voor de peuters en kleuters nog een uitnodiging maar de papa's en mama's kunnen deze datum alvast noteren! 😊 Zien we jullie allemaal weer om 11.00u in de Dorpskerk?
Tot dan!

 

Groetjes, Anneke, Jolande, Marcha, Renee en Willeke

Gastgezinnen gevraagd

De Stichting Hulp aan Tsjernobylkinderen heeft als doel kinderen uit Wit Rusland –die in radioactief besmet gebied wonen- uit te nodigen voor een verblijf in Rijssen en Holten. Door acht weken in een gezonde omgeving te zijn neemt zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid van de kinderen flink toe. Met de hulp van gastouders willen wij deze kinderen dit graag aanbieden en ze een onvergetelijke tijd geven. Lees meer

Cursus TVG Twente start 11 september met een nieuwe groep

In Twente wordt al jarenlang de driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden gegeven. Vrijwel alle cursisten die de intensieve cursus volgen en hebben gevolgd zijn daar erg enthousiast over. De groepsgesprekken, het samen op zoek zijn, de enthousiaste docenten, het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren. Lees meer

Fiets de zomer in met Groenekerkenactie!

GroeneKerkenactie organiseert op zaterdag 23 juni 5 fietsroutes door heel Nederland langs Groene Kerken die hun deuren voor ú open stellen.Lees meer

Vakanties met aandacht

Diaconale vakantieweken
De interkerkelijke Stichting voor diaconaal vakantiewerk organiseert in nauwe samenwerking met de Protestantse Kerken in Nederland het diaconaal vakantiewerk voor personen, die om verschillende redenen niet zelf op vakantie kunnen gaan. Lees meer

Gezocht!!!!!

Chauffeurs, Oppassers, Beamerbedieners en Begeleidster. Lees meer

 

Agenda

agenda

Geloof in het leven