Download het Adoptieformulier of vul het hierin.
Advertentie/Profielschets
Advertentie /Profielschets

Advertentie

De Hervormde gemeente van Holten is op zoek naar een predikant (0,8 fte)

 

Wij doen een beroep op predikanten die zich gemotiveerd voelen en zich bekwaam achten om aan de pijlers van onze visie gestalte te gaan geven en te solliciteren naar de vacature die is ontstaan door het vertrek van één van onze predikanten.

 

Onze belangstelling gaat uit naar iemand die: Zie voor een nadere beschrijving de profielschets hiernaast.

 

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer H.P. Bijl, voorzitter van de beroepingscommissie, bereikbaar tot 22 augustus via telefoonnummer 06 53 78 56 42, en/of met de heer R. Aangeenbrug, 2e voorzitter van de beroepingscommissie, bereikbaar vanaf 25 augustus via telefoonnummer: 06 29 33 22 11 (bij voorkeur na 18.00 uur) of via e-mailadres: beroepingscommissie@hervormdholten.nl Indien u belangstelling heeft voor onze vacature, dan verzoeken wij u uw schriftelijke motivatie voorzien van cv vóór 12 oktober a.s. per mail te sturen naar beroepingscommissie@hervormdholten.nl

Profielschets

Hieronder treft u de profielschets en het beleidsplan van Hervormd Holten

 

Profiel - en gemeenteschets Beleidsplan Hervormd Holten Bijlage behorend bij beleidsplan:"Blik op de toekomst"
Geloof in het leven