Ambtsdragers/Diaconie
Ambtsdragers /Diaconie

Ambtsdragers

Ambtsdragers Wijk West

Sectie West team 1

Ouderlingen

Rolph Markvoort(waarnemend)Oude Stationsweg 806 30 85 81 99

Jeugdouderling

Rolph MarkvoortOude Stationsweg 806 30 85 81 99
Carin van AvesaatKolweg 300548 - 363632

Diaken

Wim StevensMaatmansweg 40548 - 363188

Kerkrentmeester

Henk DibbitsEssensteeg 310548 - 364262

vervolg ambtsdragers

Sectie West team 2

Ouderling

Ina Aaftink - ZwiersDorperdijk 20548 36 27 01

Jeugdouderlingen

Carin van AvesaatKolweg 300548 - 363632
Rolph MarkvoortOude Stationsweg 806 30 85 81 99

Diaken

Bertus BronsvoortOude Deventerweg 550548 36 17 24

Kerkrentmeester

Henk VeltkampBorkeld 18 Rijssen0548 36 38 94

Sectie West team 3

Ouderling

Vacant
Rolph Markvoort(waarnemend)

Oude Stationsweg 8

06 - 30 85 81 99

Jeugdouderling

Rolph MarkvoortOude Stationsweg 806 30 85 81 99
Carin van AvesaatKolweg 300548 - 363632

Diaken

vacant
Erna BroekhuisDoorlopendedijk 10548 36 38 53

Kerkrentmeester

J. Haverslag - PekkerietValeweg 60572 32 12 00

Ambtsdragers Wijk Oost

Sectie Oost team 1

Ouderlingen

Mevr.L. Schalker - VeldhuizenBeusebergerweg 5006 41 84 34 56

Jeugdouderling

Rolph MarkvoortOude Stationsweg 806 30 85 81 99
Carin van AvesaatKolweg 300548 - 363632

Diaken

Jannie Oolbekkink - MeulemanGeskesdijk 340548 65 76 80

Kerkrentmeester

Dhr. G. VeneklaasTromopsweg 90548 36 48 19

Sectie Oost team 2

Ouderling

Jeugdouderling

Rolph MarkvoortOude Stationsweg 806 30 85 81 99
Carin van AvesaatKolweg 300548 - 363632

Diaken

Jannie Oolbekkink - MeulemanGeskesdijk 340548 65 76 80

Kerkrentmeester

Dhr. J. Veneklaas SlotsVeenweg 10548 36 40 67
Dhr. D. JansenHolterbergweg 190548 36 44 36

Sectie Oost team 3

Ouderling

Mevr. L. Schalker-VeldhuizenBeusebergerweg 5006 41 84 34 56

Jeugdouderling

Rolph MarkvoortOude Stationsweg 806 30 85 81 99
Carin van AvesaatKolweg 300548 - 363632

Diaken

Marti JansenBijvanksweg 206 51 35 46 88

Kerkrentmeester

Jan PoortmanLarenseweg 450548 36 81 42

Diaconie

1. Diaconie

Diaconie: Wat houdt dat in??

Teveel om allemaal op te noemen. Daarom één aspect. Een tastbaar, zichtbaar en soms hoorbaar aspect. De collecte. Al in de eerste Christengemeentes kwamen diakenen voor. Hun taak bestond toen vooral uit het zorg dragen voor armen, weduwen en wezen. In het dorp van mijn tante bestond een heel netwerk van hulpverleners; vele pannetjes soep, stampot etc. vonden hun weg naar huishoudens waar het o zo welkom was.

vervolg diaconie

Het je dienstbaar maken aan de naaste, is nog steeds het uitgangspunt van de diaconie. Alleen is er in de loop der tijd nogal wat veranderd.
Nederland op zich was/leek welvarend genoeg om zelf voor haar minderbedeelde burgers te kunnen zorgen. De diaconie kwam een beetje op het tweede plan en ging zich meer richten op het buitenland. Dat daar genoeg te doen was en nog steeds is, getuigen de televisiebeelden. Elke avond worden we wel geconfronteerd met één of andere ramp.
Programmamakers maken ons regelmatig deelgenoot van de armoedige omstandigheden waarin mensen leven. Ver van ons bed?? Helemaal niet!
Bisschop Muskus drukte ons een aantal jaren geleden keihard met de neus op de problematiek "armoede binnen onze eigen grenzen". Armoede misschien wel bij je naaste buurman.

 

De diaconie voelt zich geroepen, waar mogelijk is, te helpen en gaat met dit doel voor ogen tijdens de dienst met de collectezak rond.
Met de gave in de dienst stelt de diaconie U in de gelegenheid uw dienst aan God en de naasten waar te maken. Diaconaal geld is een stukje geven van jezelf.
Door iedere dienst loopt een diaconale rode draad. De voorganger preekt over barmhartigheid; over een rechtvaardige samenleving dichtbij en ver weg. Het diaconale geld wordt voor hetzelfde gebruikt. Er ligt een link.

 

Over de collecte in de dienst wordt nadien de zegen uitgesproken, want met geld alleen redden we het niet. De zegen van de Heer is net zo hard nodig.

 

Het dagelijks bestuur van de diaconie bestaat nu uit:

 

Bertus Bronsvoortvoorzitter
Wim Stevensscriba

2. ZWO

Klik op foto om te openen


Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking commissie.
Kortaf: ZWO - commissie. Deze commissie behartigt in Hervormd Holten de zaken die in haar naam zijn genoemd. Dat is heel wat. Een hele klus.

 

Wat de commissie vooral wil is het de gemeente er zich van bewust maken dat er een taak voor haar ligt in de wereld. De gemeente is er niet alleen voor zichzelf, zij is er voor de wereld. In het evangelie gaat het om het geding om de wereld.
Niet alleen in woorden, maar ook in daden.

 

Daartoe werkt de commissie aan fondswerving.  Tijdens kerkdiensten zamelt zij gelden in voor mensen elders in de wereld, mensen die het zoveel minder hebben dan wij. Zij zamelt geld in om het mogelijk te maken dat overal het evangelie tot klinken kan worden gebracht. Maar het gaat niet alleen om het geld, maar juist daarom dat de gemeente in het geven zelf bewust wordt van ZWO. Zij zich realiseert dat ZWO wezenlijk tot het gemeente zijn behoort. Daarom geen collecte zonder informatie over het waarom van het geven.

 

De collectes in de reguliere kerkdiensten en de collectes voor de zending met Pinksteren en voor het Werelddiaconaat in oktober, die per acceptgiro worden geïnd, gaan naar de landelijke kerk die namens de gemeenten wereldwijd de taak van zending en werelddiaconaat uitvoert.

 

Naast dit werk zijn er op het Holtense erf ook nog twee activiteiten gaande die vanuit plaatselijke initiatieven zijn ontstaan en gedragen worden door de plaatselijke gemeente.

 

  1. Het Holtens Fonds voor Internationale hulpverlening is voortgekomen uit het Papoea-fonds en zij verzorgt dit jaar voor het laatst projecten in het voormalige Nieuw Guinea, beurzen voor studenten e.d. Na dit jaar richt het fonds zich op Rwanda.
  2. Ook de zendingscommissie functioneert onder de paraplu van het ZWO.

 

Deze twee commissies vinden in de ZWO commissie hun platform.
Geef voor je kerk