Adressen/Algemene info
Adressen /Algemene info

Adresgegevens

Adressen

Autodienst
Contactpersoon: Ria Baltes - Roelvink, tel. 0572 32 15 68
Beheer gebouw Irene
Mevr. R. Vossebeld - v.d. Worp, tel. 0548 61 45 55 / 06 – 57 05 15 07
Mevr. I. Groteboer - Pakkert, tel. 0548 – 36 17 42
Keuken Irene: 0548 - 70 12 43.
Beamteam leden
Eva de Koning, Willeke Coster,
Wim Rensen, Theo Mollink, Paul Bruggeman,
Jan Harmsen en Gerrit Markvoort (coördinator, M:06 19 92 70 77).
Beamteam voorbereiders
Reijer Dorresteijn (coördinator), Bernhard Veneklaas Slots en Jochem IJmker.
Bethanië commissie
Contactpersoon: Wendy Bronsvoort, tel. 0548-36 35 89 / 06-54 79 17 24.
Bloemendienst
Contactpersoon, Oost: Janna Stegeman, tel. 0548 36 22 33
Contactpersoon, West: Marian Markvoort, tel. 0548 36 10 88.
College van Kerkrentmeesters
Voorzitter:J. Veneklaas Slots, tel. 0548 36 40 67
e-mail: deslotjes@planet.nl
Secretaris: Henk Veltkamp
e-mail: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Commissie Eredienst
Contactpersoon: Henny Markvoort, telnr: 36 30 92.
Diaconie
Voorzitter: Bertus Bronsvoort, 0548 - 36 17 24
Scriba: Wim Stevens, telnr. 0548-36 31 88
Gebruik kerk, consistorie of Irene
Kerkelijk Bureau, tel.: 0548 36 17 27
e-mail: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Holtens Kerknieuws
Redactie:Harry Paalman, H. de Blaauw
Willeke Coster-Aaltink, Eva de Koning en Fenny Rietman
J. Stam, Willeke Coster – Aaltink
e-mail: holtenskerknieuws@gmail.com
Kopij inleveren:holtenskerknieuws@gmail.com
Harry Paalman, Erve Joost 4
Kerkelijk Bureau, Boschkampsstraat 6
Distributie en klachten Holtens Kerknieuws:
Herman en Bertha Stegeman, Burgemeester van de Borchstraat 12, Holten
Tel. 0548 – 36 22 15
Kerkbriefmedewerkers
Contactpersoon: Dinie Trotsenburg, tel. 0548 36 28 23.
Kerkelijk bureau
Boschkampsstraat 6, 7451 GC Holten, tel.: 0548 36 17 27
Geopend:Dinsdag van 14.00 - 16.00 en donderdag van 10.00 - 11.00
e-mail: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Administrateur: mevr. I. Stoevenbelt - Schreurs, tel. 0548 36 17 27.
Boekhouding:hr. Alex Lammers
Ledenadministratie en lokaal beheerder: hr. Reijer Dorresteijn
Allerhande werkzaamheden op het Kerkelijk Bur. : mevr. Jannie Meijer
Kerkgebouwen
Dorpskerk , Kerkplein 1, Holten, tel.: 0548 70 12 43
Gebouw Irene , Boschkampsstraat 6, Holten, tel.: 0548 70 12 43
Kulturhus Dijkerhoek , Maatmansweg 1, Dijkerhoek (Rijssen - Holten),
tel.: 0548 36 11 64
Buurtschapshuis "Het Trefpunt" , Valeweg 2, Espelo (Rijssen - Holten),
tel.: 0572 32 15 31.
Kerktelefoon,verzoekprogramma
Contactpersoon kerktelefoon:Gerry Vorkink, tel. 0573 22 13 42
Contactpersonen verzoekprogramma: Dini Oonk, tel. 0548 36 30 62
Dorien Heuver tel.nr. 0548 36 76 60.

vervolg adressen

Kindernevendienst
Contactpersoon:Carin van Avesaat, tel. 0548 36 36 32
Op de laatste zondag van de maand is er Kinderkerk in de consistorie.
Kinderoppas
Contactpersoon: Irma Groteboer, tel. 06 42 45 14 39.
Koren
Kerkkoor PKN, Contactpersoon: Toos Wibbelink tel. 0548 36 33 30
Campanella, Contactpersoon: Marjan Lansink, tel. 0548 36 11 36
Kosters
H. W. Rensen, algemeen coördinator, tel. 0548 36 34 00.
e-mail: hwrensen@concepts.nl
R. Dorresteijn, coördinator inzake rouwdiensten, tel. 0548 36 26 20.
e-mail: r.dorresteijn@concepts.nl
Bernhard Veneklaas Slots, tel. 0548 54 62 39.
J. IJmker, tel. 0548 36 16 52.
Jeugdouderlingen
Carin van Avesaat jeugd@hervormdholten.nl
Rolph Markvoort tel. 06 30 85 81 99. jeugd@hervormdholten.nl
Organisten
Jan van Dijk, tel. 0570-54 58 23
Franske Veltkamp, tel. 0548 36 38 94
Henk Langenkamp, tel. 0547 35 17 77.
Ouderenpastoraat
Ouderlingen:
Mevr. G. Baltes - Roelvink, tel. 0572 32 15 68
Mevr. R. van Iperen - Esseboom, tel. 0548 36 21 26
Mevr. M. Haverslag - Haverslag, tel 0548 36 47 99
Mevr. A. Pannekoek, 0548 78 55 48
Pastoraal College
Voorzitter:Rolph Markvoort, tel. 06 30 85 81 99
e-mail: jeugd@hervormdholten.nl
Predikanten
Ds. M.J. van Sandijk, tel. 0548 54 66 31
e-mail: m.j.van.sandijk@hervormdholten.nl
Ds. S.M. Roozenboom, tel. 0548 36 10 18
e-mail: s.m.roozenboom@hervormdholten.nl
Symbolisch bloemwerk
Contactpersoon: Jannie Meijer, tel. 0548 36 35 73.
Voorzitter en scribae Grote en Kleine kerkenraad
Voorzitter: Ds.S.M. Roozenboom, tel. 0548 36 10 18
e-mail: s.m.roozenboom@hervormdholten.nl
Scriba: mevr. Gerrie Jansen – Brinkman, tel. 0548 36 33 34
e-mail: sciba.hervormdholten@outlook.com
Webmaster
e-mail: webmaster
Zondagsschool
Dijkerhoek: Contactpersoon: Joke Veneklaas, tel. 0548 36 48 19.
Helhuizen/Espelo: Contactpersoon: Wilma Nijenhuis ,
tel. 057 32 07 11.
e-mail: wilmanijenhuis@hotmail.com
Voor klachten over de bezorging van Holtens Kerknieuws
Fam. Stegeman,tel. 0548 36 22 15
Rekeningnummers van onze kerk bij de Rabobank
College van kerkrentmeesters:NL72RABO0328501190
Diaconie:NL49RABO0328500925
Zending: NL04RABO0328 5509 14
Holtens Fonds Int. Hulpverlening:NL93RABO0328514489

Algemene informatie

1.Dorpskerk

Kerkdiensten Holten:
Zondag om 09.30 en om 19.00 uur afwisselend in de Dorpskerk en de Kandelaar.
Dijkerhoek/Espelo:
Eenmaal per maand in “’t Trefpunt” om 11.00 uur. Kijk hiervoor onder diensten
Doop:
Vier maal per jaar wordt er een doopdienst gehouden. Opgave en informatie bij één van de predikanten
Rouwdiensten/Trouwdiensten:
Hiervoor kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau en/of predikant.
Ziekenhuisbezoek:
wordt door de predikanten gedaan, dus altijd ziekenhuisopname aan hen (laten) doorgeven, indien u tenminste hun bezoek op prijs stelt.
Kerkelijk bureau:
Boschkampsstraat 6, 7451 GC Holten, tel.: 0548 – 36 17 27
Geopend: dinsdag van 14.00 – 16.00 uur en donderdag van 10.00 – 11.00 uur
e-mail: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Administratief medewerker: mevr. Ineke Stoevenbelt, tel.: 0548 – 36 17 27.
Afspraken voor gebruik van kerkgebouw, consistorie of gebouw Irene en de kosten voor dat gebruik, via het kerkelijk bureau, liefst per e-mail.
Beheer gebouw Irene:
mevr. Riet Vossebeld-v.d. Worp, Kolweg 73, Holten, tel.: 0548 – 61 45 55 / 06 - 5705 1507
mevr. Ina Groteboer-Pakkert, Beusebergerweg 68, tel.: 0548 – 36 17 42
Keuken Irene: 0548 – 70 12 43
Oppasdienst:
Elke zondag tijdens de ochtendienst is er in gebouw Irene oppas voor de allerkleinsten. Contactpersoonen: Irma Grotenboer, telnr. 06 42 45 14 39
Kerkbriefmedewerkers:
Een zestal dames zorgt bij toerbeurt voor het maken en kopiëren van de kerkbrief.
Deze dames zijn:
 • Henny Beltman
 • Marry Bogaard
 • Ria IJmker
 • Hanneke Meijer
 • Henny Markvoort en de contactpersoon voor deze groep
 • Dinie Trotsenburg, telnr. 36 28 23.
Verder zijn er 4 dames die de liturgieën verzorgen voor de rouw -en trouwdiensten
en ander grootschaliger kopieerwerk doen nl.
 • Marry Bogaard
 • Ria IJmker
 • Bertha Waanders
 • Dinie Trotsenburg
Kindernevendienst:
Kinderen horen bij de kerk. Tijdens de ochtenddienst in de Dorpskerk is er nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Commissie die deze kindernevendienst verzorgt bestaat uit:
 • Leonie Jansen - voorzitster
 • Janine Roozenboom - secretaresse
 • Alinda Kogelman
 • Lyette de Bruin
 • Eva de koning
 • Carin van Avesaat - extra
Kinderkerk:
Laatste zondag van de maand.
Commissie die deze kinderkerk verzorgt bestaat uit:
 • Mariska Rensen
 • Hester Wijenberg
 • Joke Nijland
 • Leonie Jansen

vervolg algemene informatie

Zondagsschool:
Dijkerhoek: Contactpersoon: Joke Veneklaas, (telnr.0548 - 36 48 19),
Espelo: Contactpersoon: Hennie Holleboom, (telnr. 0572 - 32 17 90).
Symbolisch bloemwerk:
De werkgroep symbolisch bloemwerk bestaat uit:
 • Marian Aaltink
 • Hannie Bondrager
 • Jannie Meijer (contactpersoon telnr. 36 35 73)
 • Dinie Müller
 • Annie Rensen
Commissie Eredienst:
De commissie eredienst bestaat uit:
 • Henny Markvoort (contactpersoon)
 • Wim Stevens
 • Dini Teeselink
Bloemendienst:
Contactpersoon, Oost: Jannie Oolbekkink, tel. 0548 36 21 65
Contactpersoon, West: Marian Markvoort, tel. 0548 36 10 88.
Koren:
Kerkkoor PKN, contactpersoon:Toos Wibbelink, (telnr. 36 33 30)
Koor Campanella, contactpersoon: Marjan Lansink, (telnr. 36 11 36)
Wijdingsdiensten Diessenplas:
Elke woensdag om 19.00 uur in de recreatiezaal van de Diessenplas.
Kerktelefoon/Kerkradio 350 Holten:
Contactpersoon algemeen: Gerry Vorkink, (telnr. 06 3179 0468)
Verzoekprogramma Kerkradio 350 Holten:
contact personen:
Dini Oonk, (telnr. 36 30 62)
Dorien Heuver, (telnr. 36 76 60).
Nu ook eenmaal per 4 weken op zondagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur te beluisteren via Radio 350: frequenties: kabel 104.1 MHz, ether: 105.2 MHz (Holten) of 92.3 MHz (Rijssen) op FM.
Distributie en klachten Holtens Kerknieuws:
Herman en Bertha Stegeman, Burgemeester van de Borchstraat 12, Holten
Tel. 0548 – 36 22 15
Autodienst:
Sinds geruime tijd is een autodienst actief voor het halen en brengen naar de kerkdiensten op zondagmorgen van een aantal dames uit de aanleunwoningen van “De Diessenplas”. Organisator van deze activiteit is Ria Baltes, (telnr. 0572 32 15 68).
Voorzitter en scriba Grote en Kleine kerkenraad:
voorzitter: Ds. S.M. Roozenboom, Raalterweg 12, 7451 CJ Holten,
tel.: 0548 – 36 10 18; e-mail: s.m.roozenboom@hervormdholten.nl
scriba: mevr. Gerrie Jansen-Brinkman, Jeurlinksweg 18, 7451 CL Holten,
tel.: 0548 – 36 33 34; e-mail: scriba.hervormdholten@outlook.com
Kosters:
H. W. Rensen, algemeen coördinator, telefoonnummer 0548 36 34 00.
R. Dorresteijn, coördinator inzake rouwdiensten, telefoonnummer 0548 36 26 20.
Bernhard Veneklaas Slots, telefoonnummer 0548 54 62 39.
J. IJmker, telefoonnummer 0548 36 16 52
Organisten:
Jan van Dijk (0570 54 58 23), Franske Veltkamp (0548 36 38 94)
Bethanië commissie:
Contactpersoon: Wendy Bronsvoort, (telnr. 0548-36 35 89 / 06-54 79 17 24)
Holtens Kerknieuws:
Dit is het gezamenlijke kerkblad van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk van Holten. Het verschijnt 11 maal per jaar.
Internet site:
Op www.hervormdholten.nl kunt u heel veel informatie vinden over het wel en wee van hervormd Holten, informatie over groepen, commissies en dergelijke.
Jeugdplatform:
In het Jeugdplatform werken de drie kerken van Holten samen. Het platform coördineert het jeugdbeleid van de gezamenlijke kerken.
secretariaat: Mirjam van Langen-Heurneman, e-mail:m.heurneman@gmail.com
Geloof in het leven